Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Ajcq 12 Dcf Series

Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Ajcq 12 Dcf Series jest prosta i łatwa w użyciu. Pozwala na szybką instalację odpowiedniego oprogramowania na Twoim komputerze i zapewnia Ci dostęp do szerokiego zakresu funkcji, które pomogą Ci w codziennych zadaniach. Oprogramowanie to zapewnia możliwość konfiguracji i zarządzania urządzeniami, a także umożliwia dostęp do wielu aplikacji i usług. Oprogramowanie zawiera zaawansowane narzędzia do monitorowania i kontroli, co oznacza, że możesz łatwo monitorować swoje urządzenia i ustawiać je według własnych potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Ajcq 12 Dcf Series

Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego

Instalowanie oprogramowania drukarki

Uwagi:

 • Sterownik drukarki jest dołączony do pakietu instalatora oprogramowania.
 • W przypadku komputerów Macintosh z systemem operacyjnym macOS w wersji 10. 7 lub nowszej sterownik nie jest potrzebny, aby możliwe było drukowanie na drukarkach kompatybilnych z funkcją AirPrint. Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, pobierz sterownik drukarki.
  Przygotuj kopię pakietu instalatora oprogramowania.
   Z dysku CD z oprogramowaniem dostarczonego z drukarką.Odwiedź stronęwww. com/downloads.Uruchom instalator, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.
Dodawanie drukarek do komputeraPrzed rozpoczęciem wykonaj jedną z następujących czynności:Podłącz drukarkę i komputer do tej samej sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania drukarki do sieci, zobaczPodłączanie drukarki do sieci Wi-FiPodłącz komputer do drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcjiPodłączanie komputera do drukarkiPodłącz drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB. com/publications/lexmark_hardware/MB2236/UG/html/pl/attaching-cables-topic. html#attaching-cables-topic_pl" title="Podłączanie kabli">Podłączanie kabli

Uwaga:Kabel USB jest sprzedawany oddzielnie.

Użytkownicy systemu Windows
Korzystając z komputera, zainstaluj sterownik drukarki.Więcej informacji można znaleźć w sekcjiOtwórz menuDrukarki i skanery, a następnie kliknij przyciskDodaj drukarkę lub skaner.W zależności od połączenia drukarki wykonaj jedną z następujących czynności:Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij przyciskDodaj urządzenieKliknij przyciskPokaż drukarki Wi-Fi Direct, wybierz drukarkę, a następnie kliknij przyciskDrukarki, której szukam, nie ma na liście, a następnie w oknie Dodaj drukarkę wykonaj następujące czynności:
  Wybierz opcjęDodaj drukarkę, używając adresu TCP/IP lub nazwy hostaDalejW polu „Nazwa hosta lub adres IP” wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij przyciskWyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123. 123. 123.W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.Wybierz sterownik drukarki, a następnie kliknij przyciskUżyj aktualnie zainstalowanego sterownika drukarki (zalecane)Wpisz nazwę drukarki, a następnie kliknij przyciskWybierz opcję udostępniania drukarki, a następnie kliknij przyciskZakończUżytkownicy komputerów MacintoshKorzystając z komputera, otwórz oknoKliknij, a następnie wybierz drukarkę.Z menu Użyj wybierz sterownik drukarki.Aby użyć sterownika drukarki dla komputera Macintosh, wybierz opcjęAirPrintlubSecure AirPrintJeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, wybierz sterownik drukarki Lexmark. Aby zainstalować sterownik, zobaczDodaj drukarkę.Instalacja sterownika faksuPrzejdź do strony, wyszukaj model drukarki, a następnie pobierz odpowiedni pakiet instalatora.Na komputerze kliknij opcjęWłaściwości drukarki, a następnie przejdź do kartyKonfiguracjaZaznaczFaksowanieAktualizacja oprogramowania sprzętowegoNiektóre aplikacje do poprawnego działania wymagają odpowiedniej wersji oprogramowania sprzętowego.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Lexmark.Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.Ustawienia> >Urządzenie>Aktualizuj oprogramowanie sprzętoweWykonaj jedną z następujących czynności:Kliknij opcjęSprawdź dostępność aktualizacjiZgadzam się, rozpocznij aktualizacjęPrześlij plik flash.Aby pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe, odwiedź stronęi odszukaj wybrany model drukarki.Wyszukaj żądany plik flash.Upewnij się, że plik zip z oprogramowaniem sprzętowym został rozpakowany.PrześlijStartEksportowanie lub importowanie pliku konfiguracyjnegoUstawienia konfiguracji drukarki można wyeksportować do pliku tekstowego, a następnie zaimportować, aby użyć tych ustawień w innych drukarkach.W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij opcjęEksportuj konfiguracjęImportuj konfiguracjęPostępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.Jeśli drukarka obsługuje aplikacje, wykonaj następujące czynności:Kliknij pozycjęAplikacje> wybierz aplikację >KonfigurujEksportujImportuj

  Wprawdzie do aparatu nie została dołączona płyta CD-ROM, jednak pliki instalacyjne do wszelkich aplikacji można pobrać z witryny firmy Canon.
  Aby zainstalować wszystkie aplikacje, należy skorzystać z opcji [Easy Installation] (Instalacja łatwa).
  Aby wybrać aplikacje, które mają być zainstalowane, należy skorzystać z opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa).
  Aby zainstalować aplikacje osobno, należy skorzystać z opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa).

  WAŻNE

  • Korzystając z oprogramowania, można zaktualizować program do najnowszej wersji i pobrać nowe funkcje przez Internet (z wyjątkiem niektórych programów). Aby móc korzystać z tej funkcji, oprogramowanie należy zainstalować w komputerze mającym połączenie z Internetem.
  • Do korzystania z tej funkcji wymagany jest dostęp do Internetu, a wszelkie opłaty i koszty związane z dostępem do Internetu należy opłacić osobno.
  • Czynności opisane w tej części opisano na przykładzie systemu operacyjnego Windows 7. Elementy wyświetlane na ekranie i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
  • Instalacji i dezinstalacji oprogramowania może dokonać tylko użytkownik zalogowany na koncie z uprawnieniami administratora.
  • Instalacja może nie być możliwa, gdy włączone jest oprogramowanie zabezpieczające.

  Opcja [Easy Installation] (Instalacja łatwa)

  Opcja [Easy Installation] (Instalacja łatwa) jest przydatna w przypadku instalowania całego oprogramowania.

  • Poniżej omówiono procedury instalacji.

  1. Po podłączeniu komputera do Internetu przejdź do strony internetowej firmy Canon i pobierz oprogramowanie.

  WAŻNE

  • Pakiet [Digital Camera Software 7. 1] obsługuje wymienione modele aparatów.

  * Podane tu informacje dotyczące wersji oprogramowania są zgodne ze stanem na styczeń 2016 r.

  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go otworzyć.

  3. Zawartość pliku zostanie wyodrębniona. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć. pl/media/G0222991_tcm125-1340453. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Kliknij dwukrotnie plik [CanonDCS7. 1 W. exe]. pl/media/G0222988_tcm125-1340454. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. Kliknij przycisk [Run] (Uruchom). pl/media/G0224528_tcm125-1340444. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Wybierz obszar odpowiadający Twojemu miejscu zamieszkania. pl/media/G0218812_tcm125-1308658. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  7. Wybierz kraj zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/G0218813_tcm125-1308659. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Wybierz język. pl/media/G0218814_tcm125-1308660. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  9.
  Kliknij opcję [Easy Installation] (Instalacja łatwa). pl/media/G0218816_tcm125-1308661. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Kliknij przycisk [OK], gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/G0218817_tcm125-1308662. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  11. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk [Install/Instaluj]. pl/media/G0224529_tcm125-1340455. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Przeczytaj uważnie treść na nim zawartą i kliknij przycisk [Yes] (Tak), jeśli zgadzasz się z warunkami.
  Uwaga: jeśli nie wybierzesz opcji [Yes] (Tak), instalacja oprogramowania nie będzie możliwa. pl/media/G0218819_tcm125-1308664. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  W przypadku niektórych modeli komputerów może zostać wyświetlony ekran [Kontrola konta użytkownika]. Należy wtedy kliknąć przycisk [Tak]. pl/media/G0074966_tcm125-1179521. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  13. Kliknij opcję [Yes] (Tak). pl/media/G0218820_tcm125-1308665. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  14. Rozpocznie się procedura instalacji. pl/media/G0224530_tcm125-1340456. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  15. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję [Next] (Dalej). pl/media/G0224531_tcm125-1340457. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  16. Zostanie wyświetlony ekran rejestracji w serwisie CANON iMAGE GATEWAY.
  W tym przykładzie wybrano opcję [No, I will register later] (Nie, zarejestruję się później) i kliknięto przycisk [Next] (Dalej).
  (Aby dokonać rejestracji w serwisie CANON iMAGE GATEWAY, wybierz opcję [Yes, I would/Tak, chcę], aby zakończyć procedurę rejestracji). pl/media/G0224538_tcm125-1340458. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Kliknij przycisk [OK]. pl/media/G0218824_tcm125-1308669. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij opcję [Finish] (Zakończ). pl/media/G0224539_tcm125-1340459. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Jeśli będzie konieczne ponowne uruchomienie komputera, zostanie wyświetlony ekran [Restart] (Uruchom ponownie). W takim przypadku kliknij przycisk [Restart] (Uruchom ponownie), aby ponownie uruchomić komputer.

  Na tym kończy się procedura instalacji oprogramowania za pomocą opcji [Easy Installation] (Instalacja łatwa).

  Opcja [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa)

  Opcja [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa) jest przydatna w przypadku instalowania jedynie wybranego oprogramowania.
  Z opcji instalacji niestandardowej można skorzystać, aby ponownie zainstalować takie aplikacje jak CameraWindow 8. 10 czy Map Utility.

  • Pakiet [Digital Camera Software 7. 1] można pobrać ze strony internetowej firmy Canon i użyć do instalacji aplikacji wyszczególnionych w poniższej tabeli.

  AplikacjaWprowadzenie
  : CameraWindowImportowanie zdjęć do komputera
  : Image Transfer Utility*1Konfigurowanie funkcji synchronizacji obrazów i pobieranie zdjęć.
  : Map UtilityKorzystanie z mapy w celu przeglądania danych GPS dodanych do zdjęć

  *1: Oprogramowanie [Image Transfer Utility] jest automatycznie instalowane razem z aplikacją [CameraWindow].

  • Poniżej omówiono procedury instalacji.

  Kliknij opcję [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa). pl/media/G0218826_tcm125-1308671. Wybierz oprogramowanie, które ma zostać zainstalowane. gif" data-aspect="0" width="100%"/>: oznacz żądane aplikacje symbolem . gif" data-aspect="0" width="100%"/>: po wybraniu wszystkich potrzebnych aplikacji, kliknij opcję [Next] (Dalej). pl/media/G0224532_tcm125-1340460. pl/media/G0224533_tcm125-1340461. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  13. pl/media/G0218829_tcm125-1308674. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  INFORMACJE POMOCNICZE
  Podczas instalacji aplikacji [Camera Window] zostanie wyświetlony również poniższy ekran. Kliknij przycisk [Yes] (Tak). gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  14. pl/media/G0224534_tcm125-1340462. pl/media/G0224535_tcm125-1340463. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  (Aby dokonać rejestracji w serwisie CANON iMAGE GATEWAY, wybierz opcję [Yes, I would/Tak, chcę], aby zakończyć procedurę rejestracji). pl/media/G0224536_tcm125-1340464. pl/media/G0224537_tcm125-1340465. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Na tym kończy się procedura instalacji oprogramowania za pomocą opcji [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa).

  W dzisiejszych systemach operacyjnych instalacja programu jest prosta i polega na odnalezieniu wśród plików programu pliku instalatora i kliknięciu na nim dwukrotnie. Najczęściej plik instalatora ma nazwę setup i rozszerzenie exe lub msi. Niekiedy nazwa pliku instalatora jest taka sama jak nazwa programu np. FreeAudioConverter. exe lub złożona z nazwy programu i słowa setup np. iTunes64Setup. exe. Instalacja rozpoczyna się w domyślnej lokalizacji pamięci zewnętrznej komputera i z domyślnymi ustawieniami. Zaawansowani użytkownicy, po uruchomieniu pliku instalatora programu, mogą skorzystać z opcji instalacji zaawansowanej, podczas której mogą wybrać sposób instalacji, miejsce instalacji programu i jego ustawienia.

  R1UWJSJzqVxUX1
  Animacja: Instalacja oprogramowania

  Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3. 0.

  R1566ysHAlJo71
  Animacja: Instalacja zaawansowana

  Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.

  i9hrKctpOJ_d5e156

  Aby usunąć oprogramowanie z pamięci zewnętrznej komputera, nie wolno usunąć folderów (teczek, katalogów) zawierające pliki programów. W takim przypadku pliki programów zostaną usunięte, lecz parametry sytemu nie zostaną zmodyfikowane i system będzie działał niepoprawnie.
  Aby poprawnie usunąć program z pamięci zewnętrznej, należy uruchomić program odinstalowujący.
  Wybierz system operacyjny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można tego dokonać w wybranym systemie operacyjnym.
  WINDOWSWINDOWS
  MacOSMacOS
  LINUXLINUX

  i9hrKctpOJ_d258e106
  i9hrKctpOJ_d258e122
  i9hrKctpOJ_d258e162

  Aplikacje dostępne w

Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Ajcq 12 Dcf Series

Bezpośredni link do pobrania Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Ajcq 12 Dcf Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Ajcq 12 Dcf Series