Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Dewalt Dcd778c2

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Dewalt Dcd778c2, należy najpierw pobrać najnowsze oprogramowanie ze strony producenta. Następnie należy podłączyć narzędzie do komputera za pośrednictwem przewodu USB i uruchomić program aktualizacji. Program przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji i poinformuje Cię, gdy zostanie zakończony. Upewnij się, że upłynęło odpowiednio dużo czasu na zakończenie procesu aktualizacji, aby mieć pewność, że proces aktualizacji został pomyślnie zakończony.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Dewalt Dcd778c2

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatu

 Menu wyświetlane na używanym aparacie fotograficznym mogą się różnić od przedstawionych w tym podręczniku.  Podczas aktualizacji nie wolno:•wyjmować karty pamięciwyłączać aparatuodłączać zasilacza sieciowego lub wyłączać go z sieciwyjmować akumulatoranarażać aparatu na działanie silnego pola elektromagnetycznegoPrzeprowadzenie jednego z powyższych działań może spowodować, że praca aparatu będzie niemożliwa. 1Włóż kartę pamięci zawierającą oprogramowanie sprzętowe do gniazda karty aparatu.  2Włącz aparat. 3Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu. 4W menu ustawień wybierz opcję Wersja oprogramow. 5

Zostanie wyświetlone okno dialogowe aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć aktualizację.

Podczas trwania aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany po prawej. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany po prawej. 6Sprawdź, czy aktualizacja powiodła się.
6-1. Wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci. 6-2. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu, zgodnie z opisem w kroku 2, „Sprawdź aktualną wersję oprogramowania sprzętowego. ”6-3. 2/Pl/Image/ecpx_ms_menu6_pl. jpg" alt=""/>Jeśli zostanie wyświetlony numer zaktualizowanej wersji, aktualizacja powiodła się. „XXXX” to nazwa aparatu fotograficznego, a „**” to wersja oprogramowania sprzętowego.
Jeśli aktualizacja się nie powiodła, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu Nikon. 7Sformatuj kartę pamięci w aparacie fotograficznym. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Aby być na bieżąco i zapewnić jak najlepsze działanie zegarka, zawsze aktualizuj oprogramowanie sprzętowe, gdy tylko dostępna jest nowa wersja. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności zegarka.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z zegarka zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą telefonu lub tabletu

Jeżeli używasz aplikacji Polar Flow do synchronizacji treningów i danych dotyczących aktywności, możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z poziomu telefonu. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie zegarka do zasilania w celu uniknięcia problemów.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Za każdym razem, gdy jest dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync poinformuje Cię o tym, gdy podłączysz zegarek do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

 1. Podłącz zegarek do komputera za pomocą kabla dołączonego do zestawu. Upewnij się, że kabel jest dobrze wpięty. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono).

 2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
 3. Po synchronizacji zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć do 10 minut) zegarek zostanie uruchomiony ponownie. Przed odłączeniem zegarka od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.
Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe portu HDMI w komputerach...
Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Dewalt Dcd778c2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Dewalt Dcd778c2

 1. Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Aeg S83820ctw2

 2. Podręcznik instalacji i konserwacji Epson 935w

 3. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online Bosch Wtw85561by

 4. Instrukcja bezpieczeństwa produktu Ge Monogram Zet2

 5. Dodatek do podręcznika użytkownika Ge Gdt695sxj0 Series

 6. Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Asus O Play Media Pro

 7. Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji 6k Products 24g36

 8. Podręcznik użytkownika oprogramowania Hitachi R Z440ak6k

 9. Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Brother P Touch 98oopcn

 10. Podręcznik użytkownika Ge Jes1344

 11. Instrukcje obsługi i instrukcja obsługi Cal Spas Genesis Portable Spa

 12. Instrukcja montażu i serwisowania Ge Ajcs 08 Aza

 13. Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Beko Dfs04r10

 14. Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji 4ipnet Hsg1250

 15. Konfiguracja i połączenia 3com Etherlink 10 100 Pci Nic Series

 16. Krótka instrukcja obsługi i informacje serwisowe Black And Decker Bd2200

 17. Wsparcie techniczne Help Doc Caldera The Touch Gt305

 18. Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Aeg Vl 5606 Wm N

 19. Podręcznik How-To Asus A7vi Vm

 20. Matryca kompatybilności Cisco 857w G A K9 857w Integrated Services Router

 21. Instrukcja drukowania Brother Db2 B755 Mkiii 3a

 22. Specyfikacja Podręcznik Bosch Shpm65w55n

 23. Podręcznik programowania i interfejsów Dell Active Pen Pn557w

 24. Ważne instrukcje bezpieczeństwa Honeywell Hd3vc4shr

 25. Instalacja i uruchomienie Electrolux Esf673

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Dewalt Dcd778c2