Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Frigidaire Cpes3085kf2

Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Frigidaire Cpes3085kf2 powinna być przestrzegana przez wszystkich, którzy używają urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpiecznej obsługi i konserwacji. Instrukcja ta zawiera wskazówki i informacje, które pomogą zapobiec obrażeniom i zagrożeniom dla zdrowia oraz zapewnią bezpieczne i niezawodne działanie urządzenia. Instrukcja ta zawiera również wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia Frigidaire Cpes3085kf2 zapewni bezpieczne i niezawodne działanie urządzenia oraz zminimalizuje zagrożenia dla zdrowia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Frigidaire Cpes3085kf2

1 Instrukcja obsługi i konserwacji SILNIKÓW MODELU JU/JW STOSOWANYCH W POMPACH STRAŻACKICH Instrukcja dotyczy silników John Deere, przygotowanych przez Clarke do obsługi pomp strażackich Clarke UK, Ltd. Unit 1, Grange Works Lomond Road Coatbridge ML5 2NN Zjednoczone Królestwo TEL: +44(0) FAKS: +44(0) Clarke Fire Protection Products, Inc E. Kemper Road Cincinnati, OH U. S. A. TEL: Ext. 427 FAKS: /14 C wersjar Strona 1 z 44

2 TEMAT SPIS TREŚCI STRONA 1. 0 WSTĘP, IDENTYFIKACJA/TABLICZKA ZNAMIONOWA, BEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGI/OSTRZEŻENIA INSTALACJA/OBSŁUGA INSTALACJA TYPOWA PRZECHOWYWANIE SILNIKÓW, Przechowywanie krócej niż 1 rok Konserwacja przy przechowywaniu przez dłuższy czas INSTRUKCJE MONTAŻU INSTRUKCJE USTAWIENIA SPECYFICZNE DLA SPRZĘGŁA KOŁA ZAMACHOWEGO Wał napędowy Połączenia innego typu, COTYGODNIOWY TEST URUCHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE SILNIKA Specjalne uwagi dla instalatora zatwierdzonego przez LPCB modelu silnika (LPS W celu uruchomienia silnika W celu zatrzymania silnika UKŁADY SILNIKA UKŁAD PALIWOWY, Odpowietrzanie układy paliwowego Silniki serii JU4/6-UF, NL Silniki serii JU4/6 LP, Silniki serii JDFP/JW Spuszczanie kondensatu z filtru paliwa Zmiana wkładów filtra paliwa Silniki serii JU4/6-UF, NL Silniki serii JU4/6, Silnik serii JDFP/JW Zbiorniki paliwa Komponenty pompy wtryskowej paliwa JU4/ Komponenty pompy wtryskowej paliwa JW UKŁAD DOPŁYWU POWIETRZA I WYDECHOWY Warunki otoczenia, Wentylacja, Standardowy filtr powietrza Wentylacja skrzyni korbowej Strona 2 z 44

3 Otwórz otwory wentylacyjne skrzyni korbowej System wentylacji skrzyni przekładniowej Układ wydechowy UKŁAD SMAROWANIA, Sprawdzanie oleju w misce olejowej Zmiana oleju silnikowego Zmiana wkładu filtra olejowego Specyfikacja oleju Ilości oleju (w tym filtr) UKŁAD CHŁODZENIA Zamierzonego działania temperatury silnika Chłodziwo maszyny Woda Pojemności układu chłodzenia Inhibitor dodawany do chłodziwa Procedura napełniania silnika Silniki bez zbiornika na odzyskiwane chłodziwo Silniki ze zbiornikiem na odzyskiwane chłodziwo UKŁAD ELEKTRYCZNY Schematy elektryczne Sprawdzanie i regulacja napięcia paska napędowego Przełącznik prędkości (jeśli dostarczono) Czujnik magnetyczny (jeśli dostarczono) REGULACJA PRĘDKOŚCI SILNIKA HARMONAGRAM KONSERWACJI KONSERWACJA RUTYNOWA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚCI ZAPASOWE KONSERWACJA MASZYNY - LISTA CZĘŚCI POMOC DLA WŁAŚCICIELA GWARANCJA OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI GWARANCJA CLARKE GWARANCJA JOHN DEERE PRZEPISY ATCM DOTYCZĄCE EMISJI Z SILNIKÓW STACJONARNYCH W STANIE KALIFORNIA DANE INSTALACYJNE I EKSPLOATACYJNE (Por. Katalog techniczny C13114) SCHEMATY ELEKTRYCZNE (Por. Katalog techniczny C13114) ILUSTRACJE CZĘŚCI (Por. Katalog techniczny C13114) DODATEK (Indeks alfabetyczny) Strona 3 z 44

4 Sprawdź w fabryce dostępność instrukcji w jednym z następujących języków Angielski MP-7 C13960 Hiszpański MP-7 C13961 Francuski MP-7 C13962 Niemiecki MP-7 C13963 Włoski MP-7 C13964 UWAGA Informacje zawarte w tej książce mają za zadanie pomóc pracownikom obsługi, dostarczając informacji na temat właściwości zakupionego sprzętu. Nie zwalnia to użytkownika z odpowiedzialności za stosowanie przyjętych procedur przy instalacji, obsłudze i konserwacji sprzętu. UWAGA: CLARKE FPPG zastrzega sobie prawo do aktualizowania zawartości niniejszej publikacji bez uprzedzenia. Strona 4 z 44

5 1. 0 WSTĘP ZAKRES DOSTAWY W poniższym paragrafie przedstawiono Zakres dostawy silnika: Dostarczane silniki CLARKE są przeznaczone do jednego celu: napędzania stacjonarnej pompy strażackiej. W żadnym przypadku pompa nie może być używana do innego celu. Nie należy poddawać działaniu mocy większej niż atestowana wartość na tabliczce znamionowej (tylko w przypadku UL/cUL/FM/LPCB). Silniki muszą mieć odpowiednie parametry, aby w pełni zaspokajać wymagania danego urządzenia napędzanego, przy czynniku bezpieczeństwa nie mniejszym niż 10% (wyłącznie w przypadku urządzeń niezarejestrowanych). W przypadku maksymalnej mocy pompy należy ustalić obniżenie wartości znamionowych dla wysokości nad poziomem morza i temperatury. prawidłowe przeprowadzanie rutynowych czynności serwisowych. Proszę uważnie przeczytać. NUMERY MODELI I OZNACZENIA Na każdym silniku są przymocowane dwie tabliczki identyfikacyjne. Płytka identyfikacyjna Clarke zawiera następujące dane: model silnika, numer seryjny, wartości znamionowe oraz datę produkcji. Tabliczka identyfikacyjna serii JU jest zamocowana na obudowie koła zamachowego z tyłu silnika. Tabliczka identyfikacyjna serii JW montowana jest na prawym tylnym uchwycie silnika. Należy pamiętać, że w sumie jest pięć typów tabliczek identyfikacyjnych, mocowanych w zależności od tego, czy silnik jest modelem niezarejestrowanym, czy modelem zarejestrowanym/zatwierdzonym. Poniżej przedstawiono typowe przykłady. (Zob. Rysunek nr 1). IDENTYFIKACJA TABLICZKA Amerykańskie niezarejestrowane Amerykańskie zarejestrowane/zatwierdz one Parametry dopływu są ustawiane fabrycznie w pompie wtryskowej i nie mogą być poddawane modyfikacjom lub regulacjom. Dopuszczalne są niewielkie regulacje liczby obrotów. Silnik powinien być montowany i konserwowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w podręczniku i katalogu technicznym (C13114). Okresowe kontrole w czasie pracy w celu sprawdzenia działania należy ograniczać do maksimum V2 godzin w miesiącu. 1. 1 IDENTYFIKACJA/TABLICZKA ZNAMIONOWA Brytyjskie niezarejestrowane Brytyjskie zarejestrowane/zatwierd zone W niniejszej instrukcji używane są terminy Silnik i Maszyna. Termin maszyna odnosi się wyłącznie do wysokoprężnej jednostki napędowej, dostarczonej przez CLARKE. Termin Maszyna odnosi się do wszelkich urządzeń, z którymi silnik może współpracować. Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznej i sprawnej obsługi twojego nowego silnika i pozwala na Strona 5 z 44 Rysunek 1

6 Brytyjskie zarejestrowane/zatwierdzone za optymalizację konstrukcji pod względem maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika końcowego. PODSTAWOWE ZASADY Podane poniżej zalecenia zmniejszają zagrożenie osób i mienia w czasie pracy silnika lub po jego wyłączeniu. Silniki mogą być używane wyłącznie do zastosowań wymienionych w części Zakres zastosowań. Rysunek 1 (c. d. ) Numery modelu Clarke zawierają informacje o podstawowym typie silnika, liczbie cylindrów, systemie chłodzenia, świadectwie zatwierdzenia oraz kodzie mocy znamionowej. Przykład: JU6H-UF50 J = podstawowy silnik John Deere przygotowany przez CLARKE U = podstawowa seria silnika (4, 5 litra, 4 cylindry lub 6, 8 litra, 6 cylindrów) 6 = liczba cylindrów H = chłodzenie z wymiennikiem ciepła (R = Chłodnica) UF = Zarejestrowane przez Underwriters Laboratories/Zatwierdzone przez obie fabryki, (LP = LPCB Zatwierdzone przez Prevention Council Board, NL = Niezarejestrowane) 50 = Kod mocy znamionowej Tabliczka identyfikacyjna John Deere: druga tabliczka identyfikacyjna zawiera numer modelu John Deere oraz numer seryjny. W przypadku serii JW tabliczka identyfikacyjna John Deere znajduje się po lewej stronie silnika, miedzy wlotowym przewodem rozgałęźnym a rozrusznikiem. W serii JU tabliczka identyfikacyjna John Deere znajduje się po prawej stronie bloku cylindrów, za filtrem paliwa. 2 BEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGI/OSTRZEŻENIA UWAGA: Opisywany silnik zawiera elementy i płyny, które w czasie pracy silnika nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury i jest wyposażony w poruszające się koła pasowe i pasy. Zbliżając się do silnika, zachowaj ostrożność. Producent maszyny wykorzystujący silnik Clarke jest odpowiedzialny Strona 6 z 44 Na poziom bezpieczeństwa mogą mieć wpływ nieprawidłowa obsługa, modyfikacje i stosowanie nieoryginalnych części. Przy podnoszeniu silnika należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego sprzętu w specjalnie przygotowanych punktach, tak jak to pokazano na odpowiednim rysunku montażu silnika. Masy silników podano na Rysunku 2. MODEL SILNIKA JU4H-UF10, 12, 14, 20, 22, 24, UFAB26, NL14, 20, 22, 24, LP20, 24, JU4H-AP50, 54 JU4H-UF28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 50, 52, 54, H8, H0, H2, 58, NL30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54, LP50, 54, L4, JU6H-AP30, 34, 50, 54, 60, 84 MASA funty (kg) 910 (413) 935 (424) JU4H-UF84, JU4H-LP (492) JU4H-UFADJ8, UFADJ2, UFADHG 873 (396) JU4H-UFAEA0, UFAEE8, UFAEF2 JU4R-UF09, UF11, 13, 19, 21, (434) JU4R-NL09, UF11, 13, 19, 21, 23 JU4R-UF40, 49, 51, 53, NL40, 49, 51, 53, 982 (445) UFAEA9, E7, F1 JU6H-UF30, 32, 34, 50, 52, 54, D0, D2, G8, M8, M0, M2, 58, UFABL0, L2, L8, 1657 (750) JU6H-NL30, 32, 34, 50, 52, 54, LP50, 54 JU6H-UF60, 62, 68, 84, UFAB76, UFAARG, Q8, UFKARG, Q8, PG, S0 NL60, 62, 74, 84, NLKARG, Q8, LP60, 84 JU6R-NLAAD9, JU6R-NLAAD1, JU6R-NLAA29, JU6R-NLAA31, JU6R-NLAA33, JU6R-NLAAG7, JU6R-NLAAL7, JU6R-NLAAL9, JU6R-NLAAL1, JU6R-NLAAM7, JU6R-NLAAM9, JU6R-NLAAM1, JU6R-NLAA57, JU6R-NLAA49, JU6R-NLAA51, JU6R-NLAA53, JU6R-NLKAD9, JU6R-NLKAD1, JU6R-NLKA29, JU6R-NLKA31, JU6R-NLKA33, JU6R-NLKAG7, JU6R-NLKAL7, KU6R-NLKAL9, JU6R-NLKAL1, JU6R-NLKAM7, JU6R-NLKAM9, KU6R-NLKAM1, JU6R-NLKA57, JU6R-NLKA49, JU6R-NLKA51, JU6R-NLKA53, JU6R-UFAAD9, JU6R-UFAAD1, 1693 (766) 1744 (791)

7 JU6R-UFAA29, JU6R-UFAA31, JU6R-UFAA33, JU6R-UFAAG7, JU6R-UFAAL7, JU6R-UFAAL9, JU6R-UFAAL1, JU6R-UFAAM7, JU6R-UFAAM9, JU6R-UFAAM1, JU6R-UFAA57, JU6R-UFAA49, JU6R-UFAA51, JU6R-UFAA53, JU6R-UFKAD9, JU6R-UFKAD1, JU6R-UFKA29, JU6R-UFKA31, JU6R-UFKA33, JU6R-UFKAG7, JU6R-UFKAL7, JU6R-UFKAL9, JU6R-UFKAL1, JU6R-UFKAM7, JU6R-UFKAM9, JU6R-UFKAM1, JU6R-UFKA57, JU6R-UFKA49, JU6R-UFKA51, JU6R-UFKA53 JU6R-NLAA67, JU6R-NLAA59, JU6R-NLAA61, JU6R-NLAAPF, JU6R-NLAAQ7, JU6R-NLAARF, JU6R-NLAAS9, JU6R-NLAA83, JU6R-NLKA67, JU6R-NLKA59, JU6R-NLKA61, JU6R-NLKAPF, JU6R-NLKAQ7, JU6R-NLKARF, JU6R-NLKAS9, JU6R-NLKA83, JU6R-UFAA67, JU6R-UFAA59, JU6R-UFAA61, JU6R-UFAAPF, JU6R-UFAAQ7, JU6R-UFAARF, JU6R-UFAAS9, JU6R-UFAA83, JU6R-UFKA67, JU6R-UFKA59, JU6R-UFKA61, JU6R-UFKAPF, JU6R-UFKAQ7, JU6R-UFKARF, JU6R-UFKAS9, JU6R-UFKA83 JW6H-UF30 (JDFP-06WA), 38, NL30 JW6H-AP30 JW6H-UF40 (JDFP-06WR), 48, NL40, JW6H-AP40 JW6H-UF50, 60, 58, H8, NL50, 60, JW6H-AP50, 60 JW6H-UFADB0, D0, F0, J0, 70, 80, UFAAM8, AA80 Rysunek (836) 2012 (910) 2003 (906) 2053 (929) 2094 (948) Rysunek 3 Na Rysunku 4 pokazano typowy schemat podnoszenia silnika montowanego na podstawie oraz zestawu pompy, gdy podstawa (lub moduł) jest wyposażona w otwory do podnoszenia Na Rysunku 3 pokazano typowe punkty podnoszenia silnika. Należy pamiętać, że punkty podnoszenia na silniku służą wyłącznie do podnoszenia silnika. Uwaga, przy podnoszeniu punkt podnoszenia powinien zawsze znajdować się nad środkiem ciężkości urządzenia. Rysunek 4 Strona 7 z 44

8 W przypadku, gdy Clarke dostarcza podstawę (lub moduł) do silnika i zestawu pompy, na jednostce jest pokazana łączna masa silnika i podstawy (lub modułu). Uwaga: Hałas powodowany przez urządzenie przekracza 70 db(a). Zaleca się, aby pracownicy przeprowadzający cotygodniowy test działania nosili w czasie jego trwania słuchawki ochronne. Jeśli jest to konieczne, CLARKE UK dostarczy producentowi maszyny Deklarację wbudowania silnika, której kopię zamieszczono w niniejszej instrukcji. W dokumencie tym jasno określono obowiązki i odpowiedzialność producenta maszyny w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Zob. Rysunek 5. Strona 8 z 44

9 Produkty służące do ochrony przeciwpożarowej GRANGE WORKS, LOMOND ROAD, COATBRIDGE, UNITED KINGDOM, ML5 2NN TEL: FAKS: DEKLARACJA WBUDOWANIA Niniejszym oświadczamy, że silnik jest przeznaczony do wbudowania do innych maszyn i jego eksploatacja nie może zostać rozpoczęta, dopóki odpowiednia maszyna, do której silnik ma zostać wybudowany, nie zostanie uznana za zgodną z najważniejszymi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, a zatem i warunkami wymaganymi dla znaku CE. Oświadczamy, że maszyna została wyprodukowana zgodnie z następującymi normami i dyrektywami: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC Normy EN ISO 12100:2010, EN:2006 1) Opis Silniki wysokoprężne Producent - Clarke UK Numer modelu - Numer seryjny - Rok produkcji - Nr umowy - Nr zamówienia klienta - 2) W silniku znajdują się ruchome części, elementy, które nagrzewają się do wysokiej temperatury i gorące płyny pod wysokim ciśnieniem. Ponadto, w układzie elektrycznym silnika może występować prąd o wysokim natężeniu. 3) Silnik wytwarza szkodliwe gazy, hałas i wibracje. W czasie przemieszczania, montażu i obsługi silnika należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zmniejszyć zagrożenie wymienionymi czynnikami. 4) Silnik musi być montowany zgodnie z miejscowymi przepisami i zarządzeniami. Silnik nie może być uruchamiany i eksploatowany, dopóki maszyna, w której silnik ma zostać zamontowany oraz/lub cały proces instalacji nie zostaną uznane za zgodne z lokalnymi przepisami i zarządzeniami. Silnik może być używany wyłącznie zgodnie z zakresem dostawy i zamierzonymi zastosowaniami. Podpisano: John Blackwood Dyrektor generalny Data: ZAREJESTROWANO W SZKOCJI NR: Rysunek 5 C13896, Wersja. J 16JUL12 CO ROBIĆ W RAZIE ZAGROŻENIA Każdy użytkownik, który stosuje się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji i przestrzega zaleceń znajdujących się na naklejkach umieszczonych na silniku, pracuje w bezpiecznych warunkach. Jeśli w wyniku błędów w obsłudze dojdzie do wypadku, należy wezwać pomoc. Jeśli w wyniku błędów w obsłudze dojdzie do wypadku, natychmiast wezwać pomoc SŁUŻBY RATOWNICZEJ. W razie wypadku i podczas oczekiwania na przybycie SŁUŻBY RATOWNICZEJ, należy udzielić pierwszej pomocy stosując się do podanych niżej, ogólnych zaleceń. Strona 9 z 44

10 POŻAR Zgasić ogień przy użyciu gaśnic zalecanych przez producenta maszyny lub podanych w instrukcji instalacji. OPARZENIA 1) Zgasić palące się ubrania na ciele ofiary: _ zlewając je wodą _ stosując gaśnicę proszkową, pamiętając przy tym, aby nie kierować strumienia na twarz ofiary _ dusząc płomienie kocem lub obracając ciało ofiary na ziemi 2) Nie zdzierać pasów ubrania, które przylgnęły do skóry. 3) W przypadku poparzeń cieczą, zdjąć oblane ubranie szybko, ale ostrożnie. 4) Przykryć oparzenie specjalnym opatrunkiem na oparzenia lub sterylnym bandażem. ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA (CO) Tlenek węgla zawarty w gazach spalinowych silnika jest bezwonny i niebezpieczny, ponieważ jest trujący, a z powietrzem tworzy wybuchową mieszankę. Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny, ponieważ w zamkniętych pomieszczeniach szybko osiąga stężenie krytyczne. Udzielając pomocy ofierze zatrucia CO w zamkniętym pomieszczeniu natychmiast wywietrz, aby zmniejszyć stężenie gazu. Wchodząc do pomieszczenia, osoba udzielająca pomocy musi wstrzymać oddech. Nie może używać otwartego ognia, zapalać światła, ani uruchamiać dzwonków elektrycznych lub korzystać z telefonu, aby nie spowodować wybuchu. Przenieś ofiarę do wywietrzonego pomieszczenia lub na świeże powietrze, a jeśli jest nieprzytomna, ułóż ją na boku. OPARZENIA SUBSTANCJAMI ŻRĄCYMI 1) Substancją żrącą powodującą oparzenia jest kwas wydostający się z akumulatorów: _ zdjąć ubranie z ciała poparzonej osoby _ spłukać bieżącą wodą, starając się nie dotykać miejsc na skórze, w których nie doszło do oparzeń. 2) Oparzenia oczu są powodowane przez elektrolit akumulatora, olej do smarowania i olej napędowy. _ Płukać oczy bieżącą wodą przez co najmniej 20 minut, trzymając przy tym powieki otwarte, tak aby woda mogła opływać gałkę oczną i poruszając oczyma we wszystkich kierunkach. PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Porażenie prądem elektrycznym może być spowodowane: 1) przez układ elektryczny silnika (12/24 V DC) 2) przez system wstępnego podgrzewania chłodziwa 120/240 Volt AC (jeśli dostarczono) prąd zmienny. W pierwszym przypadku niskie napięcie sprawia, że przez ciało ludzkie nie przepływa silny prąd. Jeśli jednak dojdzie do zwarcia spowodowanego przez metalowe narzędzie, może dojść do wytworzenia iskier i poparzenia. W drugim przypadku wysokie napięcie powoduje, że powstający prąd może być niebezpieczny. Jeśli dojdzie do porażenia, zanim dotkniesz porażonej osoby, odetnij dopływ prądu za pomocą wyłącznika. Jeśli to nie jest możliwe, należy pamiętać, że wszelkie inne działania są wysoce niebezpieczne także dla osoby udzielającej pomocy, dlatego wszystkie próby pomocy osobie poszkodowanej należy podejmować przy użyciu przedmiotów o właściwościach izolujących. RANY I ZŁAMANIA Wiele różnych rodzajów ran i konieczność udzielenia specjalistycznej pomocy oznacza, że konieczne jest skorzystanie z pomocy lekarskiej. Jeśli poszkodowana osoba krwawi, uciskać z zewnątrz ranę do czasu przybycia pomocy medycznej. W przypadku złamania nie poruszać częściami ciała w okolicy złamanej kości. Zanim udzielisz pomocy osobie poszkodowanej, musisz uzyskać od niej zgodę na jej przeniesienie. Jeśli obrażenia nie zagrażają życiu, osobę poszkodowaną należy przemieszczać z najwyższą ostrożnością i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE Na silniku umieszczono naklejki ostrzegawcze w formie obrazkowej. Ich znaczenie podano poniżej. Strona 10 z 44

11 Strona 11 z 44

12 Silnik z układem chłodzenia z wymiennikiem ciepła Rysunek 6A 2. 2 PRZECHOWYWANIE SILNIKÓW Przechowywanie krócej niż 1 rok Przechowywany silnik wymaga podjęcia specjalnych działań. Silniki Clarke, w takim stanie, w jakim są przygotowane do wysyłki, mogą być przechowywane przez co najmniej jeden rok. W tym okresie silniki powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu. Zalecane są ochronne powłoki, pod warunkiem, że możliwe jest krążenie powietrza. Przechowywany silnik powinien być okresowo sprawdzany: czy nie ma stojącej wody, czy nie zostały ukradzione żadne części, czy nie nagromadziło się zbyt wiele brudu, albo czy nie występują inne warunki, które mogłyby być szkodliwe dla silnika lub jego komponentów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy je natychmiast usunąć Konserwacja przy przechowywaniu przez dłuższy czas Po okresie przechowywania dłuższym niż rok lub jeśli silnik został wycofany z eksploatacji na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy wykonać następujące dodatkowe czynności zabezpieczające: 1) Spuścić olej silnikowy i zmień filtr oleju. 2) Napełnić skrzynie korbową silnika olejem konserwującym MIL-L) Zmienić filtr paliwa. 4) Wkręcić korki w układzie chłodzenia i nalać przygotowany wcześniej roztwór czynnika chłodzącego w zwykłej proporcji 50% chłodziwa i 50% wody. 5) Usunąć zabezpieczenie z wlotu i otworów wydechowych. 6) Przygotować paliwo w zbiorniku, wykorzystując mieszankę Mobilarma lub Sta-Bil z olejem napędowym nr 2 lub czerwony olej napędowy (ASTM D-975) lub BS2869 Klasa A2. 7) Odłączyć od pompy sprzęgło lub wał napędowy. 8) Uruchomić silnik i przez 1-2 minuty utrzymywać niskie obroty silnika, uważając przy tym, aby nie przekroczyć normalnej temperatury pracy. 9) Spuścić olej i środek chłodzący. 10) Ponownie wkręcić zabezpieczające korki, które były stosowane w czasie transportu i przechowywania. 11) Przymocować do silnika dobrze widoczną kartkę z informacją "SILNIK BEZ OLEJU. NIE URUCHAMIAĆ". WAŻNE: PROCEDURĘ TĘ NALEŻY POWTARZAĆ CO 6 MIESIĘCY ROZPOCZYNANIE EKSPLOATACJI SILNIKA PO PRZEDŁUŻONYM OKRESIE KONSERWOWANIA: W celu przywrócenia normalnych warunków pracy silnika, należy wykonać następujące czynności: 1) Napełnić do odpowiedniego poziomu miskę olejową zwykłym, zalecanym olejem. 2) Wykręcić korki zabezpieczające, używane w czasie transportu i przechowywania. 3) Nalać płyn chłodzący do odpowiedniego poziomu. 4) Usunąć informację SILNIK BEZ OLEJU. NIE URUCHAMIAĆ. 5) Przy przywracaniu silnika do eksploatacji, na wszystkich etapach stosować się do instrukcji instalacji. 2. 3 INSTRUKCJE MONTAŻU Prawidłowy montaż silnika ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia optymalnych parametrów i wydłużenia okresu eksploatacji. Istnieje kilka wymogów związanych z instalacją, które mają zasadnicze znaczenie dla sposobu pracy silnika. Ogólnie rzecz biorąc, wymagania te dotyczą układów chłodzenia, wydechu, pobierania powietrza i zasilania. Niniejszą część instrukcji należy czytać w połączeniu z odpowiednimi Kartami Danych Instalacji i Obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu, należy skontaktować się z Działem Pomocy Clarke, podając dokładne informacje na temat problemu. Wszystkie elementy powinny być czyste, bez jakichkolwiek luźnych cząstek i suche. Należy dołożyć wszelkich starań, aby do silnika był łatwy dostęp, umożliwiający prowadzenie prac konserwacyjnych i napraw. Przy planowaniu schematu instalacji, największe znaczenie ma bezpieczeństwo pracowników, którzy mogą przebywać w pobliżu pracującego silnika. Strona 12 z 44

13 1) Zamocuj pompę do fundamentu i przeprowadź pełną instalację zgodnie z instrukcja producenta pompy. Ustaw odpowiednio silnik w stosunku do sprzęgła pompy. Smaruj sprzęgło Falka dostarczonym smarem lub przegub uniwersalnego wału napędowego smarem NLGI nr 1 nr 2 w smarowniczkach (3). (Szczegółowe instrukcje ustawiania zamieszczono w podrozdziale 2. 4). 2a) Silnik z chłodzeniem z wymiennikiem ciepła: Zainstaluj rurę wylotową wymiennika ciepła. Rura wylotowa nie powinna być mniejsza niż złącze wylotu na wymienniku ciepła. Rury wyrzucanej wody powinny być montowane zgodnie ze stosownymi kodami. Wszystkie podłączenia do wymiennika ciepła powinny być mocno dokręcone, aby zminimalizować ruchy silnika. Ciśnienie wody w obiegu chłodzącym oddziałujące na wymiennik ciepła nie może przekraczać granicy podanej na wymienniku ciepła dostarczonym wraz z silnikiem. 2b) Silnik z chłodzeniem za pomocą chłodnicy: podłączyć przewody wylotowe powietrza z chłodnicy z kołnierzem przewodu chłodnicy. Przewody wylotowe powinny być montowane zgodnie z odpowiednimi kodami. Należy użyć odcinka elastycznego, aby odizolować silnik od budynku. 3) Umieścić wszystkie korki spustowe i zatyczki systemu chłodzenia. Liczba Opis Położenie Model silnika 1 korek spustowy 1/8" Przewód wlotowy grzałki wody JU4/6H, JU4/6R 1 korek spustowy 1/8" Przewód wlotowy chłodziwa JDFP, JW6 1 korek RE46686 Chłodnica oleju JU4/6H, JU4/6R 1 korek rury 3/8" Wymiennik ciepła JDFP, JW6 1 Wtyk elektrody Spód wymiennika ciepła JU4/6H 4) Napełnij układ chłodzenia przygotowanym fabrycznie roztworem 50% wody/50% chłodziwa. Należy używać wyłącznie chłodziwa zgodnego ze specyfikacją ASTM-D6210 dla wysokowydajnych silników wysokoprężnych. Nigdy nie należy stosować w silniku chłodziw określonych jako wyłącznie ASTM-D3306. Na Rysunku nr 34 w części zamieszczono informacje na temat wydajności układu chłodzenia. Procedurę nalewania opisano w części) Silnik jest dostarczany z nalanym olejem. Dane na temat oleju zamieszczono w podrozdziale 3. 3 Układ smarowania. 6) Podłącz przewód zasilania paliwem i przewód powrotny do zbiornika paliwa. Informacje na temat wielkości rur, maksymalnego dopuszczalnego ssania pompy paliwa oraz maksymalnego poziomu paliwa zamieszczono w części Układ paliwowy w w Danych Instalacji i Obsługi, w Katalogu Technicznym. Napełnij zbiornik olejem napędowym nr 2 (ASTM D-975) lub czerwonym olejem napędowym BS 2869 Klasy A2, odpowietrz system zasilania i sprawdź szczelność. Poziom paliwa musi być zgodny z odpowiednimi wymaganiami norm. Do żadnych elementów układu zasilania olejem napędowym nie należy stosować materiałów zawierających miedź lub galwanizowanych. Paliwo będzie wchodzić w reakcje chemiczne z cynkiem, powodując zatkanie filtrów paliwa i układów wtryskiwaczy. 7) Zdejmij pokrywę ochronną z elementu filtra powietrza. 8) Podłącz grzałkę płaszcza wodnego (jeśli dostarczono) do źródła prądu zmiennego. W przypadku Serii JU4/6 wymagania wobec zasilania prądem elektrycznym podano na korpusie grzałki. Podłącz dostarczony przewód połączeniowy grzałki bezpośrednio do skrzynki połączeniowej klienta. W przypadku Serii JDFP/JW6, wymagania dotyczące zasilania prądem elektrycznym podano na skrzynce przyłączeniowej. Podłączaj do grzałki wyłącznie bezpośrednio, do skrzynki przyłączeniowej od strony grzałki. Przewody zasilające nigdy nie powinny przechodzić przez tablice wskaźników. Mogłoby to być przyczyną uszkodzeń najważniejszych elementów sterujących pracą silnika. Włączaj grzałkę dopiero po wykonaniu kroku nr 4. 9) Podłącz układ wydechowy do złącza elastycznego silnika. Przewody układu wydechowego muszą być podpierane przez fundament, a nie silnik. Złącze elastyczne układu wydechowego jest dostarczane wyłącznie w związku z rozszerzalnością cieplną i zabezpieczeniem przez wibracją, a nie w celu poprawiania ustawienia lub zmiany kierunku. 10) Połącz złącza prądu stałego między listwą zaciskową tablicy wskaźników (jeśli dostarczono) a urządzeniem sterującym stosownie do instrukcji producenta elementu sterującego. Należy pamiętać, że końcówka W jest używana wyłącznie do cewki płynu chłodzącego UL/FM (jeśli dostarczono). Informacje na temat Napełnij akumulatory elektrolitem zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora. Podłączaj kable miedzy silnikiem a akumulatorem wyłącznie po nalaniu elektrolitu. Sprawdź prawidłowe połączenia bieguna dodatniego i ujemnego, przedstawione na schemacie połączeń elektrycznych, umieszczonym wewnątrz pokrywy panelu wskaźników silnika (jeśli dostarczono) lub odpowiednim schemacie elektrycznym w katalogu Technicznym C Połącz bieguny ujemne bezpośrednio do bloku silnika. W przypadku Serii JU4/6 Strona 13 z 44

14 połącz wszystkie kable dodatnie z dużym złączem silnika rozrusznika. Uwaga: w silnikach serii JU4/6 każdy zestaw akumulatorów ma osobny silnik rozrusznika. W przypadku serii JDFP/JW6 połącz każdy kabel dodatni z dużym zewnętrznym złączem stycznika ręcznego. 11) Uwaga: Strony z ilustracjami części Instrukcji Obsługi i Konserwacji Clarke są umieszczone wewnątrz panelu wskaźników silnika. 12) WAŻNE! Aby uzyskać szybką obsługę gwarancyjną i zgodność z przepisami dotyczącymi emisji, silnik ten musi być zarejestrowany na ostateczną nazwę i adres. W celu zarejestrowania tego silnika przejdź na stronę i i wybierz Rejestracja gwarancji. 4 INSTRUKCJE USTAWIENIA SPECYFICZNE DLA SPRZĘGŁA KOŁA ZAMACHOWEGO Wał napędowy Aby było możliwe sprawdzenie wyrównania osi wału pompy i wału korbowego silnika w celu uzyskania prawidłowego odsunięcia równoległego i tolerancji kątowej, wał napędowy musi być zamontowany między napędowym kołem zamachowym (brak koła napędowego w modelach JW6) a kołnierzem wału pompy. Przed wymontowaniem osłony wału napędowego odłącz od obu akumulatorów osłonę wału napędowego. Przed rozpoczęciem kontroli wyrównania i dokonaniem jakichkolwiek koniecznych poprawek, zamontuj wał napędowy i ponownie dokręć wszystkie śruby z zastosowaniem momentu zgodnego z wartościami podanymi w poniższej tabeli: MODELE JU4H-10, 12, 14, 20, 22, 24 AB26, AEA0, JU4R-09, 11, 13, 19, 21, 23, AEA9 WAŁ NAPĘDOWY CDS10-SC SC41 SC41A WIELKOŚĆ ŚRUBY /KLASA 7/16-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) MOMENT DOKRĘCANIA ft-lbs (N-m) (68 75) JU6H- D0, D2, 30, 32, 34, JU6R- D9, D1, 29, 31, 33 JU4H- 50, 52, 54, 58, JU4R- 49, 51, 53 JU6H- G8, M8, M2, M0, 58, 50, 52, 54, ABL8, ABL0, ABL2, AB76, 68, 60, 62, 84 JU6R- G7, L7, L9, L1, M7, M1, M9, 57, 49, 51, 53 JW6 JU6H-AAQ8, KAQ8, AARG, KARG, AAPG, KAPG, AAS0 KAS0, JU6R-AAQ7, KAQ7, AARF, KARF, AAS9, KAS9 CDS20-S1 SC55L-A 1/2-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) CDS30-S1 3/8-24 Klasa 8 (Hi- Tensile) CDS30-S1 SC61L-A CDS50-SC SC81A CDS50-SC SC81A 3/8-24 Klasa 8 (Hi- Tensile) 7/16-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) 7/16-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) () (41-48) (See Note 2) (41-48) (See Note 2) (68 75) (See Note 2) (68 75) (See Note 2) Uwaga 1 zaleca się, aby do montażu i dokręcania wszystkich elementów używać średniowytrzymałego zabezpieczenia gwintów (tj. Loctite - niebieski nr 64040). Można je nabyć jako część nr Uwaga: 2-4 ze śrub lub/oraz nakrętek o dużej wytrzymałości na rozciąganie, używanych do połączenia wału napędowego z kołem zamachowym (wszystkie modele JU6) lub kołem napędowym (wszystkie modele JW6), które łączą wał napędowy z tarczą sprzęgającą pompy, do przyłożenia odpowiedniego momentu obrotowego przy dokręcaniu będą wymagać zastosowania klucza typu żabka, przymocowanego do standardowego klucza dynamometrycznego. Standardowy klucz oczkowy nie nadaje się z uwagi na bliskie sąsiedztwo śrub oraz/lub nakrętek z widełkami wału. Wartości momentu dokręcania wymienione dla tych śrub oraz/lub nakrętek zostały skorygowane z uwagi na zastosowanie klucza typu żabka, który przedłuża ramię standardowego klucza dynamometrycznego. JU4H-28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, H8, H0, H2, AEE8, AEF2, ADJ8, ADJ2, JU4R- 40, AEE7, AEF1 CDS20-SC SC55 SC55A 1/2-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) () Poniżej zamieszczono opis prawidłowo przeprowadzonej procedury kontroli wyrównania. Zaleca się, aby przy dokonywaniu wszelkich pomiarów użyć małej miarki kieszonkowej lub linijki ze skalą milimetrową. A) Aby można było sprawdzić Poziome przesunięcie równoległe, wał napędowy musi znajdować się w odpowiednim położeniu. Strona 14 z 44

15 1. Obracać wał tak, aby znak AB na kole zamachowym lub obwodzie kołnierza wału napędowego (naprzeciw koła zamachowego) znalazł się w położeniu godzina 12 tak, jak pokazano na Rysunku Mierzyć od tylnej powierzchni napędowego koła zamachowego lub kołnierza wału napędowego do punktu A (punkt A znajduje się w otworze łożyska, tak jak pokazano na Rysunku 7, po stronie tablicy przyrządów silnika). Wynik tego pomiaru musi wynosić: WYNIK POMIARU MODELE mm. CDS10-SC /SC41 / SC41A mm. CDS20-SC / SC55 / SC55A mm. CDS20-S1 / SC55L-A mm. CDS30-S1 / SC61L-A mm. CDS50-SC / SC81A B) Przy wale napędowym w tym samym położeniu, jak na poprzednim etapie (Krok A), sprawdź Poziome wyrównanie kątowe wałów. Mierz od powierzchni czołowej kołnierza wału napędowego od strony pompy do punktu B (Punkt B to otwór łożyska od strony wydechu silnika). Wynik tego pomiaru musi być taki sam, jak wynik pomiaru w punkcie A + 0. 5mm. C) W celu sprawdzenia pionowego przesunięcia równoległego, należy zmienić położenie wału napędowego. Obróć wał o 90, aby punkt odniesienia CD na napędowym kole zamachowym lub na obwodzie kołnierza wału napędowego (naprzeciw koła zamachowego) znalazł się w takim położeniu, jak pokazano na Rysunku Mierz od tylnej powierzchni czołowej napędowego koła zamachowego lub kołnierza wału napędowego do punktu C. (Punkt C jest tym samym, co punkt A po obróceniu wału napędowego o 90). Wynik pomiaru musi wynieść: Measurement Driveshaft mm. CDS10-SC / SC41 / SC41A mm. CDS50-SC / SC81A D) Przy wale napędowym w tym samym położeniu, jak e poprzednim etapie (Krok C), sprawdź Pionowe wyrównanie wałów. Zmierz odległość od powierzchni czołowej kołnierza wału napędowego pompy do punktu D. (Punkt D jest tym samym, co punkt B po obrocie wału napędowego o 90 o). Wynik pomiaru musi być równy wynikowi w punkcie C + 1 mm. Przed podłączeniem kabli akumulatorów zamontować wszystkie osłony i smarowniczki. Strona 15 z 44 Rysunek 7 Rysunek 8 KONSERWACJA WAŁU NAPĘDOWEGO 1. W celu przeprowadzenia czynności serwisowych odłącz kable ujemne akumulatorów, zdejmij górną część osłony i ją odłóż. Obróć ręką wał napędowy tak, aby uzyskać dostęp do smarowniczek złącza U. 3. Ustaw ręczną smarownicę ze smarem N. L. G. I. klasy 1 lub 2 na smarowniczce. Pompuj smar, dopóki nie będzie widoczny przy wszystkich czterech nasadkach. 4. Sprawdź, czy wszystkie śruby łączące wału napędowego są dokręcone. Jeśli to konieczne, dokręć zgodnie z Załóż górną część osłony i podłącz kable ujemne akumulatorów Połączenia innego typu Więcej informacji można uzyskać w Fabryce lub na stronie internetowej Clarke www@clarkefire. com. 5 COTYGODNIOWY TEST Przy cotygodniowym teście powinien być obecny doświadczony operator.

16 UWAGA: Opisywany silnik zaprojektowano do pracy w ściśle określonych warunkach obciążenia. Do celów testu silnik może pracować przy mniejszym obciążeniu (niższym przepływie). Silnik nie powinien pracować bez przerwy dłużej niż 30 minut. Przed uruchomieniem silnika sprawdź czy: 1) w razie nagłej potrzeby operator może bez trudu zatrzymać silnik. 2) w pomieszczeniu są otwarte przewody wentylacyjne, a do silnika dopływa wystarczająco dużo powietrza. 3) wszystkie osłony są założone, a jeśli z jakiegoś powodu ich nie założono sprawdź, czy obracające się części nie są w żaden sposób blokowane. 4) są założone pokrywy akumulatorów i nic, co nie jest elementem dostarczonego zestawu, nie znajduje się na wierzchu silnika ani do niego nie dotyka. 5a) Chłodzenie przez wymiennik ciepła: chłodziwo dopływa bez ograniczeń. 5a) Chłodzenie przez chłodnicę: ponownie powietrze dopływa bez ograniczeń. W czasie pracy silnika sprawdź, czy temperatura chłodziwa oraz ciśnienie oleju i przepływ wody chłodzącej mieszczą się w granicach określonych w odpowiedniej Karcie danych montażu i eksploatacji w Katalogu Technicznym, C Jeśli temperatura chłodziwa jest zbyt wysoka, sprawdź: a) filtr obwodu chłodzenia b) działanie termostatu c) stan wiązki przewodów wymiennika ciepła W silnikach UL/FM użyj głównego układu sterującego pompy do uruchamiania i zatrzymywania silnika. Jeśli główny układ sterujący przestanie działać, silnik może być uruchomiony i zatrzymany ręcznie na tablicy wskaźników silnika. W celu ręcznego uruchomienia i zatrzymania silnika przy użyciu tablicy wskaźników: Przestaw WYBIERAK TRYBU na URUCHAMIANIE RĘCZNE. (Por. Rysunek 9). Unieś i przytrzymaj KORBĘ RĘCZNĄ NR 1 do czasu uruchomienia silnika lub opuść po 15 sekundach. Jeśli urządzenie nie zacznie pracować, odczekaj 15 sekund, użyj KORBY RĘCZNEJ NR 2 i powtórz opisane wyżej czynności. Jeśli PŁYN CHŁODZĄCY nie przepływa lub jeśli TEMPERATURA silnika jest zbyt WYSOKA, otwórz ręczne zawory obejściowe układu chłodzenia (dotyczy tylko silników chłodzonych wymiennikiem ciepła). Uwaga: Silniki JW można także uruchamiać przy użyciu ręcznych styczników rozruchu. Silniki LPCB uruchamiaj i zatrzymuj przy użyciu głównego układu sterującego pompą. Jeśli główny układ sterujący przestanie działać, silnik może być uruchamiany i zatrzymywany ręcznie na panelu wskaźników silnika. W celu ręcznego uruchomienia i zatrzymania silnika przy użyciu tablicy wskaźników: (Por. Rysunek 9A): Unieś i przytrzymaj KORBĘ RĘCZNĄ NR 1 do czasu uruchomienia silnika lub opuść po 15 sekundach. 6 URUCHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE SILNIKA Specjalne uwagi dla instalatora zatwierdzonego przez LPCB modelu silnika (LPS1239). Każde urządzenie, zamontowane do silnika lub układu sterującego, które mogłoby uniemożliwić automatyczne uruchomienie silnika, powinno po ręcznym użyciu automatycznie powrócić do zwykłej pozycji. Do przycisku zatrzymywania silnika w głównym systemie sterowania pompy powinien być podłączony elektryczny system odcinania dopływu paliwa. Główny układ sterowania pompy powinien wyłączyć rozrusznik, gdy silnik osiągnie obrotów na minutę W celu uruchomienia silnika Do uruchomienia użyć głównego systemu sterowania pompy. Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta układu sterującego. Strona 16 z 44

17 Panel przyrządów UL/FM Rysunek nr 9 1 Instrukcje obsługi w warunkach awaryjnych 4 Resetowanie przekroczenia prędkości 2 Wybierak trybu Automatyczny-Ręczny 5 Lampka ostrzegawcza 3 Przełączniki ręcznej korby 6 Sprawdzanie przekroczenia prędkości Strona 17 z 44

18 Panel przyrządów LPCB Rysunek 9A 1 - Instrukcja obsługi w warunkach awaryjnych 2 - Przełączniki ręcznej korby WAŻNE: W przypadku rozruchu z tablicy wskaźników silnika, wybierak głównego układu sterującego powinien znajdować się w pozycji OFF (WYŁ. ). Pamiętaj, aby po zakończeniu sterowania ręcznego przestawić wybierak ponownie do położenia AUTOMATYCZNE W celu zatrzymania silnika Jeśli silnik jest uruchamiany z głównego układu sterującego pompy, użyj go także do zatrzymania silnika. Strona 18 z 44

19 Jeśli silnik został uruchomiony z tablicy wskaźników silnika: przestaw przełącznik WYBIERAKA TRYBU z powrotem do położenia ZATRZYMANIE AUTOMATYCZNE/RĘCZNE, silnik zatrzyma się. Zamknij ręczny zawór obejściowy układu chłodzenia, jeśli jest otwarty. WAŻNE: W czasie pracy silnika w trybie AUTOMATYCZNYM, NIE pozostawiaj przełącznika WYBIERAKA TRYBU w położeniu OBSŁUGA RĘCZNA. (Układ sterujący może nie być w stanie zatrzymać silnika i MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA). W silnikach, w których nie ma tablicy wskaźników silnika oraz w silnikach LPCB znajduje się ręczna dźwignia wyłączania silnika, służąca do jego zatrzymania Silniki serii JU4/6-UF, NL: 1) Poluzuj śrubę odpowietrznika (A) w podstawie filtra paliwa, obracając ją ręką o dwa pełne obroty Por. Rysunek 11 2) Poruszaj dźwignię pompki zastrzykowej pompy (B), dopóki w strumieniu paliwa nie znikną pęcherzyki powietrza Por. Rysunek 12. 3) Dokręć mocno odpowietrznik, kontynuuj poruszanie pompką zastrzykową, dopóki jest wyczuwalne jej działanie. Popchnij do oporu do wewnątrz dźwignię pompki zastrzykowej (w kierunku silnika). 4) Start engine and check for leaks. 0 UKŁADY SILNIKA 3. 1 UKŁAD PALIWOWY Odpowietrzanie układy paliwowego PRZESTROGA: Wydostający się pod ciśnieniem płyn może spowodować poważne obrażenia skóry. Przed odłączeniem przewodów paliwowych (lub jakichkolwiek innych) wyrównaj ciśnienie. Przed zwiększeniem ciśnienia dokręć wszystkie złącza. Trzymaj ręce i pozostałe części ciała z dala od otworów i dysz, z których wydostają się płyny pod wysokim ciśnieniem. Do sprawdzenia szczelności użyj kawałka kartonu lub papieru, nie sprawdzaj szczelności dłonią. KAŻDY płyn, który dostanie się w głębsze warstwy skóry, w ciągu kilku godzin musi zostać usunięty chirurgicznie przez lekarza mającego doświadczenie w zakresie tego typu obrażeń, ponieważ istnieje zagrożenie martwicą. Lekarze nie mający doświadczenia w zakresie obrażeń tego typu mogą skonsultować się z Wydziałem Medycznym Deere & Company w Moline, Illinois lub innego, kompetentnego ośrodka. Por. Rysunek 10 Przy każdym otwieraniu układu paliwowego w celu przeprowadzenia czynności serwisowych Rysunek 11 Rysunek 12 Rysunek 10 (odłączone przewody odłączone lub wyjęte filtry), konieczne jest odpowietrzenie układu. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony, może być konieczne odpowietrzenie układu paliwowego przy pompie wtryskowej lub dyszach wtryskiwacza tak, jak wyjaśniono dalej. Strona 19 z 44

20 Przy pompie wtryskowej: 1) Lekko poluzuj złącze przewodu powrotnego paliwa (A) przy pompie wtryskowej paliwa. Por Rysunek 13 2) Poruszaj dźwignią ręcznej pompy zastrzykowej, dopóki ze złącza przewodu powrotnego paliwa nie zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza. 3) Dokręć złącze przewodu powrotnego przy 16N-m (12 lb-ft). 4) Pozostaw dźwignię pompki zastrzykowej w pozycji do wewnątrz, przesuniętą w kierunku bloku cylindrów. Rysunek Silniki serii JDFP/JW6: Położenie elementów układu przedstawiono na Rysunku 19. A Główny filtr paliwa B Drugorzędowy filtr paliwa C Pompa wtrysku paliwa D Regulacja prędkości Przy okrągłym głównym filtrze paliwa/oddzielaczu wody: 1) Spuść z przezroczystego odstojnika wodę deszczową i zanieczyszczenia. 2) Poluzuj śrubę odpowietrzacza (A) na podstawie filtra paliwa (Rysunek 15) 3) Poruszaj i zalewaj (B), dopóki w strumieniu paliwa nie przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza (Rysunek 15) 4) Dokręć śrubę odpowietrzacza, gdy ręczna pompka znajduje się w dolnym położeniu pompowania. Rysunek 13 Rysunek 15 Przy prostokątnym końcowym filtrze paliwa: Rysunek 14 1) Poluzuj odpowietrzacz (A) w podstawie filtru paliwa (Rysunek 16). 2) Poruszaj ręczną pompką (B) na pompie paliwa (Rysunek 17), dopóki z otworu korka nie zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza. 3) Równocześnie naciśnij przycisk pompki zastrzykowej i zatkaj korkiem otwór filtra. Dzięki temu do układu nie dostanie się powietrze. Dokręć mocno korek. NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO. 4) Uruchom silnik i sprawdź szczelność Silniki serii JU4/6 LP Zdjęcie zamieszczono niżej Strona 20 z 44

21 Rysunek 16 Rysunek 18 Rysunek 17 Rysunek 19 Jeśli silnik nie zacznie pracować, może być konieczne odpowietrzenie systemu paliwowego przy dyszach wtryskiwaczy, tak jak opisano poniżej. Przy dyszy wtrysku paliwa 1) Poluzuj złącze przewodu paliwa przy dyszy wtryskiwacza 1 (A) (Rysunek 18) 2) Porusz silnik rozrusznikiem (ale nie uruchamiaj silnika), dopóki z poluzowanych złączy nie zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza. Ponownie dokręć połączenie. 3) Uruchom silnik i sprawdź szczelność. 4) Jeśli silnika nie można uruchomić, powtarzaj procedurę przy pozostałych dyszach wtryskiwaczy (jeśli to konieczne), dopóki układ paliwowy nie zostanie odpowietrzony do takiego stopnia, aby możliwe było uruchomienie silnika Spuszczanie kondensatu z filtru paliwa Spuść kondensat z filtru paliwa. Filtry paliwa są zaopatrzone w spust (B), zlokalizowany pod ich korpusem (A) Rysunek 20, spuszczanie z tych filtrów nagromadzonej wody powinno odbywać się co tydzień. Strona 21 z 44 Rysunek 20

22 3. 3 Zmiana wkładów filtra paliwa Zmieniaj wkłady i odpowietrzaj układ paliwowy zgodnie z instrukcjami podanymi w części Filtry paliwa należy wymieniać zgodnie z zaleceniami wyłącznie na zatwierdzone. Może być także konieczne przeprowadzanie zgodnie z zaleceniami wymiany filtra w przypadku gdy: 1) Maszyna była remontowana. 2) Jakość paliwa jest wątpliwa. 3) Maszyna znalazła się na jakiś czas w niekorzystnych warunkach, nie mieszczących się w zwykłym zakresie parametrów eksploatacji. 4) Wychwytywacz kondensatu zbiornika paliwa nie został opróżniony zgodnie z zaleceniami producenta Silniki serii JU4/6-UF, NL 7) Dopasuj żebra na elemencie filtra do wgłębień w podstawie filtra. 8) Zamontuj pierścień uszczelniający w podstawie montażowej, upewniając się, że na podstawę filtra nałożono uszczelkę przeciwpyłową. Dokręć ręcznie (około 1/3 obrotu), dopóki nie wskoczy do wycięcia. NIE DOKRĘCAJ pierścienia ustalającego zbyt mocno. Uwaga: O prawidłowej instalacji świadczy słyszalne kliknięcie i wyczuwalne zwolnienie pierścienia ustalającego. Do zaślepienia miejsca po zużytym elemencie służy zaślepka dostarczona wraz z nowym elementem. 9) Otwórz zawór odcinający paliwa i odpowietrz układ paliwowy. Dokręć odpowietrzacz (D). Rysunek 21 1) Zamknij zawór odcinający paliwa, jeśli jest zainstalowany 2) Starannie oczyść zespół filtra paliwa i rejon w pobliżu. 3) Poluzuj korek spustowy (C) i spuść paliwo do odpowiedniego zbiornika. Rysunek 2 Uwaga: Podniesienie pierścienia ustalającego i jego obrócenie ułatwia przejście przez uniesione elementy ustalające. 4) Mocno uchwyć pierścień ustalający (A) i obróć go o% obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyjmij pierścień z elementem filtra (B). Rysunek 21 5) Sprawdź, czy podstawa montażowa filtra jest czysta. Wyczyść, jeśli to konieczne. Uwaga: Aby można było przeprowadzić prawidłową instalację, uniesione elementy na zbiorniku filtra paliwa muszą być odpowiednio ustawione w stosunku do wgłębień w podstawie montażowej. 6) Zamontuj nowy filtr paliwa w podstawie montażowej. Dopilnuj, aby element był prawidłowo ustawiony i zamocowany w podstawie. Może zajść konieczność obrócenia filtra w celu uzyskania prawidłowego wyrównania. Jeśli jest obecny oddzielacz wody, wyjmij filtr ze zbiornika oddzielacza wody. Spuść płyn ze zbiornika spustowego i wyczyść go. Wysusz sprężonym powietrzem. Zamontuj zbiornik oddzielacza wody na nowym elemencie. Mocno dokręć Silniki serii JU4/6 Rysunek Silnik serii JDFP/JW6 Każdy silnik jest wyposażony w dwa filtry powietrza. Różnią się one tym, że filtr podstawowy zawiera przezroczysty oddzielacz wody. Wymiana (okrągłego) podstawowego filtra paliwa/oddzielacza wody 1) zamknij zawór odcinający dopływ paliwa w dnie zbiornika paliwa (jeśli jest). 2) starannie oczyść filtr paliwa/oddzielacza wody oraz rejon wokół. Strona 22 z 44

23 Uwaga: Uniesienie pierścienia ustalającego (F) w czasie jego obracania ułatwia jego przesunięcie poza wycięcie ustalające. Rysunek 22 3) Obróć pierścień ustalający o Vi obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyjmij pierścień z elementem filtra. 4) Wymontuj zbiornik oddzielacza wody (G) z elementem filtra (E). Spuść zawartość i oczyść zbiornik oddzielacza. Rysunek 22 Uwaga: Zwróć uwagę na uniesione elementy ustalające na elemencie filtra. Elementy te zapewniają prawidłowe ustawienie filtra w stosunku do podstawy filtra. 5) Zamocuj zbiornik oddzielacza wody na nowym elemencie filtra. Mocno dokręć. 6) Ustaw element filtra tak, aby dłuższy, pionowy element ustalający (D) znalazł się naprzeciw podstawy montażowej. Włóż mocno element filtru do podstawy. Aby uzyskać prawidłowe ustawienie, może być konieczne obrócenie filtra. Rysunek 22 7) Załóż pierścień ustalający na podstawę filtra, upewniając się, że uszczelka przeciwpyłowa (C) jest na swoim miejscu w podstawie filtra. Dociśnij pierścień ustalający, aż znajdzie się we wgłębieniu i rozlegnie esię dźwięk kliknięcia. Rysunek 22 8) Odpowietrza układ paliwowy. 2) Poluzuj odpowietrznik (C) z boku podstawy filtra. Odkręć korek spustowy (B) w celu spuszczenia zawartości filtru paliwa. Rysunek 23 Uwaga: Pod korkiem spustowym umieść niewielki pojemnik, aby zebrać spuszczane paliwo. 3) Przy filtrze paliwa mocno dociśniętym do podstawy, podnieś sprężynę ustalającą na wierzchu i ściągnij dolny pierścień ustalający. Ściągnij filtr paliwa ze szpilek prowadnicy w podstawie filtra paliwa i wyrzuć. 4) Zamocuj nowy filtr paliwa na szpilki prowadnicy w podstawie filtru paliwa. Przytrzymaj filtr przyciśnięty do bazy. 5) Zamocuj najpierw dolną sprężynę ustalającą filtra, następnie zamocuj górną sprężynę ustalającą (cztery strzałki). 6) Wkręć nowy korek spustowy, pokazany na rysunku jako zamocowany. Dokręć mocno odpowietrzacz i korek spustowy. Nie dokręcaj zbyt mocno. 7) Open fuel shut-off valve and bleed the fuel system. Ref. Figure # Zbiorniki paliwa Rysunek 23 Wymiana (prostokątnego) elementu wtórnego filtra paliwa 1) Zamknij zawór odcinający na dnie zbiornika paliwa (jeśli jest). Strona 23 z 44 Zbiornik paliwa należy całkowicie napełniać, aby zmniejszyć do minimum kondensację. Otwierać otwór spustowy w dnie raz w tygodniu, aby spuścić ewentualnie obecną wodę oraz/lub osady. Napełniać zbiornik po każdym próbnym uruchomieniu. Uwaga: zgodnie z normami NFPA 25, poziom paliwa w zbiorniku nie może być niższy niż 67% jego pojemności Komponenty pompy wtryskowej paliwa JU4/6 NINIEJSZA WYWIESZKA JEST UMIESZCZANA NA WSZYSTKICH SILNIKACH JU4 I JU6.

24 Powyższa wywieszka jest stemplowana w celu oznaczenia komponentów fabrycznych. Następne dwie tabele zawierają dane identyfikacyjne: Tabela 1) Nr części sprężyny degresywnej według modelu silnika i prędkości. Tabela 2) Nr części solenoidu praca-stop (w pompie wtryskowej) według napięcia w silniku. Pompa wtryskowa Nr części Sprężyna degresywna obr/min MODEL JU4H-UF10 JU4R-UF09 JU4R-UF11 JU4H-UF20 JU4R-UF19 JU4R-UF21 JU4H-LP20 JU4R-UF23 JU4H-UFADJ8 JU4H-UFADJ2 JU4H-UFAEA0 JU4H-UFAEE8 JU4R-UF13 JU4H-UF14 JU4H-UF24 JU4H-UFAB26 JU4H-UF12 JU4H-UF22 JU4H-UF32 JU4H-UF42 JU4R-UF51 JU4H-UF52 JU4H-UFH2 JU4H-UF34 JU4H-UF44 JU4H-UF54 JU4R-UF53 JU4H-LP54 JU4H-LPL4 JU4H-UF84 JU4H-UF30 JU4H-UF40 JU4R-UF40 JU4H-UF50 JU4H-UFH8 JU4H-UFH0 JU4H-UF58 JU4R-UF49 JU4H-LP lub C lub C JU6H-UF30 JU6H-UFD0 JU6H-UFG8 JU6H-UFABL0 JU6H-UFABL2 JU6H-UFABL8 JU6H-UFM8 JU6H-UFM0 JU6H-UF58 JU6H-UF50 JU6H-UF68 JU6H-UF60 JU6H-UFAAQ8 JU6H-UFAARG JU6H-UFKAQ8 JU6H-UFKARG JU6H-UFAAPG JU6H-UFKAPG JU6H-UFAAS0 JU6H-UFKAS0 JU6H-LP50 JU6H-LP60 JU6R-UFAA29 JU6R-UFKA29 JU6R-UFAAD9 JU6R-UFKAD9 JU6R-UFAAG7 JU6R-UFKAG7 JU6R-UFAAL9 JU6R-UFKAL9 JU6R-UFAAL1 JU6R-UFKAL1 JU6R-UFAAL7 JU6R-UFKAL7 JU6R-UFAAM7 JU6R-UFKAM7 JU6R-UFAAM1 JU6R-UFKAM1 JU6R-UFAAM9 JU6R-UFKAM9 JU6R-UFAA57 JU6R-UFKA57 JU6R-UFAA49 JU6R-UFKA49 JU6R-UFAA67 JU6R-UFKA67 JU6R-UFAA59 JU6R-UFKA59 JU6R-UFAAQ7 JU6R-UFKAQ7 JU6R-UFAARF JU6R-UFKARF JU6R-UFAAPF JU6R-UFKAPF JU6R-UFAAS9 JU6R-UFKAS9 JU6H-UF32 JU6H-UFD2 JU6H-UFM2 JU6H-UF52 JU6H-UF62 JU6R-UFAA31 JU6R-UFKA31 JU6R-UFAAD1 JU6R-UFKAD1 JU6R-UFAAM1 JU6R-UFKAM1 JU6R-UFAA51 JU6R-UFKA51 JU6R-UFAA61 JU6R-UFKA61 JU6H-UF34 JU6H-UF54 JU6H-UF84 JU6H-UFAB76 JU6R-UFAA33 JU6R-UFKA33 JU6R-UFAA53 JU6R-UFKA53 JU6R-UFAA83 JU6R-UFKA lub C02353 Nr części solenoidu praca-stop ETR 12 woltów SD26214 lub C woltów SD26387 lub C07826 Legenda: ETR Włączone w czasie pracy ETS SD26921 lub C07827 SD26922 lub C07828 Strona 24 z 44

25 ETS Włączone w celu zatrzymania SD # - nr części Stanadyne C # - nr części Clarke Komponenty pompy wtryskowej paliwa JW6 Informacji na temat numerów części sprężyny degresywnej i solenoidu praca-stop (zewnętrznej w stosunku do pompy wtryskowej) udziela fabryka. 2 UKŁAD DOPŁYWU POWIETRZA I WYDECHOWY Warunki otoczenia Silniki Clarke są testowane zgodnie z normami SAE J1349 (Clarke USA) lub ISO 3046 (Clarke UK). Ich wartości znamionowe mogą być zmieniane w celu dostosowania do określonych warunków lokalnych. Niedopełnienie tego wymogu może być przyczyną znacznego pogorszenia parametrów silnika i prowadzić do przedwczesnej awarii Wentylacj Strona 25 z 44

1 PL Instrukcja obsługi i konserwacji Nr seryjny i wyższe Nr seryjny i wyższe WYPOSAŻONA W SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS) PL (04-05) Drukowane w Europie Bobcat Europe 2005

2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA Operator musi otrzymać instrukcje przed przystąpieniem do operowania maszyną. Nieprzeszkoleni operatorzy mogą spowodować obrażenia albo śmierć. W DOBRZE Znak ostrzegawczy: DOBRZE Znak ten razem z ostrzeżeniem słownym, oznacza: Ostrzeżenie, bądź czujny! W grę wchodzi twoje bezpieczeństwo! Dokładnie przeczytaj komunikat następujący w dalszym ciągu. ŹLE B-073a Nigdy nie używaj ładowarki bez instrukcji. Patrz oznaczenia (naklejki) na maszynie, Istrukcja obsługi i konserwacji oraz Podręcznik operatora. ŹLE B6245 Zawsze korzystaj z pałąka ochronnego i ściśle zapinaj pas bezpieczeństwa. Zawsze trzymaj stopy na pedałach albo podnóżkach podczas operowania ładowarką. ŹLE B6253 Nigdy nie używaj ładowarki bez kabiny ze wzmocnieniami ROPS i FOPS. Zapinaj pas bezpieczeństwa. ŹLE B-6249 Nigdy nie używaj ładowarki jako windy osobowej albo podnośnika dla personelu. ŹLE B-6578 Nie używaj ładowarki w miejscach, gdzie w powietrzu znajduje się wybuchowy pył lub gazy bądź w miejscach, gdzie układ wydechowy i spaliny mogą zetknąć się z materiałem łatwopalnym. ŹLE Nigdy nie zabieraj pasażerów. B-6252 Nie dopuszczaj osób postronnych do strefy pracy maszyny. ŹLE B-6248 Zawsze utrzymuj łyżkę albo osprzęt możliwie na jak najmniejszej wysokości. Nie jedź i nie zawracaj maszyną z uniesionymi ramionami łyżki. Ładuj, wyładowuj i zawracaj na płaskim, równym terenie. ŹLE B-625 B-6250 B-6244 Nie przekraczaj nominalnego udźwigu maszyny. Nigdy nie zostawiaj ładowarki z pracującym silnikiem albo uniesionymi ramionami łyżki. Aby zaparkować, włącz hamulec postojowy maszyny i ułóż osprzęt płasko na ziemi. WYPOSAŻENIE OCHRONNE Nigdy nie modyfikuj wyposażenia. Używaj tylko osprzętu zatwierdzonego przez firmę Bobcat Company dla tego modelu ładowarki. Ładowarka Bobcat musi być wyposażona w urządzenia ochronne wymagane do każdego rodzaju pracy. Skonsultuj się z dystrybutorem odnośnie do osprzętu i wyposażenia dodatkowego.. PAS BEZPIECZEŃSTWA: Sprawdź zamocowania pasa oraz stan tkaniny i klamry. 2. PAŁĄK OCHRONNY: Uniesiony musi wyłączać funkcje napędu jazdy i hydrauliki. 3. KABINA OPERATORA (ROPS i FOPS): Musi być na ładowarce dokładnie zamocowana. 4. PODRĘCZNIK: Musi być w kabinie. 5. OZNACZENIA NA MASZYNIE (NAKLEJKI): Wymienić jeżeli uszkodzone. 6. NAKŁADKI ANTYPOŚLIZGOWE: Wymienić jeżeli uszkodzone. 7. PORĘCZE: Wymienić jeżeli uszkodzone. 8. WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI: Wymienić jeżeli uszkodzony. 9. HAMULEC POSTOJOWY OSW SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS) U. S. Publication (3-05) ()

3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE BEZPIECZEŃSTWO XI DANE TECHNICZNE SPEC- BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJA OBSŁUGI OI- KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA PM- SŁOWO WSTĘPNE III USTAWIENIE SYSTEMU I ANALIZA SA- INFORMACJA PORZĄDKOWA Należy zanotować prawidłowe dane PAŃSTWA ładowarki Bobcat w miejscu poniżej. Należy zawsze podawać te numery przekazując informacje dotyczące państwa ładowarki Bobcat. INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA USTAWIENIE SYSTEMU I ANALIZA Numer seryjny ładowarki Numer seryjny silnika DANE TECHNICZNE NOTATKI: PAŃSTWA DYSTRYBUTOR BOBCAT: ADRES: TELEFON: Bobcat Europe J. Huysmanslaan 59 B-65 LOT Belgia I

4 II

5 SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE Niniejszą Instrukcję obsługi i konserwacji napisano w celu przekazania właścicielowi/ operatorowi instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji ładowarki Bobcat. PRZECZYTAJ I ZROZUM NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA TWOJEJ ŁADOWARKI BOBCAT. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z dystrybutorem sprzętu Bobcat. CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ OSPRZĘT DODATKOWY VIII Dostępne łyżki IX Osprzęt dodatkowy (przystawki) IX Wyposażenie opcjonalne i dodatkowe VIII Wyposażenie standardowe VIII ELEMENTY WYMIENIANE OKRESOWO V FIRMA BOBCAT COMPANY POSIADA CERTYFIKAT ISO 900: V IDENTYFIKACJA MASZYNY VII USTAWIENIE SY & ANALIZA NUMER SERYJNY ŁADOWARKI VI NUMER SERYJNY SILNIKA VI TŁUMACZENIA OLEJ SILNIKOWY V PROTOKÓŁ DOSTAWY VI UMIEJSCOWIENIE NUMERU SERYJNEGO VI III

6 IV

7 FIRMA BOBCAT COMPANY POSIADA CERTYFIKAT ISO 900:2000 ISO jest zbiorem norm międzynarodowych, które kontrolują procesy i procedury, które wykorzystujemy do projektowania, rozwijania, wytwarzania, dystrybucji oraz serwisowania produktów Bobcat. British Standards Institute (BSI) jest Certyfikowanym Rejestratorem, którego firma Bobcat Company wybrała do oceny zgodności Firmy z normami ISO 900:2000. Rejestracja przez BSI stanowi dowód, że dwa zakłady produkcyjne Bobcat Company oraz biura firmy Bobcat Company (Gwinner, Bismarck & West Fargo) w Północnej Dakocie spełniają wymagania ISO 900:2000. Tylko certyfikowani auditorzy, tacy jak BSI, mogą przyznawać rejestrację. ISO 900:2000 oznacza, że my jako firma mówimy to co robimy i robimy to, co mówimy. Innymi słowy, ustanowiliśmy procedury i politykę, oraz przedstawiamy dowody, że postępujemy zgodnie z tymi procedurami i tą polityką. ELEMENTY WYMIENIANE OKRESOWO FILTR OLEJU SILNIKA (6-pak) FILTR PALIWA FILTR POWIETRZA, zewnętrzny FILTR POWIETRZA, wewnętrzny FILTR HYDROSTATYCZNY AKUMULATOR PŁYN, układ hydrauliczny/ hydrostatyczny (dwa pojemniki po 9, 5 L) (9 L) (25 L) KOREK CHŁODNICY PŁYN NIEZAMARZAJĄCY, GLIKOL PROPYLENOWY, mieszanina [-37 C (-34 F)] PŁYN NIEZAMARZAJĄCY, GLIKOL PROPYLENENOWY, koncentrat FILTR HYDROSTATYCZNY, przepływowy OLEJ SILNIKOWY SAE 5W40 CE/SG (2 L) SAE 5W40 CE/SG (3, 8 L) SAE 5W40 CE/SG (9, 5 L) SAE 0W40 CE/SG (2 L) SAE 0W40 CE/SG (3, 8 L) SAE 0W40 CE/SG (9, 5 L) SAE 30W40 CE/SG (2 L) SAE 30W CE/SG (3, 8 L) 6903 SAE 30W CE/SG (9, 5 L) V

8 UMIEJSCOWIENIE NUMERU SERYJNEGO NUMER SERYJNY SILNIKA Należy zawsze podawać numer seryjny prosząc o informacje serwisowe albo zamawiając części. Wcześniejsze albo późniejsze modele (identyfikacja za pomocą numeru seryjnego) mogą mieć różne części, bądź też może okazać się niezbędne zastosowanie różnych procedur podczas wykonywania określonych operacji. Fig. 2 P Numer seryjny silnika jest umieszczony na boku kadłuba silnika () [Fig. 2] nad filtrem oleju. PROTOKÓŁ DOSTAWY P-3226 Fig. 3 NUMER SERYJNY ŁADOWARKI Numer seryjny ładowarki jest usytuowany na zewnętrznej stronie ramy ładowarki [Fig. ]. Objaśnienie numeru seryjnego ładowarki: XXXX XXXXX Moduł 2. - numer kolejny (seria) Moduł. - kombinacja model/silnik. Czterocyfrowy moduł numeru model/silnik identyfikuje kombinację numeru modelu i silnika. Pięciocyfrowy moduł numeru kolejnego w produkcji identyfikuje kolejność, w jakiej wyprodukowano ładowarkę. B-635 Protokół dostawy musi być wypełniony przez sprzedawcę i podpisany przez właściciela albo operatora podczas przekazywania ładowarki Bobcat. Formularz należy objaśnić właścicielowi. Należy pamiętać aby był całkowicie wypełniony [Fig. 3]. VI

9 IDENTYFIKACJA MASZYNY PRZÓD ŚWIATŁA PORĘCZE SZYBKOZŁĄCZKI TYLNEGO UKŁADU POMOCNICZEGO FOTEL OPERATORA z PASEM BEZPIECZEŃSTWA PAŁĄK OCHRONNY SIŁOWNIKI PRZECHYLANIA PRZEDNIE POMOCNICZE SZYBKOZŁĄCZKI ŁYŻKA ŁYŻKA STOPNIE STOPNIE SIŁOWNIK PODNOSZENIA KABINA OPERATORA (ROPS / FOPS) RAMIĘ PODNOSZĄCE WSPORNIK RAMIENIA TYLNA KRATKA RAMIĘ PODNOSZĄCE TYLNE ŚWIATŁO TYLNE DRZWI TYLNE ŚWIATŁO * OPONY Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe (wyposażenie niestandardowe). OPONY - Pokazane opony mogą nie być wersją standardową. Maszyna jest wyposażona fabrycznie w opony standardowe. Dostępne są inne opony. Łyżka - niniejsza maszyna może być wyposażona w różne łyżki oraz inny osprzęt dodatkowy. ROPS, FOPS - Roll Over Protective Structure wg SAE J040 oraz ISO 347 i Falling Object Protective Structure wg SAE J043 oraz ISO 3449, poziom I. Poziom II jest dostępny. VII

10 CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ OSPRZĘT DODATKOWY Wyposażenie standardowe Ładowarki Bobcat modelu S250 posiadają następujące wyposażenie standardowe: Automatycznie włączaną nagrzewnicę powietrza dolotowego Certyfikat CE Fotel amortyzowany z wysokim oparciem Gwarancja: 2 miesięcy albo 2000 godzin Hamulec postojowy Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WŁ/WYŁ) Kabina operatora w wersji* Deluxe obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, okna boczne, górne i tylne, wiązkę przewodów wyposażenia dodatkowego, światło sufitowe, oraz gniazdo zasilania Opony ply Bobcat do pracy w trudnych warunkach terenowych Pałąk ochronny Pas bezpieczeństwa Przeciwwagi: cztery komplety obciążników osi i dwa obciążniki płytowe tylnych drzwi Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie Przyrządy Rama Bob-Tach Światła robocze, przednie i tylne System blokady sterowania Bobcat (BICS) System wyłączania silnika / hydrauliki Turbosprężarka z zatwierdzonym chwytaczem iskier Wspornik ramienia ładowarki * Roll Over Protective Structure (ROPS) spełnia wymagania norm SAE-J040 oraz ISO 347 Wyposażenie opcjonalne i dodatkowe Poniższa lista obejmuje niektóre rodzaje wyposażenia dodatkowego dostępnego u dystrybutora ładowarek Bobcat jako wyposażenie montowane przez dystrybutora i/ lub wyposażenie montowane fabrycznie i opcje montowane fabrycznie. Prosimy kontaktować się z miejscowym dealerem produktów Bobcat w sprawie innych dostępnych opcji, wyposażenia dodatkowego i osprzętu. Opcje instalowane przez dealera 4-punktowy zestaw zaczepów Drugi pomocniczy układ hydrauliczny Instalacja dla nagrzewnicy powietrza Kabina operatora, CE, zestaw obudowy Przekładka dystansowa ramienia " Rama Bob-Tach Zestaw 7- i 4-stykowego złącza elektrycznego sterowania osprzętem (zestaw 7-stykowy jest standardem dla S250H) Zestaw alarmu cofania Zestaw czujnika drzwi Zestaw do zastosowań specjalnych Zestaw FOPS ** Zestaw gąsienic uretanowych do montażu na oponach Zestaw katalizatora spalin Zestaw klimatyzacji Zestaw nagrzewnicy powietrza Zestaw obudowy kabiny Zestaw przednich drzwi Zestaw przekładek dystansowych kół dla gąsienic stalowych. 5" Zestaw tylnego pomocniczego układu hydraulicznego Opcje montowane fabrycznie Dwubiegowy napęd jazdy Nowoczesne sterowanie ręczne (AHC) Obudowa kabiny z ogrzewaniem Opony do pracy w trudnych warunkach terenowych z przesuniętymi obrzeżami ply Opony segmentowe Opony segmentowe typ przemysłowy Opony specjalne ply Opony specjalne wypełnione pianką ply Opony terenowe Super float 3 x ply Power Bob-Tach Przełączane sterowanie joystickami (SJC) Tablica przyrządów Deluxe Zaawansowany system sterowania (ACS) Zestaw gąsienic stalowych do montażu na oponach ** Falling Objects Protective Structure (FOPS) spełnia wymagania norm SAE-J043 oraz ISO 3449, poziom I Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VIII

11 CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ OSPRZĘT DODATKOWY (C. D. ) Dostępne łyżki Te oraz inne rodzaje wyposażenia dodatkowego są zatwierdzone do stosowania w tym modelu ładowarki. Nie należy używać niezatwierdzonego osprzętu dodatkowego. Osprzęt dodatkowy nie wyprodukowany przez firmę Bobcat może nie posiadać autoryzacji. Wszechstronna ładowarka Bobcat szybko zmienia się w maszynę wielozadaniową dzięki dopasowanemu systemowi mocowania osprzętu... od łyżki poprzez chwytak, widły paletowe, osprzęt koparki do całej gamy innych urządzeń dodatkowych. Prosimy kontaktować się z miejscowym dealerem produktów Bobcat w sprawie szczegółowych informacji na temat niżej wymienionych oraz innych urządzeń dodatkowych i wyposażenia do montażu na miejscu. Zwiększ wszechstronność swej ładowarki Bobcat dzięki różnorodnym typom i rozmiarom łyżek. ŁYŻKA Łyżki wielu typów, szerokości i o różnych pojemnościach są dostępne dla różnorodnych zastosowań. Obejmują one łyżki budowlane i przemysłowe, niskoprofilowe, do nawozów i śniegu - a to tylko kilka spośród nich. Skonsultuj się z dystrybutorem Bobcat w sprawie doboru prawidłowej łyżki dla twojej ładowarki Bobcat i danego zastosowania. Osprzęt dodatkowy (przystawki) Prosimy zapoznać się z cennikiem produktów Bobcat w kwestii dostępności konkretnego modelu. Chwytak gospodarczy Chwytak przemysłowy Chwytak widłowy Dmuchawa śnieżna* Frezarka* Gąsienice stalowe Grabie mechaniczne Instalacja zraszająca Kopaczka Koparka do rowów Kosiarka Brushcat Kruszarka* Kultywator Lemiesz kątowy Lemiesz obudowany Lemiesz spycharki* Łyżka do mieszania* Łyżka kombinowana Łyżki Młot hydrauliczny** Osprzęt koparki podsiębiernej Piła tarczowa Pojemnik Pompa do betonu* Przesadzarka drzew* Rama do montażu osprzętu Rębak* Równiarka* Równiarka-kultywator Rozrzutnik Skaryfikator* Spulchniarka Super-frezarka Świder ziemny Tilt-Tatch Tylny stabilizator Ubijarka do rowów Układarka darni* Walec wibracyjny Widły paletowe hydrauliczne Widły paletowe standard Zaczep 3-punktowy Zamiatarka ze szczotką z włosia Zamiatarka* * Wymagany zestaw do sterowania osprzętem. ** Używając ładowarki z tym osprzętem dodatkowym, należy stosować zestaw do zastosowań specjalnych, który obejmuje przednie drzwi z Lexanu o grubości 2 mm, z górnym i tylnym oknem o grubości 6 mm. Opcjonalny zestaw zraszający. IX

12 X

13 BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA XIII Bezpieczna praca należy do obowiązków operatora XIII BEZPIECZNA PRACA WYMAGA WYKWALIFIKOWANEGO OPERATORA XIV ZAPOBIEGANIE POŻAROM XV BEZPIECZEŃSTWO OZNACZENIA NA MASZYNIE (NAKLEJKI) XVI XI

14 XII

15 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczna praca należy do obowiązków operatora Dokładnie przestrzegaj instrukcji dotyczących obsługi operatorskiej i konserwacji zamieszczonych w niniejszym podręczniku. Ładowarka Bobcat z układem kierowniczym skid-steer odznacza się dużą zdolnością manewrowania i zwartą budową. Jest solidna i zdolna do pracy w różnorodnych warunkach. Niniejszy rozdział zapoznaje operatora z zagrożeniami związanymi z pracą na bezdrożach i w trudnym terenie, zwykle występującymi w trakcie użytkowania ładowarki Bobcat. Ładowarka Bobcat posiada silnik spalinowy, wytwarzający ciepło i spaliny. Każde spaliny mogą zabić albo spowodować chorobę, a więc należy użytkować ładowarkę przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji. Ładowarka posiada układ wydechowy albo tłumik z chwytaczem iskier, który wymagany jest przy pracy na pewnych obszarach. Oznaczenia na maszynie (naklejki) informują o bezpiecznej pracy i konserwacji ładowarki Bobcat albo osprzętu. Oznaczenia i ich rozmieszczenie pokazano w instrukcji obsługi i konserwacji. Naklejki na wymianę można otrzymać u miejscowego dealera produktów Bobcat. Podręcznik operatora przymocowany jest w kabinie operatora ładowarki. Zawarte w nim skrócone instrukcje są wygodne dla operatora. Podręcznik można otrzymać u dystrybutora w wersji angielskiej albo w jednej z wielu innych wersji językowych. Prosimy konsultować się z dealerem Bobcat w sprawie informacji o przetłumaczonych wersjach. SI Dealer powinien objaśnić możliwości i ograniczenia ładowarki Bobcat oraz osprzętu dla każdego zastosowania. Dealer demonstruje bezpieczną pracę zgodnie z materiałami instruktażowymi Bobcat, które są także dostępne dla operatorów. Dealer może także zidentyfikować niebezpieczne przeróbki albo użycie nieautoryzowanego osprzętu dodatkowego. Osprzęt i łyżki są skonstruowane dla znamionowej nośności operacyjnej (niektóre mają ograniczoną wysokość podnoszenia) i bezpiecznego mocowania do ładowarki Bobcat. Użytkownik musi sprawdzić razem z dealerem albo w literaturze firmowej Bobcat, jakie są bezpieczne ładunki materiałów o określonych gęstościach właściwych dla danej kombinacji ładowarki i osprzętu. Niżej wymienione publikacje i materiały szkoleniowe dostarczają informacji na temat bezpiecznego użytkowania i konserwacji ładowarki oraz osprzętu dodatkowego: Protokół dostawy ma na celu zapewnienie, że nowy właściciel otrzymał komplet instrukcji i że ładowarka Bobcat wraz z osprzętem dodatkowym mają zapewnione bezpieczne warunki pracy. dostarczona wraz z ładowarką Bobcat albo z osprzętem zawiera informacje dotyczące obsługi operatorskiej oraz procedur serwisowych i konserwacji. Stanowi ona część ładowarki i może być przechowywana w pojemniku usytuowanym wewnątrz kabiny ładowarki. Dodatkowe egzemplarze instrukcji obsługi i konserwacji można zamówić u miejscowego dystrybutora sprzętu Bobcat. XIII

16 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (C. ) Bezpieczna praca należy do obowiązków operatora (c. d. ) Znak ostrzegawczy Znak ten razem z ostrzeżeniem słownym oznacza: Ostrzeżenie, bądź czujny! W grę wchodzi twoje bezpieczeństwo! Uważnie przeczytaj następujący po tym komunikat. OSTRZE ENIE Operator musi otrzymać instrukcje przed przystąpieniem do operowania maszyną. W WAŻNE Niniejsza instrukcja opisuje procedury jakie należy stosować, aby uniknąć uszkodzenia maszyny. I OSTRZE ENIE Ostrzeżenia na maszynie i w podręcznikach umieszczono dla twego bezpieczeństwa. Ignorowanie ostrzeżeń może spowodować obrażenia albo śmierć. W Maszyna i osprzęt Bobcat muszą być w pełni sprawne przed przystąpieniem do pracy. Należy sprawdzić wszystkie pozycje na naklejce z harmonogramem konserwacji Bobcat wyszczególnione w kolumnie 8-0 godz. pracy, bądź też zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji. BEZPIECZNA PRACA WYMAGA WYKWALIFIKOWANEGO OPERATORA Wykwalifikowanemu operatorowi nie wolno używać narkotyków i napojów alkoholowych, które mogłyby ograniczać jego czujność albo koordynację podczas pracy. Operator zażywający przepisane leki musi zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia, czy może bezpiecznie operować maszyną. Wykwalifikowany operator musi: Zrozumieć pisemne instrukcje, zasady i przepisy Pisemne instrukcje firmy Bobcat Company obejmują Protokół dostawy, Instrukcję obsługi i konserwacji, Podręcznik operatora i oznaczenia na maszynie (naklejki). Zapoznaj się z lokalnymi przepisami. Zasady mogą obejmować wymagania stawiane pracodawcy w zakresie BHP. Przepisy mogą dotyczyć lokalnego ruchu kołowego albo zastosowania oznakowania wolno poruszającego się pojazdu. Przepisy mogą określać zagrożenia takie jak instalacje komunalne. Być przeszkolonym w zakresie obsługi sprzętu Szkolenie operatora musi obejmować pokaz oraz instrukcje słowne. Szkolenie to prowadzi sprzedawca sprzętu Bobcat przed przekazaniem maszyny/ osprzętu. Nowy operator musi rozpocząć naukę na terenie bez osób postronnych i uczyć się używać wszystkich urządzeń sterowniczych dopóki nie będzie umiał operować maszyną i osprzętem bezpiecznie i w każdych warunkach pracy. Przed rozpoczęciem należy zawsze zapiąć pas bezpieczeństwa. Znać warunki pracy Należy znać ciężar transportowanych materiałów. Unikać przekraczania znamionowego udźwigu roboczego maszyny. Materiał o bardzo dużej gęstości będzie cięższy od takiej samej objętości materiału o mniejszej gęstości. Transportując materiały o większej gęstości należy zmniejszyć wielkość ładunku. Operator musi znać zabronione zastosowania albo strefy pracy, powinien np. wiedzieć o nadmiernych pochyłościach. Należy znać usytuowanie wszelkich instalacji podziemnych. Noś dopasowane ubrania robocze. Zawsze noś okulary ochronne podczas wykonywania operacji obsługowo-konserwacyjnych. Niektóre rodzaje pracy wymagają używania okularów ochronnych, ochrony słuchu albo wyposażenia specjalnego. Należy skontaktować się z dystrybutorem Bobcat w zakresie wyposażenia BHP. SI XIV

17 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (C. ) ZAPOBIEGANIE POŻAROM Maszyny i niektóre rodzaje osprzętu mają części składowe, które nagrzewają się do wysokich temperatur podczas normalnej pracy. Głównym źródłem wysokich temperatur jest silnik i układ wydechowy. Niewłaściwie konserwowana albo uszkodzona instalacja elektryczna może być przyczyną powstania łuku elektrycznego lub iskier. Łatwopalne śmieci (liście, słoma itp. ) należy regularnie usuwać. Dopuszczenie do nagromadzenia się łatwopalnych śmieci może stworzyć zagrożenie pożarowe. Czyść często aby uniknąć gromadzenia się takich śmieci. Łatwopalne śmieci w komorze silnika stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Układ wydechowy z chwytaczem iskier (jeżeli jest) przeznaczony jest do kontrolowania emisji gorących cząstek z silnika i układu wydechowego, lecz tłumik i spaliny są wciąż gorące. Zawsze oczyść maszynę, odłącz akumulator i odłącz przewody od sterowników Bobcat przed przystąpieniem do spawania. Zakryj węże gumowe, akumulator oraz inne łatwopalne części. Podczas spawania miej w pobliżu gotową gaśnicę. Zapewniaj dobrą wentylację szlifując albo malując części. Noś maskę przeciwpyłową podczas szlifowania malowanych części. Mogą wytwarzać się toksyczne pyły albo gazy. Przed uzupełnieniem paliwa zatrzymaj silnik i pozwól mu ostygnąć. Nie palić! Stosuj procedurę opisaną w Instrukcji obsługi i konserwacji aby podłączyć akumulator. Stosuj procedurę opisaną w Instrukcji obsługi i konserwacji w celu czyszczenia tłumika z chwytaczem iskier (jeżeli jest). 4 Nie używaj maszyny w miejscach, gdzie spaliny, łuk elektryczny, iskry albo gorące części mogą zetknąć się z łatwopalnym materiałem, wybuchowym pyłem albo gazami. Należy codziennie sprawdzać kabinę operatora, komorę silnika i układ chłodzenia silnika, a w razie potrzeby czyścić aby uniknąć zagrożenia pożarowego i przegrzania. Sprawdź wszystkie przewody elektryczne i połączenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Utrzymuj zaciski akumulatora w czystości i dobrze dokręcone. Napraw albo wymień każdą uszkodzoną część. Sprawdź przewody paliwowe i hydrauliczne, węże i złączki pod kątem uszkodzeń i przecieków. Nigdy nie szukaj przecieków używając płomienia albo gołej skóry. Dokręcaj albo wymieniaj każdą część wykazującą przecieki. Zawsze czyść rozlane płyny. Nie używaj benzyny ani oleju napędowego do czyszczenia części. Używaj niepalnych rozpuszczalników dostępnych w handlu. N-290 Znaj miejsce przechowywania gaśnic i apteczek pierwszej pomocy oraz sposoby ich użycia. Gaśnice można zakupić u miejscowego dystrybutora sprzętu Bobcat. Gaśnicę można zamontować w miejscu pokazanym na [Fig. 4]. SI Nie używaj eteru ani płynów rozruchowych w silnikach ze świecami żarowymi. Te środki wspomagające rozruch mogą spowodować wybuch, raniąc operatora lub osoby postronne. XV

18 OZNACZENIA NA MASZYNIE (NAKLEJKI) Przestrzegaj instrukcji podanych na wszystkich oznaczeniach (naklejkach) jakie umieszczone są na ładowarce. Wymieniaj wszystkie uszkodzone oznaczenia i upewniaj się, że są one umieszczone we właściwych miejscach. Zapasowe oznaczenia można zakupić u dystrybutora sprzętu Bobcat. Standard i ACS Tylko ACS Standard i ACS SJC SJC i (Wewnątrz pokrywy bezpieczników) (Za belką poprzeczną ramion ładowarki) (Za Bob-Tach) (2) Tylko wysoki przeplyw XVI

19 OZNACZENIA NA MASZYNIE (NAKLEJKI) (C. ) Przestrzegaj instrukcji podanych na wszystkich oznaczeniach (naklejkach) jakie umieszczone są na ładowarce. Zapasowe oznaczenia można zakupić u dystrybutora sprzętu Bobcat (2) (Pod kabiną) (2) Wewnątrz tylnych drzwi XVII

20 XVIII

21 INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUZAKRESOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI JAZDY OI- HAMULEC POSTOJOWY OI-23 Działanie OI-23 HOLOWANIE ŁADOWARKI OI-49 Procedura holowania oi-49 JAZDA I KIEROWANIE ŁADOWARKĄ OI-2 Dostępne konfiguracje sterowania oi-2 Operowanie (SJC wg schematu H) OI-3 Operowanie (SJC wg schematu ISO) OI-4 Operowanie (Standard i ACS) OI-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASOWANIE BLOKADY JAZDY OI-0 Działanie OI-0 MONITOROWANIE WYŚWIETLACZA OI-32 i WYŁĄCZANIE OI-32 Tablica Deluxe OI-32 Tablica standardowa oi-32 OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW OI-5 Lewa tablica przyrządów oi-5 Oświetlenie kabiny oi-0 Panele sterowania wyposażeniem opcjonalnym i osprzętem (jeżeli są) oi-9 Prawa tablica (Deluxe - rozruch bez stacyjki) oi-7 Prawa tablica (Standard - ze stacyjką) oi-6 OSPRZĘT I ŁYŻKI OI-33 Bob-Tach z dźwignią ręczną - demontaż łyżki albo osprzętu dodatkowego oi-36 Bob-Tach z dźwignią ręczną - montaż łyżki albo osprzętu dodatkowego oi-34 Power Bob-Tach - demontaż łyżki albo osprzętu dodatkowego OI-38 Power Bob-Tach - montaż łyżki albo osprzętu dodatkowego..... oi-37 Widły paletowe oi-34 Wybór prawidłowej łyżki oi-33 PARKOWANIE ŁADOWARKI BOBCAT OI-47 Procedura OI-47 PODNOSZENIE ŁADOWARKI OI-50 Podnoszenie za cztery punkty oi-50 Podnoszenie za jeden punkt oi-50 OI-

22 INSTRUKCJA OBSŁUGI (C. ) PROCEDURA OPERATORSKA OI-39 Maszyny ze sterowaniem nożnym (pedałami) OI-4 Maszyny ze sterowaniem ręcznym (włączając ACS i SJC z wybranym schematem H) OI-43 Operowanie z pełną łyżką OI-39 Operowanie z pustą łyżką OI-40 Przełączane sterowanie joystickami (SJC) - schemat sterowania ISO OI-45 PROCEDURY PRZED URUCHOMIENIEM OI-25 Przed uruchomieniem silnika OI-25 PRZEGLĄD CODZIENNY OI-24 Codzienny przegląd i konserwacja OI-24 REGULACJA OBROTÓW SILNIKA OI- Działanie OI- ROZGRZEWANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO / HYDROSTATYCZNEGO OI-3 Procedura OI-3 STEROWANIE HYDRAULIKI OI-6 Drugi przedni pomocniczy układ hydrauliczny (jeżeli jest) OI-2 Działanie OI-6 Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym - CIĄGŁY PRZEPŁYW OI-20 Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym - MAKSYMALNY PRZEPŁYW OI-20 Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym - ZMIENNY PRZEPŁYW OI-20 Operowanie TYLNYM pomocniczym układem hydraulicznym... OI-2 Operowanie układem wysokiego przepływu (jeżeli jest) OI-22 Operowanie zaworem pozycjonowania łyżki (jeżeli jest) OI-23 Przełączane sterowanie joystickami (SJC) - schemat sterowania H OI-8 Przełączane sterowanie joystickami (SJC) - schemat sterowania ISO OI-8 Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - MAXIMUM FLOW ONLY OI-20 Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - ROZŁĄCZANIE OI-20 Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - VARIABLE FLOW OI-20 Redukcja ciśnienia w układzie hydraulicznym (ładowarka i osprzęt dodatkowy) OI-9 Sterowanie standardowe (także ACS w trybie sterowania nożnego) OI-6 Sterownik urządzeń dodatkowych (ACD) (jeżeli jest) OI-23 Szybkozłączki OI-9 Zaawansowany system sterowania (ACS) w trybie sterowania RĘCZNEGO OI-7 OI-2

23 INSTRUKCJA OBSŁUGI (C. ) STEROWANIE IMPULSOWE OI- Działanie OI- STEROWANIE OBEJŚCIOWE RAMION ŁADOWARKI OI-0 Działanie OI-0 SYSTEM PAŁĄKA OCHRONNEGO OI-5 Działanie OI-5 TRANSPORT ŁADOWARKI BOBCAT OI-48 Mocowanie do pojazdu transportowego oi-48 Załadunek na pojazd transportowy oi-48 URUCHOMIENIE SILNIKA (TABLICA DELUXE, ROZRUCH BEZ KLUCZYKA) OI-29 Procedura OI-29 Rozruch w niskiej temperaturze oi-30 URUCHOMIENIE SILNIKA (TABLICA STANDARDOWA, STACYJKA).. OI-27 Procedura OI-27 WYŁĄCZANIE SILNIKA OI-3 Procedura OI-3 ZATRZYMYWANIE ŁADOWARKI BOBCAT OI-5 Za pomocą dźwigni sterowniczych albo joysticków oi-5 OI-3

24 OI-4

25 OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW Lewa tablica przyrządów Fig. OI Lewa tablica przyrządów jest taka sama w wersji Standard i Deluxe [Fig. OI-]. Poniższa tabela zawiera OPIS oraz FUNKCJE / DZIAŁANIE każdego z elementów lewej tablicy przyrządów. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHTS (światła, 4) [Fig. OI-] przez dwie sekundy aby wyświetlić KODY SERWISOWE na WYŚWIETLACZU LICZNIKA GODZIN PRACY / KODÓW (2) [Fig. Jeżeli pojawi się więcej KODÓW SERWISOWYCH niż jeden, kody będą przewijać się na WYŚWIETLACZU LICZNIKA GODZIN PRACY / KODÓW B-555 NR REF. OPIS FUNKCJA / DZIAŁANIE WSKAŹNIK TEMPERATURY Wskazuje temperaturę płynu w układzie chłodzenia silnika. 2 LICZNIK GODZIN PRACY / WYŚWIETLACZ KODÓW / ODLICZANIE WSTECZ CZASU PRACY ŚWIEC ŻAROWYCH 3 WSKAŹNIK PALIWA Wskazuje ilość paliwa w zbiorniku. 4 LIGHTS / NACIŚNIJ ABY WYŚWIETLIĆ KODY LICZNIK GODZIN PRACY - rejestruje godziny pracy ładowarki. WYŚWIETLACZ KODÓW - wyświetla liczbowe KODY SERWISOWE* związane z systemem monitorowania ładowarki. ODLICZANIE - pozostały czas działania świec żarowych. LIGHTS - naciśnij raz aby włączyć PRZEDNIE ŚWIATŁA. Naciśnij drugi raz aby włączyć PRZEDNIE I TYLNE światła. Naciśnij trzeci raz aby wyłączyć wszystkie światła. PRZYTRZYMAJ ABY WYŚWIETLIĆ KODY - naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy aby wyświetlić KODY SERWISOWE (2). (KODY* wyświetlane są tylko wtedy, gdy system monitorowania ładowarki wykryje błąd. ) 5 USTAWIANIE ŁYŻKI (opcja) Naciśnij aby włączyć funkcję BUCKET POSITIONING (pozycjonowanie łyżki). Naciśnij ponownie aby wyłączyć. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy aby wyświetlić numer kodu funkcji SHTDN (SHUTDOWN) na WYŚWIETLACZU LICZNIKA GODZIN PRACY / KODÓW. POMOCNICZY UKŁAD HYDRAULICZNY OSPRZĘTU DODATKOWEGO 6 WYSOKI PRZEPŁYW (opcja) Naciśnij aby włączyć funkcję HIGH FLOW (WYSOKI PRZEPłYW) układu pomocniczego. 7 PRZEPŁYW MAKSYMALNY / PRZEPŁYW ZMIENNY 8 REDUKCJA CIŚNIENIA W HYDRAULICE DODATKOWEJ 9 NACIŚNIJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Naciśnij aby włączyć funkcję VARIABLE FLOW (ZMIENNY PRZEPŁYW) układu pomocniczego. Naciśnij drugi raz aby włączyć MAXIMUM FLOW (MAKSYMALNY PRZEPŁYW). Naciśnij trzeci raz aby wyłączyć całość pomocniczego układu hydraulicznego. [VARIABLE FLOW umożliwia zmianę prędkości ruchu funkcji pomocniczych (im dalej przesuniesz przełącznik, tym szybsze będą ruchy funkcji pomocniczych. ) MAXIMUM FLOW umożliwia tylko ruch szybki. ] Tylko tylny pomocniczy układ hydrauliczny - gdy kluczyk w stacyjce jest w pozycji ON albo silnik pracuje, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. (Patrz redukcja ciśnienia w układzie hydraulicznym - ładowarka i osprzęt dodatkowy, strona OI-9 - redukcja ciśnienia w przednim pomocniczym układzie hydraulicznym. ) SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS) Naciśnij aby włączyć System BICS kiedy opuszczony jest pałąk ochronny, a operator siedzi w fotelu w pozycji roboczej. 0 PAŁĄK OCHRONNY Kontrolka ŚWIECI SIĘ kiedy pałąk ochronny jest opuszczony. ZAWÓR PODNOSZENIA I PRZECHYLANIA ŁYŻKI Kontrolka ŚWIECI SIĘ kiedy pałąk ochronny jest opuszczony i naciśnięto przycisk PRESS TO OPERATE. Funkcje podnoszenia i przechyłu mogą działać kiedy kontrolka ŚWIECI SIĘ. 2 JAZDA Kontrolka ŚWIECI SIĘ gdy pałąk ochronny jest opuszczony, silnik pracuje i hamulec postojowy jest zwolniony. Ładowarka może poruszać się do przodu i do tyłu kiedy kontrolka ŚWIECI SIĘ. 3 KASOWANIE BLOKADY JAZDY (Działa tylko wtedy, gdy pałąk ochronny jest uniesiony i silnik pracuje) Naciśnij aby odblokować hamulce. Umożliwia używanie dźwigni sterowniczych do przemieszczania ładowarki do przodu albo do tyłu podczas pracy osprzętem koparki albo podczas operacji serwisowych. (Patrz KASOWANIE BLOKADY NAPĘDU JAZDY strona OI-0. ) Naciśnij drugi raz aby zablokować hamulce. 4 ALARM ALARM dźwięczy kiedy istnieje stan błędu, OSTRZEŻENIA albo WYŁĄCZANIA. * Patrz przygotowanie i analiza systemu, strona SA-4 odnośnie do szczegółowego opisu kodów serwisowych. OI-5

26 OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. ) Prawa tablica (Standard - ze stacyjką) Fig. OI Prawa tablica przyrządów na rysunku [Fig. OI-2] jest tablicą w wersji Standard. Poniższa tabela przedstawia ikony i inne elementy składowe prawej tablicy przyrządów w wersji Standard B-5552B NR FUNKCJA IKONA / KONTROLKA ALARM KOD STAN OPIS Zaawansowany system sterowania (ACS) (opcja) Sterowanie osprzętem dodatkowym urządzenie (ACD) (opcja) Ogólny ostrzeżenie 8 NIEUŻYWANE Paliwo poziom Świece żarowe ŚWIECI SIĘ 3 dźwięki * Błąd Błąd w zaawansowanym systemie sterowania (ACS). ŚWIECI SIĘ MIGA ŚWIECI SIĘ ŚWIECI SIĘ MIGA ŚWIECI SIĘ MIGA ŚWIECI SIĘ MIGA dźwięki 3 dźwięki 3 dźwięki Świecenie ciągłe 3 dźwięki 3 dźwięki dźwięki * Patrz PRZYGOTOWANIE I ANALIZA SYSTEMU, strona SA-4 odnośnie do szczegółowego opisu kodów serwisowych. --- * * * * * * --- * --- Błąd Błąd WYŁĄCZANIE Błąd --- Błąd Podłączony osprzęt dodatkowy sterowany elektrycznie. Błąd układu sterowania osprzętem (ACD). Błąd jednej lub wielu funkcji silnika albo hydrauliki. Obroty silnika wysokie albo w fazie wyłączania. Obroty silnika bardzo wysokie. Silnik wyłączy się za 0 sekund. Błąd systemowy nadajnika poziomu paliwa. Niski poziom paliwa. Nagrzewnica powietrza włączona. Błąd nagrzewnicy powietrza. Napięcie w układzie ŚWIECI SIĘ 3 dźwięki * Napięcie niskie, wysokie albo bardzo wysokie. Pas bezpieczeństwa ŚWIECI SIĘ Kontrolka świeci się przez 45 sekund aby przypomnieć operatorowi o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Silnik ciśnienie oleju Ciśnienie ładowania układu hydrostatycznego Silnik temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika temperatura Filtr oleju temperatura oleju temperatura Silnik filtr powietrza ŚWIECI SIĘ ŚWIECI SIĘ MIGA ŚWIECI SIĘ ŚWIECI SIĘ MIGA ŚWIECI SIĘ ŚWIECI SIĘ MIGA ŚWIECI SIĘ ŚWIECI SIĘ MIGA ŚWIECI SIĘ MIGA 3 dźwięki 3 dźwięki Świecenie ciągłe 3 dźwięki 3 dźwięki Świecenie ciągłe 3 dźwięki 3 dźwięki Świecenie ciągłe 3 dźwięki 3 dźwięki Świecenie ciągłe 3 dźwięki 3 dźwięki * * * * * * * * * * * * * * Błąd WYŁĄCZANIE Błąd WYŁĄCZANIE Błąd WYŁĄCZANIE Błąd WYŁĄCZANIE Błąd Nadajnik ciśnienia oleju w silniku poza zakresem. Niski poziom oleju w silniku. Bardzo niskie ciśnienie oleju w silniku. Nadajnik ciśnienia oleju w hydraulice poza zakresem. Bardzo niskie ciśnienie oleju w hydraulice. Bardzo niskie ciśnienie ładowania układu hydraulicznego. Nadajnik temperatury płynu chłodzącego poza zakresem. Wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika. Bardzo wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika. Temperatura oleju hydraulicznego poza zakresem Wysoka temperatura oleju hydraulicznego Bardzo wysoka temperatura oleju hydraulicznego. Filtr mocno zapchany. Wyłącznik filtra powietrza nie podłączony. Filtr oleju ŚWIECI SIĘ 3 dźwięki * Błąd Filtr w układzie hydraulicznym mocno zapchany. 28 filtr MIGA 3 dźwięki * Wyłącznik filtra w kładzie hydraulicznym nie podłączony. 29 Stacyjka Służy do włączania i wyłączania silnika. OI-6

27 OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. ) Fig. OI-4 Prawa tablica (Deluxe - rozruch bez stacyjki) Fig. OI ENTER PASSWORD LANGUAGES 4 B B-5553B Pierwszy widok ekranu, jaki zobaczysz w swej nowej ładowarce będzie taki jak na [Fig. OI-4]. Prawa tablica przyrządów na rysunku [Fig. OI-3] jest tablicą w wersji Deluxe.. Wyświetlacz: Wyświetlacz służy do wyświetlania całości informacji systemowej - przygotowanie, monitorowanie, wykrywanie usterek oraz stany błędów. Ikony funkcji: Dolne lewe pole tablicy Deluxe mieści te same ikony co na tablicy Standard. Ikony te są widoczne tylko wtedy, gdy system monitorowania wykryje błąd. Przyciski wyboru: Cztery przyciski wyboru umożliwiają wybieranie pozycji z wyświetlacza i przewijanie poszczególnych ekranów. Klawiatura: Klawiatura numeryczna (4) [Fig. OI-3] ma dwie funkcje: Wprowadzanie numeru kodowego (hasła) umożliwiającego uruchomienie silnika (rozruch bez kluczyka). Gdy widok ten pojawi się na wyświetlaczu, możesz wprowadzić hasło i uruchomić silnik albo zmienić ustawienia wyświetlacza. UWAGA: Twoja nowa ładowarka (z tablicą przyrządów Deluxe) będzie mieć hasło właściciela. Twój dealer dostarczy Ci to hasło. Możesz zmienić hasło na inne, łatwe do zapamiętania przez Ciebie tak, aby uniemożliwić użytkowanie ładowarki bez zezwolenia. (Patrz Hasła (Deluxe) na stronie SA-0). Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu, gdyż będzie potrzebne w przyszłości. Uruchom silnik: Wprowadź cyfry (litery) hasła z klawiatury i naciśnij przycisk RUN / ENTER (5) [Fig. OI-3]. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START (6) [Fig. OI-3] dopóki silnik nie ruszy. Zmień język: Naciśnij przycisk wyboru przy grocie strzałki [Fig. OI-4] aby przejść do następnego widoku ekranu. Wprowadzanie liczby wymaganej do dalszego korzystania z wyświetlacza. OI-7

28 OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. ) Prawa tablica (Deluxe - rozruch bez kluczyka) (c. OI-5 ENGLISH / INGLES Use keypad to select languages. English 2. Espanol 3. Francaia 4. Deutsch 5. Italiano 6. Nederlands EXIT B-660 Wybierz numer języka korzystając z klawiatury [Fig. OI-5]. Naciśnij EXIT. Powróci widok ekranu [Fig. Możesz wówczas wprowadzić hasło i uruchomić silnik. (Patrz PRZYGOTOWANIE TABLICY PRZYRZĄDÓW DELUXE na stronie SA-9) odnośnie do dalszego opisu widoków ekranów w celu przygotowania systemu do użytkowania. UWAGA: Naciśnięcie klawisza EXIT spowoduje przejście do poprzedniego widoku i możesz dalej naciskać dopóki nie dojdziesz do głównego widoku początkowego). SKRÓT: Naciśnij klawisz 0 (zero) aby przejść bezpośrednio do widoku głównego. OI-8

29 OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. ) Panele sterowania wyposażeniem opcjonalnym i osprzętem (jeżeli są) Fig. OI-6 BOCZNA DODATKOWA TABLICA PRZYRZĄDÓW Fig. OI-7 P6000 PRZEDNI PANEL STEROWANIA OSPRZĘTEM Boczny dodatkowy panel sterowania [Fig. OI-6]. NR REF. OPIS. GNIAZDO ZASILANIA 2. NIEUŻYWANE WYCIERACZKA PRZEDNIEJ SZYBY 4. WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY FUNKCJA / DZIAŁANIE Zapewnia zasilanie 2 V dla wyposażenia dodatkowego. Naciśnij górę przełącznika aby włączyć przednią wycieraczkę (naciśnij i przytrzymaj aby spryskiwać szybę). Naciśnij dół przełącznika aby wyłączyć wycieraczkę. Naciśnij dół przełącznika aby włączyć wycieraczkę. Naciśnij górę przełącznika aby włączyć dopływ płynu do spryskiwacza i zmyć tylną szybę. NIEUŻYWANE NIEUŻYWANE WENTYLATOR Obróć w prawo aby zwiększyć obroty wentylatora; w lewo aby je zmniejszyć. Możliwe są cztery położenia; OFF WYŁĄCZNIK KLIMATYZACJI 9. REGULACJA TEMPERATURY Naciśnij górną część wyłącznika aby włączyć; dolną aby wyłączyć. Silnik wentylatora (7) musi być WŁ aby klimatyzacja mogła działać. Obróć w prawo aby zwiększyć temperaturę; w lewo aby ją zmniejszyć. Przedni dodatkowy panel sterowania [Fig. OI-7]. 7 LUB B-5993B B-5993 UWAGA: Hamulec postojowy (3) [Fig. OI-7] jest standardem we wszystkich ładowarkach. NR OPIS REF. 0. ZAAWANSOWANY SYSTEM STEROWANIA (ACS) FUNKCJA / DZIAŁANIE Naciśnij górę przełącznika aby wybrać sterowanie ręczne; dół aby wybrać sterowanie nożne.. NIEUŻYWANE NAPĘD BOB-TACH: Naciśnij i przytrzymaj strzałkę do góry aby rozłączyć kliny Bob-Tach. Naciśnij i przytrzymaj strzałkę w dół aby wprowadzić kliny w otwory w ramie montażowej. HAMULEC POSTOJOWY (standard we wszystkich ładowarkach) Naciśnij górę przełącznika aby włączyć HAMULEC POSTOJOWY; dół aby go zwolnić. KIERUNKOWSKAZY Sygnalizuje WŁĄCZENIE lewych albo prawych KIERUNKOWSKAZÓW. ŚWIATŁA AWARYJNE 6. ŚWIATŁO SYGNALIZACYJNE - KOGUT 7. PRZEŁĄCZANE STEROWANIE JOYSTICKAMI (SJC) Naciśnij górną część wyłącznika aby włączyć ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE; naciśnij prawą stronę w dół aby WYŁĄCZYĆ. Naciśnij górną część wyłącznika aby włączyć ŚWIATŁO SYGNALIZACYJNE; dolną część aby WYŁĄCZYĆ. Naciśnij górną część aby wybrać schemat sterowania ISO; dolną aby wybrać schemat sterowania H. OI-9

30 OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. ) Oświetlenie kabiny Fig. OI-8 KASOWANIE BLOKADY JAZDY Działanie Fig. OI-0 2 N-2205 B-555 Naciśnij przycisk () [Fig. OI-8] aby WŁĄCZYĆ światło. Naciśnij ponownie przycisk aby je WYŁĄCZYĆ. STEROWANIE OBEJŚCIOWE RAMION ŁADOWARKI Działanie Fig. OI-9 (Działa tylko wtedy, gdy pałąk ochronny jest uniesiony i silnik pracuje) Przycisk TRACTION LOCK OVERRIDE () [Fig. OI-0] znajduje się na lewej tablicy przyrządów; umożliwia on operowanie dźwigniami sterowniczymi w celu przemieszczania ładowarki do przodu i do tyłu podczas pracy osprzętem koparki albo w trakcie operacji serwisowych. Naciśnij przycisk TRACTION LOCK OVERRIDE jeden raz aby odblokować napęd jazdy. Kontrolka TRACTION (2) [Fig. OI-0] ZAŚWIECI SIĘ. Naciśnij przycisk po raz drugi aby zablokować napęd jazdy. OI-0] ZGAŚNIE. P-3863 Sterowanie obejściowe ramion ładowarki () [Fig. OI-9] służy do opuszczania ramion ładowarki, jeżeli nie można ich opuścić podczas normalnej pracy. Usiądz w fotelu operatora. Zapnij pas bezpieczeństwa i opuść pałąk ochronny. Obróć pokrętło () [Fig. OI-9] w prawo o /4 obrotu. Pociągnij do góry i przytrzymaj pokrętło dopóki ramiona ładowarki nie opuszczą się powoli. OI-0

31 REGULACJA OBROTÓW SILNIKA Działanie Fig. OI- STEROWANIE IMPULSOWE Działanie Sterowanie impulsowe umożliwia manewrowanie ładowarką z małą prędkością w celu instalowania osprzętu, załadunku albo wyładunku. Naciśnij przycisk (2) [Fig. OI-2] na lewym joysticku jeden raz aby włączyć sterowanie impulsowe. OI Dźwignia regulacji obrotów - gazu - znajduje się po prawej stronie fotela operatora () [Fig. Przesuń dźwignię do przodu aby zwiększyć obroty silnika. Przesuń dźwignię do tyłu aby zmniejszyć obroty silnika. DWUZAKRESOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI JAZDY Fig. OI-2 Lewy joystick Prawy joystick P-3864 B-555 Gdy sterowanie impulsowe jest włączone, maszyna będzie poruszać się z prędkością równą 57% standardowej prędkości jazdy, a wartość procentowa (Snl 57) ukaże się na wyświetlaczu () [Fig. Gdy sterowanie impulsowe jest włączone, naciśnij górną część przełącznika zakresów () [Fig. OI-2] aby zwiększyć prędkość do 99% (Snl 99) albo dolną część przełącznika aby zmniejszyć prędkość do 3% (Snl 3). Wartości procentowe będą ukazywać się na wyświetlaczu (2 i 3) [Fig. 3 B-555-A B-555-B B-555-C 2 P P Naciśnij ponownie przycisk (2) [Fig. OI-2] aby wyłączyć sterowanie impulsowe i powrócić do standardowej prędkości jazdy (Std (4) [Fig. OI-3] ukaże się na wyświetlaczu. ) Musisz powrócić do standardowej prędkości jazdy przed przełączeniem sterowania zakresami prędkości na górny zakres. Dwa zakresy prędkości umożliwiają skrócenie czasów cykli, kiedy miejsce kopania i miejsce zwałki dzieli duża odległość. Możesz także wykorzystać dwuzakresową regulację prędkości jazdy zwiększając prędkość podczas przejazdów z jednego miejsca pracy na drugie. Naciśnij górną część przełącznika () [Fig. OI-2] na lewym joysticku aby wybrać górny zakres. Operując maszyną na górnym zakresie prędkości zapinaj naramienny pas bezpieczeństwa. Naciśnij dolną część przełącznika aby wybrać dolny zakres. Kiedy włączony jest górny zakres i wybrany tryb kierowania AWS, tylko przednie koła zmieniają położenie kątowe podczas skrętu; tylne koła pozostają w położeniu na wprost. System będzie pamiętać procent prędkości dopóki stacyjka pozostanie WŁĄCZONA (tablica standardowa) albo nie zostanie naciśnięty przycisk STOP (tablica Deluxe). PRZYKŁAD: Możesz pracować maszyną przy 40% a potem wyłączyć sterowane impulsowe w celu przestawienia ładowarki, a potem znów włączyć sterowanie impulsowe. Wartość procentowa prędkości będzie wciąż równa 40%. Jeżeli WYŁĄCZYSZ stacyjkę albo naciśniesz przycisk STOP, następnym razem kiedy uruchomisz silnik i włączysz sterowanie impulsowe, prędkość będzie równa 57% standardowej prędkości jazdy. OI-

32 JAZDA I KIEROWANIE ŁADOWARKĄ Dostępne konfiguracje sterowania Ładowarka ma trzy dostępne konfiguracje: Fig. OI-5 Standard i ACS DO PRZODU WSTECZ Sterowanie standardowe - dwie dźwignie sterownicze do sterowania napędem jazdy i funkcjami układu kierowniczego. Zaawansowany system sterowania (ACS) (opcja albo wyposażenie montowane na miejscu) - dwie dźwignie sterownicze sterują napędem jazdy i funkcjami układu kierowniczego. Przełączane sterowanie joystickami (SJC) (opcja) - (Schemat ISO) Lewy joystick steruje funkcjami napędu i układu kierowniczego. (Schemat H) Lewy i prawy joystick sterują funkcjami napędu i układu kierowniczego odpowiednio po lewej i prawej stronie. Operowanie (Standard i ACS) Fig. OI-4 SKRĘT W LEWO SZYBKI SKRĘT W LEWO SKRĘT W PRAWO SZYBKI SKRĘT W PRAWO PI-849A Dźwignie sterownicze sterują jazdą do przodu i wstecz oraz skręcaniem ładowarki [Fig. Jazda do przodu - Pchnij obydwie dźwignie do przodu. P-4522 Dźwignie sterownicze () [Fig. OI-4] znajdują się po lewej i prawej stronie z przodu fotela. Poruszaj dźwigniami płynnym ruchem. Unikaj nagłego ruszania i zatrzymywania. Jazda do tyłu - Pociągnij obydwie dźwignie sterownicze do tyłu. Normalny skręt - Przesuń jedną dźwignię do przodu dalej niż drugą. Szybki skręt - Pchnij jedną dźwignię do przodu a drugą dźwignię pociągnij do tyłu. UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Operując maszyną: Miej pas bezpieczeństwa ściśle zapięty. Pałąk ochronny musi być opuszczony. Trzymaj stopy na pedałach albo podnóżkach, a ręce na dźwigniach sterowniczych. W OI-2

33 JAZDA I KIEROWANIE ŁADOWARKĄ (C. OI-8 Operowanie (SJC wg schematu H) Lewy joystick Prawy joystick SJC wg schematu H Fig. OI-6 N N DO PRZODU 2 N N WSTECZ B-5993B 3 N N SKRĘT W LEWO Wybierz schemat sterowania H naciskając dolną część przełącznika () [Fig. Trzymaj stopy na podnóżkach a dłonie na dźwigniach sterowniczych. W N N N N N N SKRĘT W PRAWO SZYBKI SKRĘT W LEWO SZYBKI SKRĘT W PRAWO Fig. OI-7 B Funkcje Ręcznego sterowania (napęd i kierowanie) [Fig. OI-8].. Jazda do przodu - Przesuń obydwa joysticki do przodu. Jazda do tyłu - Przesuń obydwa joysticki do tyłu. Skręt w lewo do przodu - Przesuń prawy joystick dalej do przodu niż lewy joystick. Skręt w prawo do przodu - Przesuń lewy joystick dalej do przodu niż prawy joystick. P-456 Obydwa joysticki sterują napędem i układem kierowniczym i są usytuowane z prawej i lewej strony przed fotelem () [Fig. Szybki skręt w lewo - Przesuń lewy joystick do tyłu a prawy joystick do przodu. Szybki skręt w prawo - Przesuń lewy joystick do przodu a prawy joystick do tyłu. OI-3

34 JAZDA I KIEROWANIE ŁADOWARKĄ (C. ) Operowanie (SJC wg schematu ISO) Fig. OI-9 Fig. OI-2 LEWY JOYSTICK SJC wg schematu ISO N N SKRĘT W LEWO DO PRZODU N SKRĘT W PRAWO DO PRZODU N B-5993B Wybierz schemat sterowania ISO naciskając górną część przełącznika () [Fig. OI-9]. SKRĘT W LEWO WSTECZ SKRĘT W PRAWO WSTECZ UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Operując maszyną: Miej pas bezpieczeństwa ściśle zapięty. W N SZYBKI SKRĘT W LEWO N N SZYBKI SKRĘT W PRAWO N B-2970 Fig. OI-20 Funkcje lewego joysticka (napęd i kierowanie) [Fig. OI-2]. Poruszaj joystickiem płynnym ruchem. Unikaj nagłego ruszania i zatrzymywania.. Jazda do przodu - Przesuń joystick do przodu. Jazda do tyłu - Przesuń joystick do tyłu. Skręt w lewo do przodu - Przesuń joystick do przodu i w lewo. Skręt w prawo do przodu - Przesuń joystick do przodu i w prawo. P-456 Joystick, który steruje napędem jazdy i układem kierowniczym znajduje się po lewej stronie przed fotelem () [Fig. OI-20]. Skręt w prawo do tyłu - Przesuń joystick do tyłu i w prawo. Skręt w prawo do tyłu - Przesuń joystick do tyłu i w lewo. Szybki skręt w lewo - Przesuń joystick w lewo. Szybki skręt w prawo - Przesuń joystick w prawo. OI-4

35 ZATRZYMYWANIE ŁADOWARKI BOBCAT Za pomocą dźwigni sterowniczych albo joysticków Jeżeli dźwignie sterownicze albo joysticki są ustawione w położeniu neutralnym, napęd hydrostatyczny będzie działać jak hamulec główny w celu zatrzymania ładowarki. SYSTEM PAŁĄKA OCHRONNEGO Działanie Fig. OI-22 P-456 System pałąka ochronnego składa się z obrotowego pałąka z podłokietnikami () [Fig. OI-22]. Zanim opuścisz stanowisko operatora: Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo na ziemi. Wyłącz silnik. Załącz hamulec postojowy. Unieś pałąk ochronny. (Sterowanie nożne - pedały) Przesuń obydwa pedały aż do zablokowania. (Zaawansowany system sterowania - ACS) Przesuń dźwignie sterownicze w POŁOŻENIE NEUTRALNE aby mieć pewność, że funkcje podnoszenia i przechyłu są wyłączone. System pałąka ochronnego musi zablokować sterowanie podnoszeniem i przechyłem w położeniu neutralnym, gdy pałąk ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę systemu, jeżeli sterowanie ręczne nie zostaje prawidłowo zablokowane. (Przełączane sterowanie joystickami - SJC) Przesuń joysticki do POŁOŻENIA NEUTRALNEGO aby mieć pewność, że funkcja napędu jazdy i hydrauliki są wyłączone. System pałąka ochronnego musi wyłączać te funkcje kiedy pałąk ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę systemu, jeżeli sterowanie nie zostaje wyłączone. W Operator kontroluje użycie pałąka ochronnego. Pałąk ochronny w dolnym położeniu dopomaga w utrzymaniu operatora w fotelu. W Gdy pałąk ochronny jest opuszczony, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER jest naciśnięty, a hamulec postojowy został zwolniony, funkcje podnoszenia, przechyłu i napędu jazdy mogą działać. (Napęd jazdy będzie działać tylko jeżeli silnik pracuje. ) Gdy pałąk ochronny jest uniesiony, funkcje przechyłu, podnoszenia i napędu jazdy są wyłączone, zaś obydwa pedały są zablokowane. OI-5

36 STEROWANIE HYDRAULIKI Fig. OI-24 Działanie Dwa pedały (albo opcjonalne sterowanie ręczne) sterują siłownikami hydraulicznymi funkcji podnoszenia i przechyłu. 2 Postaw stopy na pedałach (albo na podnóżkach) i TRZYMAJ JE TAM zawsze kiedy operujesz ładowarką. OI-23 2 B-6246 B-5973 B B-578 Przechył - (Prawy pedał) Naciśnij piętową część () [Fig. OI-24] pedału aby przechylić łyżkę do tyłu. Naciśnij przednią część (2) [Fig. OI-24] pedału aby przechylić łyżkę do przodu. Sterowanie standardowe (także ACS w trybie sterowania nożnego) Operowanie ramionami ładowarki - (Lewy pedał) Naciśnij piętową część () [Fig. OI-23] pedału aby unieść ramiona ładowarki. OI-23] pedału aby opuścić ramiona ładowarki. Położenie pływania ramion ładowarki - (Lewy pedał) Naciśnij przednią część (2) [Fig. OI-23]pedału do końca do przodu, dopóki nie zostanie zablokowany w położeniu pływania. Używaj położenia pływania ramion ładowarki do wyrównywania luźnego materiału podczas jazdy do tyłu. Unieś ramiona ładowarki aby wyjść z położenia pływania. Położenie pływania ramion ładowarki (z ACS) - (Lewy pedał) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pływanie (3) [Fig. OI-23]. Następnie zwolnij przycisk pływania. OI-6

37 STEROWANIE UKŁADEM HYDRAULICZNYM (C. OI-26 Zaawansowany system sterowania (ACS) w trybie sterowania RĘCZNEGO Fig. OI B-6246 B-578 Przechylanie - (Prawa dźwignia ręczna) B-6247 B-578 Operowanie ramionami ładowarki - (Lewa dźwignia) Przesuń dźwignię na zewnątrz () [Fig. OI-25] aby unieść ramiona ładowarki. Przesuń dźwignię do wewnątrz () [Fig. OI-26] aby przechylić łyżkę do tyłu. Przesuń dźwignię na zewnątrz (2) [Fig. OI-26] aby przechylić łyżkę do przodu. Przesuń dźwignię do wewnątrz (2) [Fig. OI-25] aby opuścić ramiona ładowarki. Położenie pływania ramion ładowarki - (Lewa dźwignia) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pływanie (3) [Fig. OI-25] gdy dźwignia znajduje się w pozycji neutralnej. Przesuń dźwignię w dół (2) [Fig. OI-25], a następnie zwolnij przycisk. Naciśnij ponownie przycisk Pływanie albo przesuń dźwignię do położenia unoszenia ramion (3) [Fig. OI-25]. OI-7

38 STEROWANIE UKŁADEM HYDRAULICZNYM (C. ) Przełączane sterowanie joystickami (SJC) - schemat sterowania H Fig. OI-27 Przełączane sterowanie joystickami (SJC) - schemat sterowania ISO Fig. OI-29 2 Lewy joystick Prawy joystick Prawy joystick B-5579 B-578 B B-9873 B-9874 Operowanie ramionami ładowarki - (Prawy joystick) Operowanie ramionami ładowarki - (Lewy joystick) Przesuń joystick na zewnątrz () [Fig. OI-27] aby unieść ramiona ładowarki. Przesuń joystick do wewnątrz (2) [Fig. OI-27] aby opuścić ramiona ładowarki. Położenie pływania ramion ładowarki - (Lewy i prawy joystick) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pływanie (3) [Fig. OI-27] gdy joysticki znajdują się w pozycji neutralnej. Przesuń lewy joystick do położenia opuszczania ramion ładowarki (2) [Fig. OI-27], a potem zwolnij przycisk. Naciśnij ponownie przycisk Pływanie albo przesuń lewy joystick do położenia podnoszenia ramion ładowarki (3) [Fig. OI-27] aby wyłączyć. OI-28 Przesuń joystick do tyłu () [Fig. OI-29] aby unieść ramiona ładowarki. Przesuń joystick do przodu (2) [Fig. OI-29] aby opuścić ramiona ładowarki. Położenie pływania ramion ładowarki - (Prawy joystick) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pływanie (3) [Fig. OI-29] kiedy joystick jest w położeniu neutralnym. Przesuń joystick do położenia opuszczania ramion ładowarki (2) [Fig. OI-29], a następnie zwolnij przycisk. Naciśnij ponownie przycisk Pływanie albo przesuń lewy joystick do położenia podnoszenia ramion ładowarki (2) [Fig. OI-29] aby wyłączyć. Przechylanie - (Prawy joystick) Lewy joystick Prawy joystick 2 Przesuń joystick do wewnątrz (4) [Fig. OI-29] aby przechylić łyżkę do tyłu. Przesuń joystick na zewnątrz (5) [Fig. OI-29] aby przechylić łyżkę do przodu. B-558A B-9873 B-9874 Przechylanie - (Prawy joystick) Przesuń joystick do wewnątrz () [Fig. OI-28] aby przechylić łyżkę do tyłu. Przesuń joystick na zewnątrz (2) [Fig. OI-28] aby przechylić łyżkę do przodu. OI-8

39 STEROWANIE UKŁADEM HYDRAULICZNYM (C. ) Szybkozłączki Szybkozłączki tylnego układu pomocniczego Fig. OI-3 Fig. OI-30 B-555 P-3242 P-3243 Aby połączyć: Usuń brud i śmieci z powierzchni złączek męskiej i żeńskiej, oraz z zewnętrznej średnicy złączki męskiej. Sprawdź wzrokowo, czy złączki nie są skorodowane, popękane albo nadmiernie zużyte. Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji wystąpi, złączkę(i) [Fig. OI-30] należy obowiązkowo wymienić. Włóż złączkę męską do złączki żeńskiej. Pełne połączenie ma miejsce gdy tuleja zwalniająca kulki nasuwa się do przodu na złączkę żeńską. Aby rozłączyć: Przytrzymaj złączkę męską. Cofnij tulejkę na złączce żeńskiej aż do rozłączenia złączek. Naciśnij przycisk AUXILIARY PRESSURE RELEASE () [Fig. Przytrzymaj przez dwie sekundy po całkowitym zatrzymaniu silnika. Ciśnienie zostanie zredukowane (wyrównane). UNIKAJ OPARZEŃ Przewody hydrauliczne, rurki, złączki i szybkozłączki mogą nagrzewać się podczas pracy maszyny i osprzętu dodatkowego. Zachowaj ostrożność podczas łączenia i rozłączania szybkozłączek. W Redukcja ciśnienia w układzie hydraulicznym (ładowarka i osprzęt dodatkowy) Szybkozłączki przedniego układu pomocniczego Podłączanie: Dociśnij szybkozłączki mocno do siebie i przytrzymaj przez pięć sekund; ciśnienie zostaje zredukowane automatycznie podczas gdy złączki zostają połączone. Rozłączanie: Dociśnij szybkozłączki mocno do siebie i przytrzymaj przez pięć sekund; następnie cofnij tulejkę aż do rozłączenia złączek. OI-9

40 STEROWANIE UKŁADEM HYDRAULICZNYM (C. ) Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - VARIABLE FLOW Fig. OI Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - ROZŁĄCZANIE Aby rozłączyć, naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego () [Fig. OI-32] po raz trzeci. Obydwie kontrolki (2 i 3) [Fig. OI-32] ZGASNĄ. UWAGA: Gdy operator siedzi w fotelu i uniesie pałąk ochronny, pomocniczy układ hydrauliczny (przedni i tylny) zostanie wyłączony. Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym - ZMIENNY PRZEPŁYW Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego aby włączyć ZMIENNY PRZEPŁYW. (Patrz Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - VARIABLE FLOW na stronie OI-20). OI-33 3 B-555 Przesuń przełącznik () [Fig. OI-33] w lewo albo w prawo aby zmienić kierunek przepływu oleju w przednich szybkozłączkach. (PRZYKŁAD: Otwieranie i zamykanie zębów chwytaka. ) Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym - MAKSYMALNY PRZEPŁYW P-6537 UWAGA: Wygląd joysticków jest inny niż pokazanych dźwigni [Fig. OI-33] lecz funkcja hydrauliczna jest taka sama. VARIABLE FLOW umożliwia regulację szybkości ruchu funkcji pomocniczych. Jeżeli przesuniesz przełącznik pomocniczy () [Fig. OI-33] do połowy, funkcje pomocnicze będą wykonywane w przybliżeniu z połową prędkości ruchu. Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego () [Fig. OI-32] jeden raz. Kontrolka (2) [Fig. OI-32] ZAŚWIECI SIĘ. Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - MAXIMUM FLOW ONLY MAXIMUM FLOW ONLY umożliwia tylko ruchy szybkie. Jeżeli przesuniesz przełącznik pomocniczego układu hydraulicznego ( lub 3) [Fig. OI-33], funkcje pomocnicze będą realizowane ruchem szybkim; zwolnij przycisk aby zatrzymać funkcje pomocnicze. OI-32] po raz drugi. 2 P-3833 Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego aby włączyć MAKSYMALNY PRZEPŁYW. (Patrz Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - MAXIMUM FLOW ONLY na stronie OI-20). Przesuń przełącznik () [Fig. ) Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym - CIĄGŁY PRZEPŁYW Po wybraniu opcji ZMIENNY albo MAKSYMALNY PRZEPŁYW, naciśnij przedni przełącznik (2) [Fig. OI-33] aby zapewnić stały przepływ w przednich szybkozłączkach, przy czym żeńska złączka pozostaje pod ciśnieniem. (PRZYKŁAD: Operowanie podsiębiernym osprzętem koparki. ) REVERSE CONTINUOUS FLOW - Aby włączyć odwrotny ciągły przepływ (złączka męska pod ciśnieniem), wybierz ZMIENNY albo MAKSYMALNY PRZEPŁYW, a potem, przytrzymując przycisk pomocniczy () [Fig. OI-33] naciśnięty w lewo, naciśnij VARIABLE albo MAXIMUM FLOW, a potem naciśnij przedni przełącznik (2) [Fig. OI-33]. Odwrotny przepływ można wykorzystywać tylko ze świdrami ziemnymi, grabiami mechanicznymi, zamiatarkami, kultywatorami i walcami wibracyjnymi. Aby przerwać pracę ciągłą, naciśnij przedni przełącznik (2) [Fig. OI-33] po raz drugi. Kontrolka (3) [Fig. OI-20

41 STEROWANIE UKŁADEM HYDRAULICZNYM (C. ) Operowanie TYLNYM pomocniczym układem hydraulicznym Fig. OI-34 Drugi przedni pomocniczy układ hydrauliczny (jeżeli jest) Fig. OI-35 DRUGIE POMOCNICZE ZŁĄCZKI P629 P-3243 Przełączniki na lewej dźwigni sterują tylnym pomocniczym układem hydraulicznym. Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego aby włączyć MAKSYMALNY PRZEPŁYW. Przesuń przełącznik (3) [Fig. OI-33] [Fig. OI-34] w lewo albo w prawo, aby zmienić kierunek przepływu oleju w tylnych szybkozłączkach. (PRZYKŁAD: Podnoszenie i opuszczanie tylnych stabilizatorów. ) Szybkozłączki drugiego przedniego pomocniczego układu hydraulicznego () [Fig. OI-35] są dostępne jako wyposażenie montowane na miejscu. Wykorzystuje się je kiedy potrzebny jest dodatkowy układ hydrauliczny (PRZYKŁAD: Przesuw boczny równiarki). Podłącz osprzęt dodatkowy do szybkozłączek drugiego pomocniczego układu hydraulicznego () [Fig. OI-35]. Przełącz przycisk pomocniczego układu hydraulicznego na Zmienny przepływ albo Tylko maksymalny przepływ. (Patrz Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - VARIABLE FLOW na stronie OI-20) albo (Patrz Przycisk pomocniczego układu hydraulicznego - MAXIMUM FLOW ONLY na stronie OI-20). OI-36 Lewa dźwignia sterownicza Paliwo albo płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może wnikać w skórę lub oczy, powodując poważne obrażenia albo śmierć. Wycieki płynu pod ciśnieniem mogą być niewidoczne. Używaj kawałka kartonu albo drewna do wykrywania przecieków. Nie używaj gołej dłoni. Noś okulary ochronne. W razie przeniknięcia płynu przez skórę lub do oczu, skorzystaj z natychmiastowej pomocy lekarza zaznajomionego z tego typu urazami. W P-6537 Prawa dźwignia sterownicza P-3833 Naciśnij przełącznik () [Fig. OI-36] w lewo albo w prawo aby zmienić kierunek przepływu w hydraulice. (PRZYKŁAD: Boczny przesuw równiarki. ) UWAGA: Drugi pomocniczy przedni układ hydrauliczny i tylny pomocniczy układ hydrauliczny korzystają z tej samej sekcji hydraulicznej zaworu sterującego. Aby operować tylko jedną z tych funkcji, wyłącz drugą. OI-2

42 STEROWANIE UKŁADEM HYDRAULICZNYM (C. ) Operowanie układem wysokiego przepływu (jeżeli jest) Fig. OI-37 2 P-3242 Funkcja wysokiego przepływu zapewnia dodatkowy przepływ do układu, w celu sterowania urządzeniem wymagającym większego przepływu oleju hydraulicznego (PRZYKŁAD: Równiarka). Podłącz osprzęt dodatkowy do szybkozłączek () [Fig. OI-37]. Niektóre urządzenia dodatkowe mogą mieć odpływ z przekładni, który należy podłączyć do małej szybkozłączki (2) [Fig. OI B-555 Naciśnij przycisk HIGH FLOW () [Fig. OI-38]. OI-22

43 STEROWANIE UKŁADEM HYDRAULICZNYM (C. ) Sterownik urządzeń dodatkowych (ACD) (jeżeli jest) Fig. OI-39 P-9820 Operowanie zaworem pozycjonowania łyżki (jeżeli jest) Zadaniem zaworu pozycjonowania łyżki jest utrzymywanie łyżki w przybliżeniu w tym samym położeniu, w jakim była zanim zacząłeś unosić ramiona ładowarki. Naciśnij przycisk BUCKET POSITIONING (2) [Fig. OI-38] aby włączyć funkcję pozycjonowania łyżki. (Kontrolka zaświeci się. ) Naciśnij ponownie aby wyłączyć. Funkcja pozycjonowania łyżki działa tylko w trakcie cyklu ruchu w górę. FUNKCJA WYŁĄCZANIA (SHUTDOWN) Będziesz potrzebować zestawu podwójnego złącza (7-styków/4-styków) (wstawka) [Fig. OI-39] aby sterować wcześniejszymi modelami przystawek. Pokazano złącze 7-stykowe () [Fig. OI-39]. Skonsultuj się z miejscowym dystrybutorem ładowarek Bobcat. OI-40 P-3245 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BUCKET POSITIONING (2) [Fig. OI-38] przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu LICZNIKA GODZIN / WYŚWIETLACZU KODÓW (3) ukaże się komunikat Shtdn [Fig. (Ukaże się także kod operacyjny. ) HAMULEC POSTOJOWY Działanie 3 Fig. OI-4 P P-3833 Możesz używać przełączników dodatkowych (, 2 i 3) [Fig. OI-40] na prawej i lewej dźwigni dla funkcji, które sterują niektórymi przystawkami. 2 Szczegółowe informacje na temat sterowania znajdziesz w Instrukcji obsługi i konserwacji. B-5993 Naciśnij górną część przełącznika () [Fig. OI-4] aby włączyć hamulec postojowy. System napędu jazdy zostanie zablokowany. Naciśnij dolną część przełącznika (2) [Fig. OI-4] aby wyłączyć hamulec postojowy. System napędu jazdy zostanie odblokowany. UWAGA: Kontrolka TRACTION na lewej tablicy przyrządów pozostanie ZGASZONA dopóki silnik nie będzie uruchomiony, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER naciśnięty, a hamulec postojowy nie zostanie zwolniony. OI-23

44 PRZEGLĄD CODZIENNY Konserwację zapobiegawczą należy wykonywać w regularnych odstępach czasu. Zaniedbanie tego spowoduje nadmierne zużycie i szybkie wystąpienie usterek. Harmonogram konserwacji (powyżej) jest przewodnikiem w zakresie prawidłowej konserwacji ładowarki Bobcat (patrz). Umieszczony jest na wewnętrznej stronie tylnych drzwi ładowarki. Codzienny przegląd i konserwacja Poziom oleju w silniku Poziom płynu w układzie hydraulicznym/ hydrostatycznym Filtr powietrza silnika, sprawdzić układ (uszkodzenia, nieszczelności) Układ chłodzenia silnika, sprawdzić czy nie ma uszkodzeń albo przecieków Kabina operatora i elementy mocujące kabinę Pas bezpieczeństwa Pałąk ochronny i blokady sterowania Nasmarować punkty obrotu (przeguby) (ramiona ładowarki, Bob-Tach, siłowniki, kliny Bob-Tach) Opony, sprawdzić stopień zużycia, stan, ciśnienie Filtr paliwa, spuścić wodę z filtra Brakujące albo uszkodzone części, w razie potrzeby naprawić albo wymienić Wspornik ramienia ładowarki Wymienić jeżeli uszkodzony System blokady sterowania Bobcat (BICS) Operator musi otrzymać instrukcje przed przystąpieniem do operowania maszyną. W UWAGA: Płyny takie olej silnikowy, olej hydrauliczny, płyn chłodzący itp. muszą być likwidowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Niektóre przepisy wymagają aby pewne rodzaje wycieków na ziemię były oczyszczane w określony sposób. Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi prawidłowej likwidacji takich odpadów. OI-24

45 PROCEDURY PRZED URUCHOMIENIEM Fig. OI-43 Przed uruchomieniem silnika Fig. OI N P-3907 P Używaj stopni łyżki albo osprzętu, poręczy i nakładek antypoślizgowych (na górnej powierzchni ramion i ramy ładowarki) aby wsiadać do ładowarki i wysiadać z niej [Fig. OI-42]. Nie zeskakuj. Nakładki antypoślizgowe zainstalowano na ładowarce Bobcat aby stworzyć powierzchnię zapobiegającą poślizgowi podczas wsiadania do ładowarki i wysiadania z niej. Utrzymuj nakładki antypoślizgowe w czystości i wymieniaj, gdy ulegną uszkodzeniu. Nakładki przeciwpoślizgowe na wymianę można otrzymać u miejscowego dealera produktów Bobcat. Przeczytaj i zrozumiej Instrukcję obsługi i konserwacji oraz Podręcznik operatora () [Fig. OI-42] przed przystąpieniem do operowania ładowarką. Instrukcję obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki można przechowywać w pojemniku (2) [Fig. OI-42] umieszczonym za fotelem operatora. Zwolnij dźwignię fotela () [Fig. OI-43] i wyreguluj położenie fotela tak, aby wygodnie operować urządzeniami sterowniczymi ładowarki. OI-44 3 Fotel amortyzowany - (opcja i ładowarki z 2-ma zakresami prędkości) Zwolnij dźwignię () [Fig. OI-44] aby wyregulować odległość do dźwigni i podnóżków. Zwolnij dźwignię (2) [Fig. OI-44] aby wyregulować kąt nachylenia oparcia fotela. Obróć dźwignię (3) [Fig. OI-44] aby dopasować poduszkę siedziska do ciężaru operatora. 2 P-6052 Przed przystąpieniem do operowania maszyną lub konserwacji konieczne są instrukcje. Przeczytaj i zrozumiej Instrukcję obsługi i konserwacji, Podręcznik operatora oraz oznaczenia (naklejki) na maszynie. Stosuj się do ostrzeżeń i instrukcji w podręcznikach wykonując naprawy, regulacje albo obsługę serwisową. Sprawdzaj poprawność działania po wykonaniu regulacji, napraw albo obsługi serwisowej. Nieprzeszkoleni operatorzy oraz postępowanie niezgodne z instrukcjami może stać się przyczyną obrażeń albo śmierci. W OI-25

46 PROCEDURY PRZED URUCHOMIENIEM (C. ) Przed uruchomieniem silnika (c. OI-45 WAŻNE Sprawdź poprawność działania pasa bezpieczeństwa i zwijaczy pasa. Utrzymuj zwijacze w czystości i w razie potrzeby wymieniaj. I P-604 P-6038 Ściśnij obydwa regulatory pasa aby zwolnić i wydłużyć każdą połówkę pasa bezpieczeństwa [Fig. OI-45]. Zapnij pas bezpieczeństwa. Przeciągnij końce pasa przez regulatory pasa tak, aby pas był dopasowany a klamra znajdowała się pośrodku bioder [Fig. Zawsze zapinaj pas naramienny jako dodatkowe zabezpieczenie podczas pracy w górnym zakresie prędkości jazdy. OI-46 2 N-2773 N punktowy pas bezpieczeństwa - (opcja i ładowarki z 2-ma zakresami prędkości) Połącz pas naramienny z pasem biodrowym () [Fig. OI-46]. Przeciągnij taśmę biodrową do lewej strony fotela (2) [Fig. OI-46] i zapnij. Pas naramienny musi przechodzić przez prawe ramię, a taśma biodrowa wokół dolnej części bioder [Fig. OI-26

47 PROCEDURY PRZED URUCHOMIENIEM (C. OI-47 URUCHOMIENIE SILNIKA (TABLICA STANDARDOWA, STACYJKA) Procedura UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Silniki mogą mieć gorące części i emitować gorące spaliny. Utrzymuj materiały łatwopalne w bezpiecznej odległości. Nie używaj maszyny w atmosferze zawierającej wybuchowe gazy. W P-454 Opuść pałąk ochronny i włącz hamulec postojowy [Fig. OI-47]. Wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM. (Patrz PROCEDURY PRZED URUCHOMIENIEM na stronie OI-25). OI-48 Ustaw pedały albo dźwignie ręczne w położeniu neutralnym. UWAGA: Trzymaj ręce na dźwigniach sterowniczych i stopy na pedałach (albo podnóżkach) podczas operowania ładowarką. W P-3864 Ustaw dźwignię gazu w położeniu /2 [Fig. OI-48] obrotów maksymalnych. OI-27

48 URUCHAMIANIE SILNIKA (TABLICA STANDARDOWA, STACYJKA) (C. ) Procedura (c. OI-50 PRZEDNI PANEL STEROWANIA OSPRZĘTEM ACS Fig. OI-49 2 SJC 2 B-5993B B-5993 (ACS) Wybierz sterowanie ręczne albo pedałami () [Fig. OI-50]. B-5552B Przekręć kluczyk w stacyjce do położenia RUN [Fig. OI-49]. Kontrolki na prawej tablicy przyrządów [Fig. OI-49] zapalą się na chwilę i tablica przyrządów/ system monitorowania wykona autotest. ALBO (SJC) Wybierz schemat sterowania ISO albo H (2) [Fig. OI-5 Jeżeli jest zimno, nagrzewnica powietrza dolotowego włączy się automatycznie. Kontrolka ikony () [Fig. OI-49] zaświeci się i pozostały czas działania będzie wyświetlany na liczniku godzin pracy. Gdy kontrolka ikony ZGAŚNIE, przekręć kluczyk do położenia START [Fig. UWAGA: Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że obydwie dźwignie ręczne (ACS) albo joysticki (SJC) są w położeniu neutralnym. Nie przestawiaj dźwigni sterowniczych albo joysticków z położenia neutralnego kiedy przekręcasz kluczyk w położenie RUN albo START [Fig. Jeżeli urządzenia sterownicze zostały przestawione: ALBO a. Położenie neutralne cewki zaworu hydraulicznego i sterowania ręcznego może nie zostać wykalibrowane prawidłowo. Może to spowodować niewielki ruch siłowników podnoszenia albo przechyłu kiedy dźwignie ręczne powrócą do położenia neutralnego po rozruchu. b. Kontrolka ACS (2) [Fig. OI-49] na prawej tablicy przyrządów ZAŚWIECI SIĘ. Jeżeli którykolwiek z tych warunków wystąpi, przełącz kluczyk na STOP. Ustaw dźwignie/pedały w położeniu neutralnym i ponownie uruchom silnik. Zwolnij kluczyk kiedy silnik ruszy. Powróci on automatycznie do położenia RUN. B-555 Naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER () [Fig. OI-5] aby włączyć system BICS i i realizować funkcje hydrauliki i ładowarki. (Patrz Rozruch w niskiej temperaturze na stronie OI-30. ) UWAGA: (SJC) Odpowiedni tryb będzie migać co oznacza, że konieczne jest naciśnięcie przycisku PRESS TO OPERATE LOADER. Kontrolka będzie migać kiedy stacyjka jest WŁĄCZONA i będzie nadal migać dopóki przycisk PRESS TO OPERATE LOADER nie zostanie naciśnięty, potem kontrolka będzie świecić ciągle. Jeżeli tryb (ISO/H) zostanie przełączony podczas jazdy, aktywny tryb będzie świecić ciągle, zaś włączony tryb będzie migać. Kiedy sterowanie maszyną powróci do trybu neutralnego, aktywny tryb zostanie wówczas wyłączony, zaś wybrany tryb będzie nadal migać, dopóki przycisk PRESS TO OPERATE LOADER nie zostanie naciśnięty. OI-28

49 URUCHOMIENIE SILNIKA (TABLICA DELUXE, ROZRUCH BEZ KLUCZYKA) Procedura Fig. OI UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Silniki mogą mieć gorące części i emitować gorące spaliny. W B-5553B B-2253 Wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM. OI-52 Użyj klawiatury numerycznej () [Fig. OI-53] do wprowadzenia hasła, a potem naciśnij przycisk RUN / ENTER (2) [Fig. OI-53]. Jeżeli jest zimno, nagrzewnica powietrza dolotowego włączy się automatycznie i kontrolka ikony (3) [Fig. OI-53] ZAŚWIECI SIĘ. Kiedy kontrolka ikony ZGAŚNIE, naciśnij przycisk START (4) [Fig. Zwolnij przycisk gdy silnik ruszy. Nie przestawiaj dźwigni sterowniczych albo joysticków z położenia neutralnego kiedy przekręcasz kluczyk w położenie RUN ENTER albo START [Fig. P-3864 Ustaw dźwignię gazu w położeniu /2 [Fig. OI-52] obrotów maksymalnych. UWAGA: Ładowarki z tablicą przyrządów Deluxe mają stałe, generowane losowo hasło dostępu, zaprogramowane w fabryce. Nowo zakupiona ładowarka otrzyma hasło użytkownika. Kontrolka ACS (5) [Fig. OI-53] na prawej tablicy przyrządów ZAŚWIECI SIĘ. Ustaw dźwignie/ pedały w położeniu neutralnym i ponownie uruchom silnik. OI-29

50 URUCHOMIENIE SILNIKA (TABLICA DELUXE, ROZRUCH BEZ KLUCZYKA) (C. OI-54 ACS PRZEDNI PANEL STEROWANIA OSPRZĘTEM SJC 2 UWAGA: (SJC) Odpowiedni tryb będzie migać co oznacza, że konieczne jest naciśnięcie przycisku PRESS TO OPERATE LOADER. Rozruch w niskiej temperaturze (ACS) Wybierz sterowanie ręczne albo pedałami () [Fig. OI-54]. LUB (SJC) Wybierz schemat sterowania ISO albo H (2) [Fig. OI-55 B-5993B B-5993 Jeżeli temperatura spada poniżej temperatury zamarzania, postępuj w opisany niżej sposób aby ułatwić rozruch silnika: Wymień olej w silniku na olej typu i lepkości odpowiedniej dla przewidywanej niskiej temperatury rozruchu. (Patrz UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA na stronie PM-9. ) Upewnij się, czy akumulator jest całkowicie naładowany. Zamontuj nagrzewnicę silnika, dostępną u dystrybutora produktów Bobcat. UWAGA: Wyświetlacz LCD tablicy Deluxe może nie być od razu widoczny, jeżeli temperatura jest niższa od -26 C (-5 F). Nagrzewanie wyświetlacza może potrwać od 30 sekund do kilkunastu minut. Wszystkie systemy pozostają monitorowane nawet jeżeli wyświetlacz jest wyłączony. OI-55] aby włączyć system BICS i i realizować funkcje hydrauliki i ładowarki. Patrz także Rozruch silnika w niskich temperaturach poniżej. OI-30

51 ROZGRZEWANIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO / HYDROSTATYCZNEGO Procedura WYŁĄCZANIE SILNIKA Procedura Fig. OI-58 WAŻNE Gdy temperatura jest niższa od -30 C (-20 F), olej w układzie hydrostatycznym musi być nagrzany przed uruchomieniem. Układ hydrostatyczny nie będzie otrzymywać dostatecznej ilośąci oleju w niskiej temperaturze i ulegnie uszkodzeniu. Jeżeli to możliwe, parkuj maszynę w miejscu, w którym temperatura będzie wyższa od -8 C (0 F). I Pozwól silnikowi pracować co najmniej przez 5 minut aby rozgrzać silnik i olej w przekładni hydrostatycznej zanim rozpoczniesz użytkowanie ładowarki. OI-56 P-3864 Pociągnij dźwignię gazu do końca do tyłu [Fig. OI-58] aby zmniejszyć obroty silnika. Pozwól silnikowi pracować przez 5 minut na biegu jałowym aby ochłodzić turbosprężarkę przed wyłączeniem silnika. WAŻNE Fig. OI-57 2 B-5552B Po pracy pod pełnym obciążeniem, pozwól silnikowi pracować przez 5 minut na biegu jałowym zanim wyłączysz silnik. Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować przedwczesną awarię turbosprężarki. I Przełącz kluczyk w stacyjce do położenia STOP (2) [Fig. OI-56] (tablica standardowa) albo naciśnij przycisk STOP (2) [Fig. OI-57] (tablica Deluxe). 2 B-5553B Jeżeli ikona ciśnienia płynu () [Fig. OI-56] (tablica standardowa) lub [Fig. OI-57] (tablica Deluxe) ZAŚWIECI SIĘ podczas pracy ładowarki (zimno), konieczne jest dłuższe rozgrzewanie. OI-3

52 MONITOROWANIE WYŚWIETLACZA Fig. OI-59 Tablica Deluxe Ikona temperatury silnika () [Fig. OI-60] ZAŚWIECI SIĘ. KOD SERWISOWY pojawi się na liczniku godzin pracy/ wyświetlaczu kodów (patrz lewa tablica przyrządów). Oprócz tego, wyświetlacz tablicy Deluxe będzie opisywać skrajny stan, jaki może spowodować uszkodzenie silnika albo systemów ładowarki [Fig. OI-60]. i WYŁĄCZANIE B-5552B Jeżeli istnieje stan OSTRZEŻENIA, odpowiednia kontrolka ikony ZAŚWIECI SIĘ i wyemitowane zostaną 3dźwięki alarmu. Pamiętaj, że jeżeli ten stan będzie trwać, może dojść do uszkodzenia silnika albo systemów ładowarki. OI-60 Jeżeli istnieje stan WYŁĄCZANIA, odpowiednia kontrolka ikony ZAŚWIECI SIĘ, rozbrzmiewać będzie ciągły dźwięk alarmu, a system monitorujący automatycznie wyłączy silnik w ciągu 0 sekund. Silnik można ponownie uruchomić aby poruszyć lub przestawić ładowarkę. Funkcja WYŁĄCZANIA (SHUTDOWN) związana jest z następującymi ikonami: Po uruchomieniu silnika, kontroluj często prawą tablicę przyrządów [Fig. OI-59] (tablica standardowa) i [Fig. OI-60] (tablica Deluxe) w celu sprawdzania, czy nie występują stany błędu. B-5553A Ostrzeżenie ogólne Ciśnienie oleju silnikowego Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika Temperatura oleju hydraulicznego Ciśnienie ładunku hydrostatycznego Gdy tylko na wyświetlaczu ukaże się STOP, opuść ramiona ładowarki do końca, ułóż osprzęt płasko na ziemi i wyłącz silnik tak, aby zapobiec uszkodzeniu silnika albo systemów ładowarki. Jeżeli wystąpi błąd, odpowiednia ikona ZAŚWIECI SIĘ. PRZYKŁAD: Wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika Tablica standardowa Ikona temperatury silnika () [Fig. OI-59] i [Fig. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHTS przez 2 sekundy. Wyświetlony zostanie jeden z następujących KODÓW SERWISOWYCH Wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 08- Bardzo wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika OI-32

53 OSPRZĘT I ŁYŻKI Fig. OI-6 Wybór prawidłowej łyżki UWAGA: Gwarancja traci ważność w przypadku używania z ładowarką Bobcat niezatwierdzonego osprzętu. Nigdy nie używaj osprzętu dodatkowego ani łyżek, które nie zostały zatwierdzone przez Bobcat Company. Łyżki oraz osprzęt dodatkowy dla bezpiecznego manipulowania materiałami o określonej gęstości są zatwierdzone dla każdego modelu. Niezatwierdzony osprzęt może spowodować obrażenia albo śmierć. W Dealer może zidentyfikować, dla każdego modelu ładowarki, osprzęt dodatkowy oraz łyżki zatwierdzone przez firmę Bobcat. Łyżki i osprzęt dodatkowy są zatwierdzone dla nominalnego udźwigu roboczego i bezpiecznego mocowania za pomocą Bob-Tach. B-625 Przekroczenie znamionowej nośności operacyjnej [Fig. OI-6] może spowodować następujące problemy: Kierowanie ładowarką może być utrudnione. Opony będą zużywać się szybciej. Nastąpi utrata stabilności. Żywotność ładowarki Bobcat ulegnie zmniejszeniu. Znamionową nośność operacyjną dla niniejszej ładowarki podano na naklejce w kabinie operatora. (Patrz Objętości płynów na stronie SPEC-6). Znamionową nośność operacyjną określa się przyjmując standardową łyżkę do materiałów sypkich, oraz materiał o normalnej gęstości, taki jak piach albo żwir. W przypadku stosowania dłuższych łyżek, środek ciężkości ładunku przesuwa się do przodu, zmniejszając znamionową nośność operacyjną. W przypadku ładowania materiału o bardzo dużej gęstości, objętość należy zmniejszyć aby zapobiec przeciążeniu ładowarki. OI-33

54 OSPRZĘT DODATKOWY I ŁYŻKI (C. ) Wybór prawidłowej łyżki (c. ) Używaj właściwej wielkości łyżki w zależności od typu i gęstości przenoszonego materiału. W celu bezpiecznego przenoszenia materiału i uniknięcia uszkodzenia maszyny, osprzęt dodatkowy (lub łyżka) powinien pracować pod pełnym obciążeniem bez przekraczania znamionowej nośności operacyjnej ładowarki. Niepełne ładunki utrudniają kierowanie. Widły paletowe Bob-Tach z dźwignią ręczną - montaż łyżki albo osprzętu dodatkowego System Bob-Tach służy do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu dodatkowego. Patrz właściwa instrukcja obsługi i konserwacji osprzętu dodatkowego odnośnie do montażu innych typów osprzętu. OI-63 Fig. OI-62 Obciążenie zmienia się wraz z modelem wideł paletowych aktualnie używanym. P-3238 Pociągnij dźwignie Bob-Tach () [Fig. OI-63] do końca do góry. B-7255 W przypadku stosowania wideł paletowych, środek ciężkości ładunku przesuwa się do przodu, zmniejszając znamionową nośność operacyjną. Maksymalny ładunek, jaki można przenosić za pomocą wideł paletowych podano na naklejce umieszczonej na ramie wideł paletowych () [Fig. OI-62]. Wsiądź do ładowarki i wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM (Patrz PROCEDURY PRZED URUCHOMIENIEM na stronie OI-25). Opuść ramiona ładowarki i przechyl Bob-Tach do przodu. Jedź ładowarką dopóki górna krawędź Bob-Tach nie znajdzie się całkowicie pod górnym kołnierzem łyżki [Fig. OI-63] (albo innego osprzętu). Sprawdź czy dźwignie Bob-Tach nie uderzają o łyżkę. OI-64 UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Nie przekraczaj znamionowej nośności operacyjnej. Przeciążenie może spowodować wywrotkę albo utratę panowania nad maszyną. W Skonsultuj się z dystrybutorem sprzętu Bobcat w celu uzyskania informacji dotyczącej kontroli, konserwacji i wymiany wideł paletowych. Skonsultuj się z dystrybutorem sprzętu Bobcat w sprawie znamionowej nośności operacyjnej w przypadku używania wideł paletowych oraz innego dostępnego osprzętu. P-3239 Przechylaj Bob-Tach do tyłu dopóki krawędź tnąca łyżki (albo innego osprzętu) nie uniesie się lekko nad ziemię [Fig. OI-64]. Wyłącz silnik i wysiądź z ładowarki. OI-34

55 OSPRZĘT DODATKOWY I ŁYŻKI (C. OI-66 Bob-Tach z dźwignią ręczną - montaż łyżki albo osprzętu dodatkowego (c. ) Zanim opuścisz stanowisko operatora: Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo na ziemi. W P-3233 Kliny () [Fig. OI-66] muszą przechodzić przez otwory (2) [Fig. OI-66] w ramie montażowej łyżki (albo innego osprzętu), pewnie mocując łyżkę do Bob-Tach. Kliny Bob-Tach muszą przechodzić przez otwory w osprzęcie. Dźwignie muszą być opuszczone do końca i zablokowane. Niewłaściwe zamocowanie klinów może spowodować odłączenie się osprzętu i doprowadzić do obrażeń albo śmierci. W P-3237 Fig. OI-65 P-324 Przesuwaj dźwignie Bob-Tach w dół dopóki nie znajdą się w położeniu zablokowanym () [Fig. OI-65] (kliny całkowicie wysunięte). OI-35

56 OSPRZĘT DODATKOWY I ŁYŻKI (C. ) Bob-Tach z dźwignią ręczną - demontaż łyżki albo osprzętu dodatkowego Opuść ramiona ładowarki i ustaw osprzęt równo na ziemi. Unieś pałąk ochronny, rozepnij pas bezpieczeństwa, włącz hamulec postojowy i wysiądź z ładowarki. Jeżeli osprzęt jest sterowany hydraulicznie, opuść albo zamknij osprzęt hydrauliczny. Może zaistnieć konieczność zredukowania ciśnienia w układzie hydraulicznym przed rozłączeniem szybkozłączek (Patrz Redukcja ciśnienia w układzie hydraulicznym (ładowarka i osprzęt dodatkowy) na stronie OI-9). W Dźwignie Bob-Tach są odciągane sprężyną. Trzymaj dźwignię pewnie i zwalniaj powoli. Zignorowanie ostrzeżenia może spowodować obrażenia. W Wsiądź do ładowarki. Uruchom silnik i zwolnij hamulec postojowy. Upewnij się, że ramiona ładowarki są do końca opuszczone. Przechyl Bob-Tach do przodu. OI-68 P-3238 Cofnij ładowarkę, oddalając się od łyżki albo osprzętu [Fig. OI-68]. OI-67 P-3240 Pociągnij dźwignie Bob-Tach [Fig. OI-67] do końca do góry. OI-36

57 OSPRZĘT DODATKOWY I ŁYŻKI (C. OI-70 Power Bob-Tach - montaż łyżki albo osprzętu dodatkowego System Bob-Tach służy do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu dodatkowego. OI-69 B-5993 Jedź ładowarką dopóki górna krawędź Bob-Tach nie znajdzie się całkowicie pod górnym kołnierzem łyżki [Fig. OI-70] (albo innego osprzętu). OI-7 P P P-3235 P-3232 Przechylaj Bob-Tach do tyłu dopóki krawędź tnąca łyżki (albo innego osprzętu) nie uniesie się lekko nad ziemię [Fig. P-3233 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH WEDGES UP (przedni panel sterowania osprzętem) (2) dopóki dźwignie nie będą w położeniu odblokowanym () [Fig. OI-69] (kliny całkowicie uniesione). Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH WEDGES DOWN (przedni panel sterowania osprzętem) [Fig. OI-69] dopóki dźwignie nie będą w położeniu zablokowanym (kliny całkowicie wysunięte). Kliny (4) [Fig. OI-69] muszą przechodzić przez otwory w ramie montażowej łyżki (albo osprzętu), pewnie mocując łyżkę do Bob-Tach. UWAGA: System Power Bob-Tach utrzymuje w sposób ciągły olej pod ciśnieniem tak, aby utrzymywać kliny w położeniu sprzęgniętym i zapobiec odłączeniu osprzętu. Ponieważ kliny mogą powoli opuszczać się, operator może zaistnieć potrzeba ponownego użycia przełącznika (WEDGES UP) przed montażem osprzętu aby mieć pewność, że obydwa kliny są całkowicie uniesione przed montażem osprzętu. OI-37

58 OSPRZĘT DODATKOWY I ŁYŻKI (C. OI-72 Power Bob-Tach - demontaż łyżki albo osprzętu dodatkowego B-5993 Kliny Bob-Tach muszą przechodzić przez otwory w osprzęcie. W P-3236 Opuść ramiona ładowarki i ustaw osprzęt równo na ziemi. Jeżeli osprzęt jest sterowany hydraulicznie, opuść albo zamknij osprzęt hydrauliczny przed rozłączeniem szybkozłączek (Patrz Redukcja ciśnienia w układzie hydraulicznym (ładowarka i osprzęt dodatkowy) na stronie OI-9). Naciśnij i przytrzymaj przełącznik BOB-TACH WEDGES UP (przedni panel sterowania osprzętem) [Fig. OI-72] dopóki kliny nie będą całkowicie uniesione. OI-73 Zanim opuścisz stanowisko operatora: Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo na ziemi. W P-323 Cofnij ładowarkę, oddalając się od łyżki albo osprzętu [Fig. OI-73]. Ponieważ kliny mogą powoli opuszczać się, może być konieczne ponowne użycie przełącznika (WEDGES UP) przed montażem osprzętu aby mieć pewność, że obydwa kliny są całkowicie uniesione przed montażem osprzętu. OI-38

59 PROCEDURA OPERATORSKA Fig. OI-74 Operowanie z pełną łyżką Z PEŁNĄ ŁYŻKĄ Pracując na drodze publicznej lub autostradzie, zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów. Przykład: konieczne mogą okazać się oznakowanie dla wolno poruszających się pojazdów lub kierunkowskazy. Zawsze rozgrzewaj silnik i układ hydrostatyczny przed przystąpieniem do pracy. WAŻNE Maszyny rozgrzewane przy umiarkowanych obrotach silnika i pod małym obciążeniem pracują dłużej. I Operuj ładowarką na pełnych obrotach silnika w celu uzyskania maksymalnej mocy. Przesuwaj dźwignie sterownicze o niewielki skok aby powoli operować ładowarką. Nowi operatorzy muszą operować ładowarką na otwartej przestrzeni, bez osób postronnych. Operuj urządzeniami sterowniczymi dopóki nie będziesz w stanie manewrować ładowarką w sposób sprawny i bezpieczny, w każdych warunkach miejsca pracy. OI-75 Podjazd pod górę Z PEŁNĄ ŁYŻKĄ B-6266 Zjazd w dół stoku B-6262 Jeżeli łyżka jest pełna, podjeżdżaj pod górę albo zjeżdżaj w dół tak, aby cięższy koniec maszyny był skierowany w górę stoku [Fig. OI-74] i [Fig. OI-75]. OI-39

60 PROCEDURA OPERATORSKA (C. ) Operowanie z pustą łyżką Fig. OI-76 Z PUSTĄ ŁYŻKĄ Zjazd w dół stoku Fig. OI-77 Z PUSTĄ ŁYŻKĄ B-6257 UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Utrzymuj ramiona łyżki możliwie jak najniżej. Zakręcaj na poziomym terenie. Jedź w górę i w dół stoków, nigdy w poprzek. Utrzymuj ciężki koniec maszyny skierowany w górę stoku. Nie przeciążaj maszyny. Ignorowanie ostrzeżeń może spowodować zarycie albo koziołkowanie maszyny, powodując obrażenia albo śmierć. W Unoś łyżkę tylko na tyle, aby omijać przeszkody na nierównym terenie. Podjazd pod górę B-6265 Jeżeli łyżka jest pusta, podjeżdżaj pod górę albo zjeżdżaj w dół tak, aby cięższy koniec maszyny był skierowany w górę stoku [Fig. OI-76] i [Fig. OI-77]. OI-40

61 PROCEDURA OPERATORSKA (C. ) Maszyny ze sterowaniem nożnym (pedałami) Opróżnianie łyżki: Fig. OI-80 Napełnianie łyżki: Fig. OI B-6259 B-5973 B-6267 B-5973 Utrzymuj łyżkę na małej wysokości podczas przejazdu do miejsca, w którym chcesz opróżnić łyżkę. OI-79 Unieś ramiona ładowarki () [Fig. OI-80]. Wypoziomuj łyżkę (2) [Fig. OI-80] unosząc ramiona ładowarki tak, aby zapobiec wypadaniu materiału z łyżki. Jedź powoli do przodu dopóki łyżka nie znajdzie się nad wierzchem skrzyni albo pojemnika ciężarówki. Opróżnij łyżkę (2) [Fig. Jeżeli cały materiał znajduje się blisko burty ciężarówki albo pojemnika, użyj funkcji przechyłu łyżki aby przesunąć materiał na drugą stronę. B-6273 B-5973 Opuść ramiona ładowarki do końca () [Fig. OI-78]. Przechylaj łyżkę do przodu (2) [Fig. OI-78] dopóki krawędź tnąca łyżki nie znajdzie się na ziemi. Wjedź powoli w materiał. Przechyl łyżkę do tyłu () [Fig. OI-79] do końca kiedy łyżka napełni się. Nigdy nie zrzucaj materiału nad przeszkodą, jak np. nad słupem, która mogłaby wniknąć do kabiny operatora. Maszyna mogłaby przewrócić się do przodu, powodując obrażenia albo śmierć. W Wycofaj ładowarkę z materiału. Nie przekraczaj znamionowej nośności operacyjnej podanej na oznaczeniu (naklejce) w kabinie. W OI-4

62 PROCEDURA OPERATORSKA (C. ) Maszyny ze sterowaniem nożnym (pedałami) (c. ) Wykonywanie wykopu Fig. OI-82 Wyrównywanie gruntu (z wykorzystaniem położenia pływania): Fig. OI B-6258 B-5973 Opuść ramiona ładowarki do końca () [Fig. OI-82]. Ułóż krawędź tnącą łyżki na ziemi (2) [Fig. B-6268 B-5973 Ustaw ramiona ładowarki w położeniu pływania przesuwając pedał całkowicie do przodu () [Fig. OI-8] dopóki pedał nie zostanie zablokowany w przednim położeniu. Przechyl łyżkę do przodu (2) [Fig. OI-8] aby zmienić położenie krawędzi tnącej łyżki. Jeżeli łyżka będzie przechylona bardziej do przodu, siła nacisku krawędzi tnącej będzie większa i można przemieścić większą ilość luźnego materiału. Jedź ładowarką do tyłu aby wyrównać luźny materiał. Jedź powoli do przodu wciąż przechylając łyżkę w dół (2) [Fig. OI-82] dopóki nie wbije się w ziemię. Unieś lekko krawędź tnącą (3) [Fig. OI-82] aby zwiększyć siłę napędu i utrzymuj równą głębokość kopania. Jedź do przodu dopóki łyżka nie napełni się. Jeżeli ziemia jest twarda, unoś i opuszczaj krawędź tnącą łyżki (2 i 3) [Fig. OI-82] jadąc powoli do przodu. Przechyl łyżkę do tyłu (3) [Fig. OI-82] możliwie jak najdalej kiedy łyżka napełni się. Zasypywanie wykopu Fig. OI-83 Naciśnij dolną część pedału podnoszenia (3) [Fig. OI-8] aby odblokować położenie pływania. WAŻNE 2 Nigdy nie jedź do przodu kiedy sterowanie hydrauliki ramion ładowarki jest w położeniu pływania. I B-6256 B-5973 Opuść ramiona ładowarki () [Fig. OI-83] i ułóż krawędź tnącą łyżki na ziemi (2) [Fig. OI-83]. Jedź do przodu do krawędzi wykopu aby zepchnąć materiał do wykopu. OI-83] gdy tylko znajdzie się poza krawędzią wykopu. W razie potrzeby unieś ramiona ładowarki aby opróżnić łyżkę. OI-42

63 PROCEDURA OPERATORSKA (C. ) Maszyny ze sterowaniem ręcznym (włączając ACS i SJC z wybranym schematem H) Opróżnianie łyżki: Fig. OI-86 Napełnianie łyżki: Fig. OI B-6259 B-578 Fig. OI-85 B-6267 B-578 Utrzymuj łyżkę na małej wysokości podczas przejazdu do miejsca, w którym chcesz opróżnić łyżkę. Unieś ramiona ładowarki () [Fig. OI-86]. OI-86] unosząc ramiona ładowarki tak, aby zapobiec wypadaniu materiału z łyżki. B-6273 B-578 Opuść ramiona ładowarki do końca () [Fig. OI-84]. OI-84] dopóki krawędź tnąca łyżki nie znajdzie się na ziemi. OI-85] do końca kiedy łyżka napełni się. W OI-43

64 PROCEDURA OPERATORSKA (C. ) Maszyny ze sterowaniem ręcznym (włączając ACS i SJC z wybranym schematem H) (c. OI-88 Wyrównywanie gruntu (z wykorzystaniem położenia pływania): Fig. OI B B-578A B-578B Opuść ramiona ładowarki do końca () [Fig. OI-88]. OI-88] dopóki krawędź tnąca łyżki nie znajdzie się na ziemi. B-6268 B-578 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pływanie () [Fig. OI-87] kiedy dźwignia jest w pozycji neutralnej. Opuszczając ramiona ładowarki (2) [Fig. OI-87], zwolnij przycisk pływania. Przechyl łyżkę do przodu (3) [Fig. OI-87] aby zmienić położenie krawędzi tnącej łyżki. Aby wyłączyć funkcję pływania, naciśnij ponownie przycisk pływania albo unieś ramiona ładowarki (4) [Fig. OI-87]. OI-88] dopóki nie wbije się w ziemię. Unieś łyżkę (3) [Fig. OI-88] aby zwiększyć siłę napędu i utrzymuj równą głębokość kopania. Jeżeli ziemia jest twarda, unoś i opuszczaj krawędź tnącą łyżki ( i 2) [Fig. OI-88] jadąc powoli do przodu. Przechyl łyżkę do tyłu (2) [Fig. OI-88] możliwie jak najdalej kiedy łyżka napełni się. OI-89 WAŻNE 2 Nigdy nie jedź do przodu kiedy sterowanie hydrauliki ramion ładowarki jest w położeniu pływania. I B-6256 B-578A B-578B Opuść ramiona ładowarki () [Fig. OI-89] i ułóż krawędź tnącą łyżki na ziemi (2) [Fig. OI-89]. OI-89] gdy tylko znajdzie się poza krawędzią wykopu. OI-44

65 PROCEDURA OPERATORSKA (C. ) Przełączane sterowanie joystickami (SJC) - schemat sterowania ISO Opróżnianie łyżki: Fig. OI-92 Napełnianie łyżki: Fig. OI B-6259 P P Fig. OI-9 B-6267 P P Utrzymuj łyżkę na małej wysokości podczas przejazdu do miejsca, w którym chcesz opróżnić łyżkę. OI-92]. OI-92] unosząc ramiona ładowarki tak, aby zapobiec wypadaniu materiału z łyżki. B-6273 P P Opuść ramiona ładowarki do końca () [Fig. OI-90]. OI-90] dopóki krawędź tnąca łyżki nie znajdzie się na ziemi. OI-9] do końca kiedy łyżka napełni się. W OI-45

66 PROCEDURA OPERATORSKA (C. ) Przełączane sterowanie joystickami (SJC) - schemat sterowania ISO (c. OI-94 Wyrównywanie gruntu (z wykorzystaniem położenia pływania): Fig. OI B-6258 P P B P P Opuść ramiona ładowarki do końca () [Fig. OI-94]. OI-94] dopóki nie wbije się w ziemię. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pływanie () [Fig. OI-93] kiedy joystick jest w położeniu neutralnym. OI-93], zwolnij przycisk pływania. OI-93] aby zmienić położenie krawędzi tnącej łyżki. OI-93]. WAŻNE Nigdy nie jedź do przodu kiedy sterowanie hydrauliki ramion ładowarki jest w położeniu pływania. I Unieś lekko krawędź tnącą (3) [Fig. OI-94] aby zwiększyć siłę napędu i utrzymuj równą głębokość kopania. OI-94] jadąc powoli do przodu. OI-94] możliwie jak najdalej kiedy łyżka napełni się. OI-95 B-6256 Opuść ramiona ładowarki () [Fig. OI-95] i ułóż krawędź tnącą łyżki na ziemi (2) [Fig. OI-95]. 2 P P Przechyl łyżkę do przodu (2) [Fig. OI-95] gdy tylko znajdzie się poza krawędzią wykopu. OI-46

67 PARKOWANIE ŁADOWARKI BOBCAT Procedura Zatrzymaj ładowarkę Bobcat na poziomym terenie. OI-96 P-3225 Opuść ramiona ładowarki i ustaw osprzęt płasko na ziemi [Fig. OI-96]. Pociągnij dźwignię gazu do końca do tyłu aby zmniejszyć obroty silnika. Pozwól silnikowi pracować przez kilka minut na biegu jałowym aby ochłodzić turbosprężarkę przed wyłączeniem silnika. W Przełącz kluczyk w stacyjce do położenia STOP (tablica standardowa) albo naciśnij przycisk STOP (tablica Deluxe). Unieś pałąk ochronny i upewnij się, że funkcje podnoszenia i przechyłu są wyłączone. Rozepnij pas bezpieczeństwa. Wyjmij kluczyk ze stacyjki (tablica standardowa) aby zapobiec uruchomieniu ładowarki przez osoby nieupoważnione. OI-47

68 TRANSPORT ŁADOWARKI BOBCAT Załadunek na pojazd transportowy Mocowanie do pojazdu transportowego Fig. OI-98 Do załadunku maszyny na pojazd transportowy konieczne są właściwie skonstruowane pochylnie o odpowiedniej wytrzymałości, dostosowanej do ciężaru maszyny. Drewniane pochylnie mogą załamać się, powodując obrażenia. W P-3228 P Upewnij się, że pojazdy transportowy i holujący posiadają rozmiary i nośność (Patrz Objętości płynów na stronie SA-6) odpowiednie do masy ładowarki. OI-97 P-396 Ładowarkę z pustą łyżką albo bez osprzętu należy ładować tyłem na pojazd transportowy [Fig. OI-97]. Tył przyczepy musi być zablokowany albo podtrzymywany () [Fig. OI-97] podczas załadunku albo wyładunku ładowarki tak, aby zapobiec uniesieniu przodu przyczepy. P-395 Zastosuj niżej opisaną procedurę mocowania ładowarki Bobcat do pojazdu transportowego tak, aby zapobiec przemieszczaniu się ładowarki w razie nagłego hamowania albo jazdy po pochyłościach [Fig. OI-98]. Opuść łyżkę albo osprzęt na podłogę. Załóż łańcuchy na przednie i tylne zaczepy ładowarki [Fig. Zamocuj każdy koniec łańcucha do pojazdu transportowego. OI-48

69 HOLOWANIE ŁADOWARKI Procedura holowania Z uwagi na konstrukcję ładowarki nie ma zalecanej procedury holowania. Ładowarkę można podnieść na pojazd transportowy. Ładowarkę można przesunąć na krótką odległość w celu wykonania obsługi serwisowej (PRZYKŁAD: wprowadzanie na pojazd transportowy) bez uszkodzenia układu hydrostatycznego. (Opony/ gąsienice nie będą się obracać. ) Opony/gąsienice mogą nieznacznie się zużywać podczas przesuwania ładowarki na zasadzie poślizgu. Łańcuch holowniczy (albo lina) musi mieć udźwig nominalny równy i /2 ciężaru ładowarki. (Patrz Parametry znamionowe maszyny na stronie SPEC-4). OI-49

70 PODNOSZENIE ŁADOWARKI Podnoszenie za jeden punkt UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Przed podniesieniem sprawdź elementy mocujące zaczepu jednopunktowego i kabiny operatora. Zmontuj przednie elementy mocujące kabiny w sposób pokazany w niniejszej instrukcji. Podczas podnoszenia maszyny zabronione jest przebywanie w kabinie albo w promieniu mniejszym niż 5 metrów. W Ładowarkę można podnosić za pomocą zaczepu jednopunktowego, który jest dostępny w postaci zestawu u dystrybutora ładowarek Bobcat. Podnoszenie za cztery punkty UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Przed podniesieniem sprawdź elementy mocujące czterech zaczepów. W Ładowarkę można podnosić za pomocą zaczepu czteropunktowego, który jest dostępny w postaci zestawu u dystrybutora ładowarek Bobcat. Zestaw montażowy osprzętu koparki musi także być zamontowany aby zapewnić zaczepy do podnoszenia z przodu ładowarki. OI-00 Fig. OI-99 B-6396B B-6396A Zamocuj liny albo łańcuchy do zaczepów [Fig. OI-00]. Zamontuj zestaw w sposób podany w instrukcji dołączonej do zestawu i zamocuj zawiesie w pokazany sposób [Fig. OI-99]. Zaczep jednopunktowy, dostarczany przez Bobcat, przeznaczony jest do podnoszenia i unoszenia ładowarki Bobcat bez naruszania funkcji ROPS / FOPS kabiny operatora. OI-50

71 KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA BEZPIECZEŃSTWO KONSERWACJI PM-3 BOB-TACH (DŹWIGNIA RĘCZNA) PM-35 Kontrola i konserwacja PM-35 BOB-TACH (POWER) (OPCJA) PM-36 Kontrola i konserwacja PM-36 HARMONOGRAM KONSERWACJI PM-5 Karta PM-5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA PM-2 Czyszczenie akumulatora i zacisków akumulatora PM-2 Demontaż i montaż akumulatora PM-24 Korzystanie z akumulatora rozruchowego (rozruch ze wspomaganiem) PM-22 Opis PM-2 Rozmieszczenie bezpieczników PM-2 KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA KABINA OPERATORA PM-7 Czujnik drzwi kabiny (jeżeli jest) PM-9 Opuszczanie kabiny operatora PM-9 Podnoszenie kabiny operatora PM-7 Wyjście awaryjne PM-0 KONSERWACJA OPON PM-28 Montaż PM-28 Nakrętki kół PM-28 Przekładanie PM-28 OBSŁUGA FILTRA POWIETRZA PM-6 Wymiana wkładów filtra PM-6 OGRZEWANIE PM-5 Czyszczenie i konserwacja PM-5 PAS BEZPIECZEŃSTWA PM- Kontrola i konserwacja PM- PASEK NAPĘDOWY PM-30 Regulacja paska napędowego PM-30 Wymiana paska napędowego PM-30 PRZEKŁADNIA NAPĘDU JAZDY (SKRZYNIA ŁAŃCUCHOWA)... PM-29 Sprawdzanie i uzupełnianie oleju PM-29 Spust oleju ze skrzyni łańcuchowej PM-29 PRZEKŁADNIA WENTYLATORA PM-30 Kontrola i konserwacja PM-30 REGULACJA PASKÓW PM-3 Regulacja paska napędu alternatora PM-3 Regulacja paska napędu klimatyzatora PM-3 PM-

72 KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA (C. ) SMAROWANIE ŁADOWARKI BOBCAT PM-32 Punkty smarowania PM-32 SWORZNIE PRZEGUBÓW PM-34 Kontrola i konserwacja PM-34 SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS) PM-3 Kontrola blokady napędu jazdy (silnik PRACUJE) PM-3 Kontrola czujnika pałąka ochronnego (silnik PRACUJE) PM-3 Kontrola sterowania obejściowego ramion ładowarki PM-3 Kontrola sterownika BICS (silnik wyłączony - kluczyk w położeniu ON) PM-3 Kontrola wyłączania funkcji podnoszenia i przechyłu (ACS i SJC) PM-3 Kontrola wyłączania pomocniczego układu hydraulicznego (silnik WYŁĄCZONY - kluczyk w położeniu ON) PM-3 SYSTEM PAŁĄKA OCHRONNEGO PM-2 Konserwacja pałąka ochronnego PM-2 Kontrola pałąka ochronnego PM-2 TYLNA KRATKA PM-5 Demontaż PM-5 Montaż PM-5 TYLNE DRZWI PM-4 Otwieranie i zamykanie tylnych drzwi PM-4 Regulacja tylnych drzwi PM-4 UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA PM-20 Czyszczenie układu chłodzenia PM-20 UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY PM-25 Korek odpowietrznika PM-27 Sprawdzanie i uzupełnianie płynu PM-25 Wymiana filtra w układzie hydraulicznym/hydrostatycznym.... PM-25 Wymiana płynu hydraulicznego i filtrów spustowych PM-26 UKŁAD PALIWOWY PM-7 Dane techniczne paliwa PM-7 Filtr paliwa PM-8 Napełnianie zbiornika paliwa PM-7 Odpowietrzanie układu paliwowego PM-8 UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA PM-9 Sprawdzanie poziomu oleju PM-9 Wymiana oleju i filtra PM-9 WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI PM-6 Demontaż wspornika ramienia ładowarki PM-7 Montaż wspornika ramienia ładowarki PM-6 PM-2

73 BEZPIECZEŃSTWO KONSERWACJI Przed przystąpieniem do konserwacji lub operowania maszyną konieczne są instrukcje. Przeczytaj i zrozum Instrukcję obsługi i konserwacji, Podręcznik operatora oraz oznaczenia (naklejki) na maszynie. W Znak ostrzegawczy: Znak ten razem z ostrzeżeniem słownym oznacza: Ostrzeżenie, bądź czujny! W grę wchodzi twoje bezpieczeństwo! Uważnie przeczytaj następujący po tym komunikat. DOBRZE DOBRZE DOBRZE B-073a Nigdy nie wykonuj operacji serwisowych ładowarki Bobcat Skid Steer bez instrukcji. B-626 Stosuj właściwą procedurę w celu podnoszenia lub opuszczania kabiny operatora. B-6264 Czyszczenie i konserwacja konieczne są każdego dnia. ŹLE ŹLE ŹLE Zapewniaj dobrą wentylację szlifując albo malując części. Unikaj wypływów spalin, które mogą zabić bez ostrzeżenia. Układ wylotowy musi być dokładnie uszczelniony. B-6272 B-6260 B-6263 Odłączenie albo zluzowanie dowolnego przewodu hydraulicznego, węża, złączki, podzespołu albo uszkodzenie części może spowodować opadnięcie ramion łyżki. Nie przechodź pod uniesionymi ramionami łyżki jeżeli nie są podparte odpowiednim, zatwierdzonym wspornikiem ramion. Wymień go, jeżeli jest uszkodzony. Nigdy nie pracuj przy ładowarce z uniesionymi ramionami łyżki, jeżeli ramiona te nie zostały zabezpieczone zatwierdzonym urządzeniem podtrzymującym. Wymienić jeżeli uszkodzone. Nie dokonuj zmian maszyny albo osprzętu bez uprzedniej zgody firmy Bobcat. ŹLE ŹLE ŹLE B-627 B-6270 B-6589 Wyłącz i ochłodź silnik oraz oczyść go z materiałów łatwopalnych przed sprawdzeniem poziomu płynów. Nie wykonuj operacji serwisowych ani nie reguluj ładowarki gdy silnik pracuje, chyba że przewiduje to niniejsza instrukcja. Unikaj zetknięcia z płynem hydraulicznym albo olejem napędowym wypływającym pod ciśnieniem. Płyny te mogą przedostać się do skóry lub oczu. Nie tankuj paliwa do zbiornika gdy silnik pracuje, paląc papierosy albo w pobliżu otwartego ognia. Trzymaj ciało, biżuterię i ubranie w bezpiecznej odległości od ruchomych części, styków elektrycznych, gorących części i spalin. Noś okulary ochronne aby zabezpieczyć się przed kwasem z akumulatorów, napiętymi sprężynami, płynami pod ciśnieniem i latającymi fragmentami kiedy pracują silniki albo używane są narzędzia. Noś okulary ochronne zatwierdzone dla danego typu spawania. Tylne drzwi pozostawiaj zamknięte, za wyjątkiem czynności obsługowych. Zamknij i zarygluj drzwi przed przystąpieniem do pracy ładowarką. Akumulatory ołowiowe wytwarzają gazy palne i wybuchowe. Nie dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier, płomienia oraz zapalonych papierosów z akumulatorem. Akumulatory zawierają kwas, który przy zetknięciu z nim parzy oczy lub skórę. Noś odzież ochronną. W razie zetknięcia kwasu z ciałem, zmyj skażone miejsca dużą ilością wody. W razie dostania się do oczu, przemyj dużą ilością wody i skorzystaj natychmiast z porady lekarza. MSW Procedury obsługowe opisane w Instrukcji obsługi i konserwacji mogą być wykonywane przez właściciela/operatora bez specjalnego przeszkolenia technicznego. Procedury obsługowe, które nie są opisane w Instrukcji obsługi i konserwacji muszą być wykonywane TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISOWY BOBCAT. Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych Bobcat. Szkolenia z zakresu BHP można przeprowadzić u dystrybutora Bobcat. PM-3

74 PM-4

75 HARMONOGRAM KONSERWACJI Karta Konserwację zapobiegawczą należy wykonywać w regularnych odstępach czasu. Harmonogram konserwacji jest przewodnikiem w zakresie prawidłowej konserwacji ładowarki Bobcat. Przed przystąpieniem do operowania maszyną lub konserwacji konieczne są instrukcje. Sprawdzaj poprawn ość działania po wykonaniu regulacji, napraw albo obsługi serwisowej. W Olej w silniku HARMONOGRAM KONSERWACJI OPIS WYMAGANE CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE Filtr powietrza silnika i układ dolotowy Układ chłodzenia silnika Ramiona ładowarki, siłowniki, przeguby Bob-Tach i kliny Opony Pałąk ochronny, blokady sterowania, pas bezpieczeństwa, zwijacze pasa bezpieczeństwa System blokady sterowania Bobcat (BICS) Oznakowania ostrzegawcze i nakładki antypoślizgowe Kabina operatora Wskaźniki i światła Filtr paliwa Grzejnik i filtry klimatyzacji Płyn w układach hydraulicznych, węże i przewody rurowe Przekładnie napędu jazdy (Skrzynia łańcuchowa), pedały albo dźwignie ręczne, oraz dźwignie sterownicze Nakrętki kół Hamulec postojowy Akumulator Silnik/Hydro. Pasek napędowy Pasek napędu alternatora Pasek klimatyzatora System blokady sterowania Bobcat (BICS) Filtr paliwa Wałek kierowniczy Przekładnia napędu wentylatora Korek odpowietrznika zbiornika hydrauliki Hydraulika/Hydro. Filtr Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić. Sprawdzić panel wyświetlacza. Obsługę wykonywać tylko w razie potrzeby. Sprawdzić czy nie ma nieszczelności i uszkodzonych części. Oczyścić ze śmieci chłodnicę oleju, chłodnicę silnika i kratkę. Nasmarować uniwersalnym smarem litowym. Sprawdzić stan opon oraz ciśnienie w ogumieniu. Sprawdzić stan pasa bezpieczeństwa. W razie potrzeby oczyścić albo wymienić zwijacze pasa bezpieczeństwa. Sprawdzić poprawność działania pałąka ochronnego i blokad sterowania. Usunąć brud i śmieci z ruchomych części. Sprawdzić, czy cztery (4) kontrolki BICS i funkcje są włączone. Patrz szczegółowe informacje w niniejszej instrukcji. Sprawdzić stan oznaczeń (naklejek) i nakładek antypoślizgowych. Wymienić oznaczenia albo nakładki antypoślizgowe, które są uszkodzone lub zużyte. Sprawdzić śruby mocujące, podkładki i nakrętki. Sprawdzić stan kabiny. Sprawdzić działanie wszystkich wskaźników i świateł/kontrolek. Spuścić wodę z filtra. W razie potrzeby oczyścić albo wymienić filtry w trakcie sezonu ogrzewania/chłodzenia. Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić. Sprawdzić czy nie ma uszkodzeń lub przecieków. W razie potrzeby naprawić lub wymienić. Sprawdzić poziom oleju. Sprawdzić poprawność działania. W razie potrzeby naprawić albo wyregulować. Sprawdzić czy nakrętki nie są poluzowane i dokręcić momentem Nm. Sprawdzić działanie. Sprawdzić przewody, połączenia i poziom elektrolitu. W razie potrzeby dolać wody destylowanej. *Sprawdzić czy nie jest zużyty albo uszkodzony. Sprawdzić zderzak ramienia napinacza. Sprawdzić naprężenie i w razie potrzeby wyregulować. Sprawdzić, czy pasek nie jest zużyty. W razie potrzeby wyregulować lub wymienić. Sprawdzić działanie sterowania obejściowego ramienia ładowarki. Wymienić wkład filtra. Nasmarować smarowniczki. Sprawdzić poziom oleju w przekładni. Wymienić korek odpowietrznika zbiornika. GODZINY Filtr oleju silnika Wymienić olej i filtr. Stosować oleje klasy CD albo lepsze i filtr Bobcat. ^ Przekładnie napędu jazdy (Skrzynia łańcuchowa) Zbiornik hydrauliki Filtr spustowy przekładni Wymienić olej. Wymienić olej. Wymienić filtry Sprawdzaj moment dokręcania nakrętek kół co 8 przez pierwsze 24 godziny pracy. * Sprawdzić nowy pasek po pierwszych 50 godzinach pracy. Wymieniaj także wkład filtra w układzie hydraulicznym/hydrostatycznym kiedy kontrolka ostrzegawcza NAPĘDU zaświeci się. ^ Pierwszą wymianę oleju i filtra należy wykonać po 50 godzinach; następnie po 500 godzinach. W przypadku pracy w ciężkich warunkach, olej i filtr należy wymieniać co 250 godzin. Albo co 2 miesięcy. PM-5

76 WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI Fig. PM-2 Montaż wspornika ramienia ładowarki Nigdy nie pracuj przy ładowarce z uniesionymi ramionami łyżki, jeżeli ramiona te nie zostały zabezpieczone zatwierdzonym urządzeniem podtrzymującym. Zaniechanie stosowania zatwierdzonego wspornika ramienia może spowodować opadnięcie ramion ładowarki albo osprzętu, powodując obrażenia albo śmierć. W P-3264 Wykonaj konserwację wspornika ramienia ładowarki jeżeli jest uszkodzony albo brak w nim części. Używanie wspornika ramienia ładowarki uszkodzonego albo niekompletnego może spowodować opadnięcie ramion ładowarki albo osprzętu, powodując obrażenia albo śmierć. W Druga osoba powinna zamontować wspornik ramienia na tłoczysku jednego z siłowników podnoszenia [Fig. PM-2]. Wspornik ramienia musi mocno przylegać do tłoczyska siłownika. PM-3 Fig. PM- P-036 P-3265 P-3290 P-3266 Opuszczaj powoli ramiona ładowarki, dopóki wspornik ramienia nie będzie trzymany pomiędzy ramionami ładowarki i siłownikiem podnoszenia [Fig. PM-3]. Zaczepy wspornika ramienia muszą znajdować się pod cylindrem, jak pokazano na rysunku (wstawka) [Fig. Ustaw podstawki pod tylnymi narożami ramy ładowarki (wstawka) [Fig. PM-]. Wyjmij wspornik ramienia ładowarki () [Fig. PM-] z położenia spoczynkowego. Operator musi siedzieć w fotelu operatora, z zapiętym pasem bezpieczeństwa i opuszczonym pałąkiem ochronnym, dopóki wspornik ramienia nie zostanie zamontowany. Uruchom silnik i unieś ramiona ładowarki do skrajnego górnego położenia. PM-6

77 WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI (C. ) Demontaż wspornika ramienia ładowarki Operator musi siedzieć w fotelu operatora, z zapiętym pasem bezpieczeństwa i opuszczonym pałąkiem ochronnym, dopóki wspornik ramienia nie zostanie wyjęty, a ramiona całkowicie opuszczone. Druga osoba powinna zdemontować wspornik ramienia. Opuść ramiona ładowarki do skrajnego dolnego położenia i wyłącz silnik. Umieść z powrotem wspornik ramienia w położeniu spoczynkowym i zamocuj za pomocą pokręteł dociskowych. Usuń podstawki. KABINA OPERATORA Opis Ładowarka Bobcat posiada kabinę operatora (ROPS i FOPS) jako wyposażenie standardowe, w celu ochrony operatora przed skutkami wywrotki i spadającymi przedmiotami. Skonsultuj się z dealerem, jeżeli kabina operatora została uszkodzona. Należy używać pasa bezpieczeństwa, jeżeli ochrona ROPS ma być skuteczna. ROPS / FOPS - Roll Over Protective Structure wg SAE J040 oraz ISO 347, i Falling Object Protective Structure wg SAE J043 oraz ISO 3449, poziom I. Poziom I - Ochrona przed spadającymi cegłami, małymi blokami betonu, oraz narzędziami ręcznymi spotykanymi przy takich pracach jak konserwacja autostrad, kształtowanie terenu, oraz na innych placach budów. Poziom II - Ochrona przed spadającymi drzewami, skałami; dla maszyn pracujących przy oczyszczaniu placów budowy, rozbiórce wysokich obiektów albo w leśnictwie. Podnoszenie kabiny operatora Zawsze wyłączaj silnik przed podniesieniem albo opuszczeniem kabiny. Zatrzymaj ładowarkę na poziomej powierzchni. Opuść ramiona ładowarki. Jeżeli ramiona ładowarki muszą być uniesione podczas podnoszenia kabiny operatora, zamontuj wspornik ramienia. (Patrz WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI na stronie PM-6. PM-4 P-3290 Ustaw podstawki pod tylną częścią ramy ładowarki [Fig. PM-4]. PM-7

78 KABINA OPERATORA (C. ) Zaawansowany system sterowania (ACS) Podnoszenie kabiny operatora (c. PM-5 Zdemontuj nakrętki i płytki [Fig. PM-5] (z obu stron) na przednich narożach kabiny operatora. PM-6 P-3288 P-3289 Nigdy nie modyfikuj kabiny operatora poprzez spawanie, szlifowanie, wiercenie otworów albo montaż dodatkowego osprzętu, chyba że otrzymasz wyraźne instrukcje od firmy Bobcat. Przeróbki kabiny mogą spowodować utratę ochrony operatora przed skutkami wywrotki i spadającymi przedmiotami, a w efekcie obrażenia albo śmierć. W P-3267 Podnoś powoli poręcz i dół kabiny operatora dopóki kabina nie znajdzie się w górze i mechanizm zapadki nie zaskoczy [Fig. PM-6]. PM-8

79 KABINA OPERATORA (C. PM-8 Opuszczanie kabiny operatora Zawsze wyłączaj silnik przed podniesieniem albo opuszczeniem kabiny. UWAGA: Opuszczając kabinę operatora upewnij się, że pałąk ochronny jest całkowicie uniesiony albo opuszczony. Zawsze korzystaj z poręczy przy opuszczaniu kabiny. PM-7 P-3288 P-3289 Zamontuj nakrętki i płytki (z obu stron) [Fig. PM-8]. Dokręć nakrętki momentem Nm. Czujnik drzwi kabiny (jeżeli jest) Fig. PM-9 N-2020 P-3268 Pociągnij dół kabiny operatora dopóki nie zatrzyma się ma mechanizmie zapadki [Fig. PM-7]. UWAGA: Ciężar kabiny wzrasta jeżeli wyposażona jest w urządzenia opcjonalne i dodatkowe, takie jak drzwi kabiny, grzejnik, klimatyzator itp. W takich przypadkach może zajść konieczność lekkiego uniesienia kabiny z zapadki tak, aby móc zwolnić zapadkę. B-555J Podtrzymaj kabinę i zwolnij mechanizm zapadki (wstawka) [Fig. Zabierz ręce z mechanizmu zapadki kiedy kabina znajdzie się poza zderzakiem zapadki. Używaj obu rąk do opuszczania kabiny do końca. ZACISK MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA Zabierz ręce z mechanizmu zapadki kiedy kabina znajdzie się poza zderzakiem zapadki. W P-3202 P-347 Nowsze modele drzwi kabiny* mają zamontowany czujnik () [Fig. PM-9], który wyłącza zawory podnoszenia i przechyłu kiedy drzwi są otwarte. Naklejka jest umieszczona na mechanizmie zamka (2) [Fig. PM-9]. Kontrolka ZAWORU PODNOSZENIA I ZAWORU PRZECHYŁU (3) [Fig. PM-9] będzie się ŚWIECIĆ kiedy drzwi są zamknięte, a przycisk PRESS TO OPERATE LOADER zostanie naciśnięty. * Zestaw czujnika drzwi kabiny można zamontować w drzwiach kabiny starszych modeli. Skonsultuj się z dystrybutorem ładowarek Bobcat. PM-9

80 KABINA OPERATORA (C. ) Wyjście awaryjne Przednie drzwi (jeżeli są) Fig. PM-2 Otwór z przodu kabiny operatora i tylne okno mogą służyć jako wyjście. Tylne okno (jeżeli jest) Fig. PM-0 N-207 N-9386 Pociągnij za uchwyt u góry tylnego okna aby wyciągnąć uszczelkę gumową [Fig. PM-0]. UWAGA: Gdy zamontowany jest zestaw obudowy kabiny operatora, można użyć okna w przednich drzwiach jako wyjścia awaryjnego [Fig. Pociągnij plastikową pętlę u góry okna w przednich drzwiach aby wyjąć sznur gumowy () [Fig. PM-3 Wypchnij tylne okno na zewnątrz z tylnej ścianki kabiny operatora. PM- X X X X P P-3269 Wypchnij okno na zewnątrz uderzając stopą w jednym z naroży okna (X) [Fig. Wyjdź przez przednie drzwi. Wyjdź przez tył kabiny operatora [Fig. PM-0

81 PAS BEZPIECZEŃSTWA Fig. PM-4 Kontrola i konserwacja Zaniechanie prawidłowej kontroli i konserwacji pasa bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia albo śmierć w razie wypadku. Należy wymienić cały pas bezpieczeństwa, jeżeli maszyna uczestniczyła w wypadku albo jeżeli jakakolwiek część została uszkodzona. W Sprawdzaj codziennie prawidłowe działanie pasa bezpieczeństwa. Sprawdzaj szczegółowo system pasa bezpieczeństwa co najmniej raz do roku albo częściej, jeżeli maszyna pracuje w ciężkich warunkach otoczenia albo wykonuje ciężkie prace. Każdy system pasa bezpieczeństwa należy natychmiast naprawić albo wymienić, jeżeli widoczne są przecięcia, wystrzępienia albo anormalne zużycie, znaczące odbarwienia spowodowane promieniami (UV) światła słonecznego, silne zabrudzenie, przetarcie tkaniny pasa, bądź też uszkodzenia klamry, płytki zatrzasku, zwijacza (jeżeli jest) albo elementów mocujących, bądź też w razie wystąpienia innych oczywistych problemów. B Sprawdź tkaninę pasa. Jeżeli system jest wyposażony w zwijacz, wyciągnij całą taśmę pasa i sprawdź ją na całej długości. Sprawdź, czy nie jest przecięta, przetarta, postrzępiona, brudna i sztywna. Sprawdź poprawność działania klamry i zatrzasku. Sprawdź, czy płytka zatrzasku nie jest nadmiernie zużyta, odkształcona albo czy klamra nie jest uszkodzona a obudowa pęknięta. Sprawdź działanie zwijacza pasa (jeżeli jest) wyciągając taśmę pasa aby ustalić, czy zwijacz prawidłowo blokuje się oraz rozwija i zwija taśmę pasa. Sprawdź taśmę pasa w miejscach wystawionych na działanie światła słonecznego (promienie UV) albo szczególnie zabrudzonych. Jeżeli oryginalny kolor tkaniny pasa w tych miejscach jest silnie wyblakły i/ lub tkanina jest pokryta brudem, wytrzymałość tkaniny mogła się zmniejszyć. Skonsultuj się z dealerem Bobcat w sprawie autoryzowanych części zamiennych do systemu pasa bezpieczeństwa w twojej maszynie. PM-

82 SYSTEM PAŁĄKA OCHRONNEGO System pałąka ochronnego składa się z obrotowego pałąka z podłokietnikami. Operator kontroluje użycie pałąka ochronnego. Modele z pedałami mają blokady cewki zaworu hydraulicznego dla funkcji podnoszenia i przechyłu. Blokady cewki zaworu wymagają od operatora opuszczenia pałąka ochronnego w celu operowania sterowaniem nożnym (pedałami). Kiedy pałąk ochronny jest opuszczony, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER jest naciśnięty, a hamulec postojowy został zwolniony, funkcje podnoszenia, przechyłu i napędu jazdy mogą działać. Kiedy pałąk ochronny jest uniesiony, pedały sterujące podnoszenia i przechyłu zostają zablokowane z chwilą powrotu do położenia NEUTRALNEGO. Modele z zaawansowanym systemem sterowania (ACS) mają mechaniczne blokady dźwigni ręcznych i pedałów. Blokady dźwigni ręcznych i pedałów wymagają od operatora opuszczenia pałąka ochronnego w celu operowania wybranymi urządzeniami sterowniczymi. Kiedy pałąk ochronny jest opuszczony, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER jest naciśnięty, a silnik pracuje, funkcje podnoszenia, przechyłu i napędu jazdy mogą działać przy użyciu wybranych urządzeń sterowniczych (dźwignie albo pedały). Kiedy pałąk ochronny jest uniesiony, dźwignie ręczne i pedały zostają zablokowane z chwilą powrotu do położenia NEUTRALNEGO. Modele z przełączanym sterowaniem joystickami (SJC) mają elektryczne blokady funkcji joysticków. Włączenie funkcji wymaga opuszczenia pałąka ochronnego przez operatora. Kiedy pałąk ochronny jest opuszczony, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER jest naciśnięty, a silnik pracuje, funkcje podnoszenia, przechyłu i napędu jazdy mogą działać. Kiedy pałąk ochronny jest uniesiony, funkcje joysticków są wyłączone, mimo iż joysticki nie blokują się mechanicznie. Kontrola pałąka ochronnego Usiądź w fotelu i zapnij pas bezpieczeństwa. Pociągnij pałąk ochronny do końca w dół. Włącz silnik. Naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER. Użyj urządzeń sterowniczych hydrauliki aby sprawdzić, czy funkcje podnoszenia i przechyłu działają prawidłowo. Unieś ramiona ładowarki tak, aby osprzęt znalazł się na wysokości około 600 mm nad ziemią. Porusz urządzeniami sterowniczymi hydrauliki. Pedały i dźwignie ręczne (jeżeli są) muszą być pewnie zablokowane w położeniu NEUTRALNYM (za wyjątkiem joysticków). Nie może być żadnego ruchu ramion ładowarki albo przechyłu (osprzęt) podczas poruszania urządzeniami sterowniczymi. Opuść pałąk ochronny, naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER, opuść ramiona ładowarki. Użyj sterowania podnoszeniem. Podczas gdy ramiona ładowarki będą się podnosić, unieś pałąk ochronny. Ramiona ładowarki muszą się zatrzymać. Opuść pałąk ochronny, naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER, opuść ramiona ładowarki i ułóż osprzęt płasko na ziemi. Poruszaj pedałami i dźwigniami ręcznymi (jeżeli są) aby mieć pewność, że są one pewnie zablokowane w położeniu NEUTRALNYM (za wyjątkiem joysticków). Konserwacja pałąka ochronnego (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5) i na ładowarce odnośnie do prawidłowych okresów międzyobsługowych. PM-5 N-9225 Usuń wszelkie zanieczyszczenia albo brud z przegubów pałąka za pomocą sprężonego powietrza () [Fig. PM-5]. Nie smaruj. Sprawdź wszystkie elementy mocujące. Prawidłowy moment dokręcania śrub wynosi 35 Nm. Jeżeli system pałąka ochronnego nie działa prawidłowo, wymień wszystkie zużyte albo uszkodzone części. Przeprowadź naprawę systemu, jeżeli sterowanie hydrauliką nie zostaje zablokowane. W PM-2

83 SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS) Kontrola sterownika BICS (silnik wyłączony - kluczyk w położeniu ON) Fig. PM B-555G Kontrola blokady napędu jazdy (silnik PRACUJE) 6. Zapnij pas bezpieczeństwa, zwolnij hamulec postojowy, naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER i unieś pałąk ochronny do końca. Poruszaj powoli dźwigniami sterowniczymi do przodu i do tyłu. Blokada NAPĘDU JAZDY powinna być włączona. Opuść pałąk ochronny. Włącz hamulec postojowy i przesuń dźwignie sterownicze powoli do przodu i do tyłu. UWAGA: *Kontrolka TRACTION na lewej tablicy przyrządów pozostanie ZGASZONA dopóki silnik nie będzie uruchomiony, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER naciśnięty, a hamulec postojowy nie zostanie zwolniony. Kontrola sterowania obejściowego ramion ładowarki N Usiądź w fotelu operatora. Przełącz stacyjkę na ON (tablica standardowa), naciśnij przycisk RUN / ENTER (tablica Deluxe), opuść pałąk ochronny i zwolnij hamulec postojowy. Trzy kontrolki BICS (, 2 i 3) [PRESS TO OPERATE LOADER, SEAT BAR, ORAZ LIFT & TILT VALVE] na lewej tablicy przyrządów powinny się ŚWIECIĆ [Fig. Unieś pałąk ochronny do końca. Wszystkie cztery kontrolki BICS (, 2, 3 i 4) [PRESS TO OPERATE LOADER, SEAT BAR, LIFT & TILT VALVE ORAZ TRACTION*] na lewej tablicy przyrządów powinny być ZGASZONE [Fig. UWAGA: Zanotuj, które kontrolki migają (jeżeli są takie) i liczbę błysków. (Patrz SYSTEM BICS na stronie PM-3). Kontrola wyłączania pomocniczego układu hydraulicznego (silnik WYŁĄCZONY - kluczyk w położeniu ON) 3. Usiądź w fotelu operatora, opuść pałąk ochronny i naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER. Naciśnij przycisk FLOW pomocniczego układu hydraulicznego. Kontrolka przycisku FLOW pomocniczego układu hydraulicznego ZAŚWIECI się. Kontrolka powinna ZGASNĄĆ. Kontrola czujnika pałąka ochronnego (silnik PRACUJE) 4. Usiądź w fotelu operatora, opuść pałąk ochronny, włącz hamulec postojowy i zapnij pas bezpieczeństwa. Uruchom silnik, który powinien pracować na niskich obrotach biegu jałowego. Podczas gdy ramiona ładowarki będą się podnosić, unieś pałąk ochronny do końca. Ramiona ładowarki powinny się zatrzymać. Powtórz czynności używając funkcji przechyłu. Unieś ramiona ładowarki na wysokość 2 m nad ziemią. Obróć pokrętło sterowania obejściowego ramion w prawo o /4 obrotu. Pociągnij do góry i przytrzymaj pokrętło sterowania obejściowego ramion dopóki ramiona nie opuszczą się powoli. Kontrola wyłączania funkcji podnoszenia i przechyłu (ACS i SJC) 9. Usiądź w fotelu i zapnij pas bezpieczeństwa. Opuść pałąk ochronny, uruchom silnik i naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER. Unieś ramiona ładowarki na wysokość około 2 m nad ziemią.. Przełącz kluczyk do położenia OFF (tablica standardowa), naciśnij przycisk STOP (tablica Deluxe) i zaczekaj aż silnik całkowicie się zatrzyma. Przełącz kluczyk do położenia ON (tablica standardowa), naciśnij przycisk RUN / ENTER (tablica Deluxe). Naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER, przesuń dźwignie albo joystick w celu opuszczenia ramion ładowarki. Ramiona ładowarki nie powinny się opuścić. Przesuń urządzenia sterownicze (pedał, dźwignię albo joystick) aby przechylić łyżkę (albo osprzęt) do przodu. Łyżka (albo osprzęt) nie powinna przechylać się do przodu. UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI System sterowania z blokadą Bobcat (BICS) musi zablokować funkcje podnoszenia, przechylania i napędu. Jeżeli tak nie jest, skontaktuj się z dystrybutorem w sprawie obsługi serwisowej. NIE WPROWADZAJ ZMIAN DO SYSTEMU. W PM-3

84 TYLNE DRZWI Otwieranie i zamykanie tylnych drzwi UNIKAJ OBRAŻEŃ ALBO ŚMIERCI Nie wykonuj obsługi ani regulacji maszyny gdy silnik pracuje, chyba że przewiduje to odnośna instrukcja. W Tylne drzwi muszą być zamknięte podczas pracy maszyny. Zaniedbanie tego może spowodować poważne obrażenia osób postronnych. W Regulacja tylnych drzwi Fig. PM-9 Fig. PM-7 P P Sięgnij do szczeliny w tylnych drzwiach i pociągnij uchwyt zapadki [Fig. Pociągnij i otwórz tylne drzwi. P-3246 Zaczep zamka drzwi () [Fig. PM-9] można regulować na boki w celu zgrania z mechanizmem zamka drzwi. PM-8 2 P-6366 P-6367 Przestaw blokadę drzwi do położenia załączonego () [Fig. PM-8] aby zwolnić blokadę drzwi i umożliwić ich zamknięcie. Zamknij tylne drzwi. PM-4

85 TYLNA KRATKA Demontaż Otwórz tylne drzwi. PM-20 OGRZEWANIE Czyszczenie i konserwacja Ogrzewanie wymaga regularnej kontroli i konserwacji. (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5) odnośnie do okresów międzyobsługowych. Filtry Fig. PM-2 2 P-3249 Unieś i pociągnij tylną kratkę i wyjmij ją z ładowarki [Fig. PM-20]. Montaż Wprowadź zaczepy w rowki na przednim końcu kratki. Opuść kratkę na ramę. Filtr świeżego powietrza jest usytuowany pod tylnym oknem kabiny () [Fig. Wymontuj gałki i wyjmij obudowę filtra. P-2847 Potrząśnij filtrem albo przedmuchaj powietrzem pod niskim ciśnieniem aby usunąć brud. Filtr można czyścić wielokrotnie w ten sposób, a potem należy go wymienić. Zamontuj obudowę filtra. Filtr recyrkulacji jest usytuowany przed przednim oknem wewnątrz kabiny (2) [Fig. Wyjmij pokrętła dociskowe, kratkę i filtr. Potrząśnij filtrem albo przedmuchaj powietrzem pod niskim ciśnieniem aby usunąć brud. Wykrywanie usterek Jeżeli wentylator nie działa, sprawdź bezpiecznik (Patrz INSTALACJA ELEKTRYCZNA na stronie PM-2). PM-5

86 OBSŁUGA FILTRA POWIETRZA Wymiana wkładów filtra Filtr zewnętrzny Fig. PM-24 Fig. PM-22 B-5552B B-5553 P Ważne jest, aby wymieniać wkład filtra powietrza tylko wtedy, gdy ikona filtra powietrza na prawej tablicy przyrządów ZAŚWIECI się () [Fig. PM-22] i usłyszysz trzy dźwięki alarmu. Odkręć nakrętkę skrzydełkową i zdejmij pokrywę [Fig. PM-24]. PM-25 Wymieniaj filtr wewnętrzny przy każdej trzeciej z kolei wymianie filtra zewnętrznego albo zgodnie z instrukcją. PM-23 2 P-4834 Odkręć nakrętkę skrzydełkową oraz wyjmuj zewnętrzny wkład filtra () [Fig. PM-25] i wyrzuć. B-555 Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT () [Fig. PM-23] przez dwie sekundy. Jeżeli wkład filtra wymaga wymiany, KOD [0-7] (Filtr powietrza zapchany) ukaże się na wyświetlaczu LICZNIKA GODZIN PRACY / KODÓW (2) [Fig. PM-23]. UWAGA: Sprawdź, czy wszystkie powierzchnie uszczelniające są czyste. Zamontuj nowy filtr. Wciśnij do końca, aż do zetknięcia z podstawą obudowy. Zamontuj nakrętkę skrzydełkową. Zamontuj pokrywę i nakrętkę skrzydełkową [Fig. PM-6

87 OBSŁUGA FILTRA POWIETRZA (C. ) Wymiana wkładów filtra (c. ) Filtr wewnętrzny Wymieniaj filtr wewnętrzny tylko w następujących przypadkach: Wymieniaj wewnętrzny wkład filtra przy każdej z kolei trzeciej wymianie filtra zewnętrznego. Po wymianie filtra zewnętrznego, uruchom silnik i wprowadź go maksymalne obroty. Jeżeli wyświetlacz LICZNIK GODZIN PRACY / KODÓW pokaże kod [0-7] (Filtr powietrza zapchany), wymień wewnętrzny wkład filtra. PM-26 UKŁAD PALIWOWY Dane techniczne paliwa Używaj tylko czystego, wysokiej jakości oleju napędowego, klasy nr 2 albo klasy nr.. Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące mieszania paliw, które ma na celu zapobieganie żelowaniu paliwa w niskich temperaturach: TEMP. C ( F) NR 2 NR -9 (+5) 00% 0% Do -29 (-20) 50% 50% Poniżej -29 (-20) 0% 00% Skontaktuj się z lokalnym dostawcą paliw w celu uzyskania szczegółowych informacji. Napełnianie zbiornika paliwa Przed uzupełnieniem paliwa wyłącz silnik i zaczekaj aż ostygnie. NIE PALIĆ! Ignorowanie ostrzeżeń może spowodować wybuch albo pożar. W P Otwórz tylne drzwi. Wyjmij wewnętrzny wkład filtra () [Fig. PM-26]. PM-27 UWAGA: Sprawdź, czy wszystkie powierzchnie uszczelniające są czyste. Zamontuj nowy wewnętrzny wkład filtra [Fig. Zamontuj pokrywę i nakrętkę skrzydełkową. P-3254 Odkręć korek wlewu () [Fig. PM-27]. Używaj czystego, autoryzowanego i bezpiecznego pojemnika do dolewania paliwa o właściwej charakterystyce. Dolewaj paliwa wyłącznie w miejscu, w którym istnieje swobodny przepływ powietrza i nie ma otwartego płomienia ani iskier. NIE PALIĆ. Załóż i zakręć korek wlewu paliwa () [Fig. PM-7

88 UKŁAD PALIWOWY (C. ) Filtr paliwa Odnośnie do okresów międzyobsługowych (usuwanie wody z filtra albo wymiana filtra paliwa) (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). PM-28 2 Odpowietrzanie układu paliwowego Po wymianie wkładu filtra albo po całkowitym opróżnieniu zbiornika paliwa, należy odpowietrzyć układ paliwowy przed uruchomieniem silnika. Paliwo albo płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może wnikać w skórę lub oczy, powodując poważne obrażenia albo śmierć. W P Fig. PM-29 Odkręć korek spustowy () [Fig. PM-28] u dołu filtra aby spuścić wodę z filtra. Wyjmij wkład filtra (2) [Fig. PM-28]. Oczyść otoczenie wokół obudowy filtra. Posmaruj czystym olejem uszczelkę nowego wkładu filtra. Zamontuj filtr paliwa i dokręć. Usuń powietrze z układu paliwowego. (Patrz Odpowietrzanie układu paliwowego na stronie PM-8. ) Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier, płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami może spowodować wybuch albo pożar, co może być przyczyną obrażeń albo śmierci. W Odkręć odpowietrznik () [Fig. PM-29] w obudowie filtra. Ściskaj pompkę ręczną (gruszkę pompki) (2) [Fig. PM-29] dopóki z odpowietrznika nie będzie wypływać paliwo czyste, bez pęcherzyków powietrza. Zamknij odpowietrznik () [Fig. PM-29]. 2 P PM-8

89 UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA Fig. PM-32 Sprawdzanie poziomu oleju Sprawdzaj poziom oleju codziennie przed uruchomieniem silnika do nowego dnia pracy. PM P Wymontuj korek spustowy () [Fig. PM-32] i spuść olej do pojemnika, a następnie zagospodaruj albo zlikwiduj zużyty olej w sposób bezpieczny dla środowiska. Otwórz tylne drzwi i wyjmij wskaźnik prętowy ( bagnet) () [Fig. PM-30]. Utrzymuj poziom oleju pomiędzy znakami na wskaźniku prętowym. PM-3 P Zamontuj korek spustowy. Wyjmij filtr oleju (2) [Fig. PM-30] i oczyść powierzchnię obudowy filtra. Używaj tylko oryginalnych filtrów (wkładów) Bobcat. Posmaruj olejem uszczelkę nowego filtra, zamontuj filtr i dokręć ręką. Odkręć korek wlewu oleju (3) [Fig. Wlej olej do silnika (Patrz dane techniczne Ładowarki (S250) na stronie SPEC-3), odnośnie do prawidłowej ilości. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut. Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków przy filtrze. Wyjmij wskaźnik prętowy ( bagnet) () [Fig. PM-30] i sprawdź poziom oleju. W razie potrzeby dolej oleju, jeżeli jego poziom nie sięga górnego znaku na wskaźniku prętowym. Włóż wskaźnik na swoje miejsce i zamknij tylne drzwi. Używaj dobrej jakości oleju silnikowego, spełniającego wymagania API Service Classification klasy CD albo lepszej. Patrz załączona karta olejów [Fig. Wymiana oleju i filtra Odnośnie do okresów międzyobsługowych (wymiana oleju w silniku i filtra) (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). Uruchom silnik i rozgrzej do normalnej temperatury pracy. Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. W Otwórz tylne drzwi i wyjmij wąż spustowy z położenia spoczynkowego (4) [Fig. PM-9

90 UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA Fig. PM-34 Czyszczenie układu chłodzenia Noś okulary ochronne aby zapobiec urazom oczu, jeżeli występują którekolwiek z poniższych warunków: Gdy płyny są pod ciśnieniem. Występują lotne śmieci albo materiał luzem. Silnik pracuje. W użyciu są narzędzia. W P P Sprawdzaj układ chłodzenia codziennie tak, aby zapobiec przegrzewaniu, utracie osiągów albo uszkodzeniu silnika. Wyjmij tylną kratkę. (Patrz TYLNA KRATKA na stronie PM-5. PM-33 Unieś lekko zbiornik wyrównawczy i zdemontuj dwa elementy złączne (wstawka) [Fig. PM-34]. UWAGA: Zachowaj ostrożność podnosząc i opuszczając chłodnice oleju tak, aby nie spadłą na chłodnicę silnika i nie uszkodziła jej żeberek. Unieś chłodnicę oleju i użyj sprężonego powietrza albo strumienia wody aby oczyścić górę chłodnicy silnika [Fig. Opuść chłodnicę oleju, zamontuj element złączne i opuść zbiornik wyrównawczy. Sprawdź czy w układzie chłodzenia nie ma przecieków. PM-35 P Użyj sprężonego powietrza albo strumienia wody aby oczyścić górę chłodnicy oleju [Fig. PM-33]. P UWAGA: Wszystkie pokrywy () [Fig. PM-35] (z obu stron) muszą być na swoich miejscach aby zapewnić prawidłowy przepływu powietrza przez chłodnicę oleju, która zapewnia chłodzenie oleju w silniku i układzie hydraulicznym. PM-20

91 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Opis Fig. PM-36 Rozmieszczenie bezpieczników Akumulatory zawierają kwas, który może poparzyć oczy albo skórę w przypadku zetknięcia z nimi. Noś okulary, odzież ochronną oraz rękawice gumowe aby chronić ciało przed kwasem. P-3849 P-3487 Ładowarka posiada instalację elektryczną i układ ładowania 2 V, z ujemnym biegunem połączonym z masą. Instalacja elektryczna jest chroniona bezpiecznikami umieszczonymi w kabinie na panelu sterowania oraz bezpiecznikiem głównym 00 A [Fig. PM-36] w komorze silnika po lewej stronie silnika, pod filtrem powietrza. Bezpieczniki chronią instalację elektryczną przed przeciążeniem. Należy ustalić przyczynę przeciążenia przed ponownym uruchomieniem silnika. W przypadku zetknięcia z kwasem, zmyj natychmiast skażone miejsca wodą. W przypadku dostania się kwasu do oczu, skorzystaj jak najszybciej z pomocy lekarskiej i przemywaj oczy czystą, zimną wodą co najmniej przez 5 minut. W przypadku połknięcia elektrolitu pij duże ilości wody albo mleka! NIE wywołuj wymiotów. Skorzystaj jak najszybciej z pomocy lekarskiej. W Fig. PM-38 Czyszczenie akumulatora i zacisków akumulatora Fig. PM-37 N-9659 Instalacja elektryczna jest chroniona przed przeciążeniem za pomocą bezpieczników i przekaźników pod pokrywą tablicy bezpieczników () [Fig. PM-38]. Naklejka wewnątrz pokrywy ukazuje rozmieszczenie i wartości znamionowe bezpieczników. Zdejmij pokrywę aby sprawdzić albo wymienić bezpieczniki. P P Przewody akumulatora muszą być czyste i mocno dokręcone [Fig. PM-37]. Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze. Usuń kwas albo korozję z akumulatora i przewodów za pomocą wodnego roztworu kwaśnego węglanu sodowego (soda oczyszczana). Posmaruj zaciski akumulatora środkiem Battery Saver () albo smarem w celu ochrony przed korozją. PM-2

92 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (C. ) Rozmieszczenie bezpieczników (c. PM Korzystanie z akumulatora rozruchowego (rozruch ze wspomaganiem) Jeżeli zachodzi konieczność korzystania z dodatkowego akumulatora do rozruchu silnika, BĄDŹ OSTROŻNY! Jedna osoba musi zająć miejsce w fotelu operatora, zaś druga osoba będzie podłączać i odłączać przewody. Kluczyk w stacyjce musi być w położeniu OFF (tablica standardowa) ALBO należy nacisnąć przycisk STOP (tablica Deluxe). Akumulator wspomagający musi mieć napięcie 2 V Rozmieszczenie i wielkości bezpieczników pokazano niżej i na [Fig. PM-39]. R=przekaźnik OZN. OPIS A OZN. OPIS A Jazda 30 Światła przednie i pozycyjne 2 Odcinanie paliwa 30 2 Odcinanie paliwa R 3 Nieużywane Tylne światła R 4 Nieużywane Jazda R 5 Grzejnik i klimatyzator 25 5 Stacyjka R 6 Światła przednie i pozycyjne 5 6 Rozrusznik R 7 Tylne światła 5 7 Osprzęt niewyłączany 8 Sterownik Bobcat 25 8 Osprzęt wyłączany 25 9 Nieużywane Alternator i wyposażenie dodatkowe 25 0 Świece żarowe R 20 Gniazdko zasilania 25 R 25 Akumulatory zawierają kwas, który może poparzyć oczy albo skórę w przypadku zetknięcia z nimi. W Nie dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier, płomienia oraz zapalonych papierosów z akumulatorem. Korzystając z dodatkowego akumulatora, wykonaj ostatnie połączenie (ujemne) do ramy silnika. Nie używaj zamarzniętego lub uszkodzonego akumulatora do rozruchu ani nie ładuj go. Nagrzej akumulator do 6 C (60 F) przed podłączeniem do ładowarki. Odłącz ładowarkę od sieci przed podłączeniem albo odłączeniem przewodów akumulatora. Nie nachylaj się nad akumulatorem podczas rozruchu, sprawdzania albo ładowania. Gazy w akumulatorze mogą eksplodować powodując poważne obrażenia. W PM-22

93 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (C. ) Korzystanie z akumulatora rozruchowego (rozruch ze wspomaganiem) (c. ) WAŻNE Fig. PM Alternator może zostać uszkodzony, jeżeli: Silnik pracuje a przewody są odłączone od akumulatora. Przewody akumulatora są podłączone w przypadku korzystania z szybkiej ładowarki albo podczas spawania przy ładowarce. (Odłącz obydwa przewody od akumulatora. ) Dodatkowe przewody akumulatora (przewody rozruchowe) są podłączone nieprawidłowo. I P P-3292 Podłącz koniec pierwszego przewodu () [Fig. PM-40] do dodatniego (+) zacisku akumulatora rozruchowego. Podłącz drugi koniec tego samego przewodu (2) [Fig. PM-40] do dodatniego zacisku rozrusznika ładowarki. Podłącz koniec drugiego przewodu poz. 3 do ujemnego (-) [Fig. PM-40] zacisku akumulatora rozruchowego. Podłącz drugi koniec tego samego przewodu (4) [Fig. PM-40] do silnika. Prowadź przewody z dala od ruchomych części. (Patrz URUCHOMIENIE SILNIKA (TABLICA STANDARDOWA, STACYJKA) na stronie OI-27) i (Patrz URUCHOMIENIE SILNIKA (TABLICA DELUXE, ROZRUCH BEZ KLUCZYKA) na stronie OI-29). Gdy silnik ruszy, odłącz najpierw przewód masy (-) (4) [Fig. PM-40]. Odłącz przewód od dodatniego zacisku (2) [Fig. PM-23

94 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (C. PM-42 Demontaż i montaż akumulatora Akumulatory zawierają kwas, który może poparzyć oczy albo skórę. W Otwórz tylne drzwi. PM-4 4 P Zawsze czyść zaciski akumulatora i końce przewodów kiedy montujesz nowy albo używany akumulator [Fig. PM-42]. Instalując akumulator w ładowarce nie dotykaj żadnych części metalowych zaciskami akumulatora. Podłącz ujemny (-) przewód jako ostatni aby uniknąć iskrzenia. Podłącz i dokręć mocno przewody akumulatora. P Zamontuj i dokręć zamocowania akumulatora. P Nie dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier, płomienia oraz zapalonych papierosów z akumulatorem. Zdemontuj zacisk wiązki () [Fig. Odłącz ujemny (-) przewód (2) [Fig. Zdemontuj docisk mocujący akumulator (3) [Fig. Odłącz dodatni (+) przewód (4) [Fig. PM-4] od akumulatora. Wyjmij akumulator z ładowarki. W PM-24

95 UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY Sprawdzanie i uzupełnianie płynu Stosuj tylko zalecane płyny w układzie hydraulicznym. (Patrz Układ hydrauliczny na stronie SPEC-5). Ustaw ładowarkę na poziomym podłożu, opuść ramiona ładowarki i przechyl Bob-Tach całkowicie do tyłu. PM-43 Wymiana filtra w układzie hydraulicznym/ hydrostatycznym Odnośnie prawidłowych okresów międzyobsługowych (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). Unieś kabinę operatora. (Patrz Podnoszenie kabiny operatora na stronie PM-7). PM-45 P-328 Sprawdź poziom płynu hydraulicznego w szkiełku wskaźnikowym () [Fig. PM-43]. PM-44 P-3283 Wyjmij filtr () [Fig. PM-45]. Oczyść powierzchnię obudowy filtra w miejscach styku uszczelki filtra z obudową. Zamontuj wkład filtra i dokręć ręką. P-0502 Odkręć korek wlewu () [Fig. PM-44]. P-3284 Paliwo albo płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może wnikać w skórę lub oczy, powodując poważne obrażenia albo śmierć. W W razie potrzeby dolej płynu tak, aby jego poziom sięgał środka szkiełka wskaźnikowego. UWAGA: Przed zamontowaniem korka wlewu upewnij się, że gumowa uszczelka założona jest na korek (wstawka) [Fig. Zakręć korek wlewu [Fig. Opuść kabinę operatora. (Patrz Opuszczanie kabiny operatora na stronie PM-9). Uruchom silnik i poruszaj dźwigniami sterowniczymi hydrauliki ładowarki. PM-25

96 UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY (C. PM-47 Wymiana filtra w układzie hydraulicznym/ hydrostatycznym (c. ) Sprawdź poziom płynu w zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnij. W Wymiana płynu hydraulicznego i filtrów spustowych Odnośnie do prawidłowych okresów międzyobsługowych (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). Wyjmij siatkowy filtr wlewu układu hydraulicznego () [Fig. PM-47]. Użyj sprężonego powietrza aby oczyścić filtr siatkowy. Zamontuj filtr, wąż i zaciski węża. PM-48 N-96 Płyn należy wymienić jeżeli zostanie zanieczyszczony albo po poważnych naprawach. Zawsze wymieniaj filtr w układzie hydraulicznym/ hydrostatycznym (Patrz Wymiana filtra w układzie hydraulicznym/hydrostatycznym na stronie PM-25) i czyść siatkowy filtr w układzie hydraulicznym oraz filtry spustowe przekładni przy każdej wymianie płynu hydraulicznego. Odkręć korek wlewu i unieś kabinę operatora (Patrz Podnoszenie kabiny operatora na stronie PM-7). Siatkowy filtr wlewu w układzie hydraulicznym Fig. PM-46 Zdemontuj pokrywę silnika hydrostatycznego () [Fig. PM-48]. (Lewa strona) P-3285 N-960 Zdejmij dwa zaciski węża i wyjmij wąż () [Fig. PM-46]. PM-26

97 UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY (C. ) Wymiana płynu hydraulicznego i filtrów spustowych (c. PM-49 Odłącz węże od filtra spustowego obudowy silnika hydrostatycznego () [Fig. PM-50], wyjmij filtr i wyrzuć. Zamontuj nowy filtr; podłącz i mocno dokręć węże. Zamontuj korek w wężu spustowym zbiornika i dokręć. Zamontuj pokrywę silnika. PM P-3286 P Wyciągnij wąż spustowy zbiornika z otworu w lewej pokrywie silnika. Odkręć korek spustowy () [Fig. PM-49] i spuść płyn do pojemnika. P-3565 P-3692 Wykorzystaj zużyty płyn albo zlikwiduj w sposób bezpieczny dla środowiska. PM-50 Zdejmij lewą dolną pokrywę z boku () [Fig. Odłącz węże od obudowy filtra spustowego osprzętu (2) [Fig. Wyjmij i wyrzuć filtr. Zamontuj nowy filtr, dokręć złączki węży i załóż pokrywę. Dolewaj właściwego płynu do zbiornika, dopóki poziom płynu nie sięgnie środka szkiełka wskaźnikowego. (Patrz Sprawdzanie i uzupełnianie płynu na stronie PM-25. ) Korek odpowietrznika Korek wlewu jest równocześnie odpowietrznikiem zbiornika układu hydraulicznego/hydrostatycznego. Odnośnie do prawidłowych okresów międzyobsługowych (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). Odkręć korek (3) [Fig. PM-5] i użyj czystego rozpuszczalnika aby usunąć zanieczyszczenia. Wysusz dokładnie korek. Zamontuj korek wlewu/odpowietrznik [Fig. UWAGA: Upewnij się, że uszczelka gumowa (4) [Fig. PM-5] założona jest na korek wlewu. P PM-27

98 KONSERWACJA OPON Nakrętki kół Fig. PM-52 Tylne opony zwykle zużywają się szybciej niż przednie. Aby zapewnić równomierne zużywanie się opon, przekładaj przednie opony na tył a tylne opony na przód [Fig. PM-53]. Ważne jest zachowanie tego samego rozmiaru opon z każdej strony ładowarki. Jeżeli stosuje się różne rozmiary, każda opona będzie obracać się z inną prędkością, powodując nadmierne zużycie. Rzeźby bieżnika wszystkich opon muszą być skierowane w tym samym kierunku. Należy utrzymywać zalecane ciśnienie w oponach tak, aby uniknąć nadmiernego zużycia opon oraz utraty stabilności i zdolności manewrowania. Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, czy ciśnienie jest prawidłowe. Odnośnie do okresów międzyobsługowych (kontrola nakrętek kół) (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). Prawidłowy moment dokręcania wynosi Nm [Fig. PM-52]. Przekładanie Sprawdzaj regularnie, czy opony nie są zużyte, uszkodzone oraz ciśnienie w oponach. WAŻNE P-3225 Pompuj opony do MAKSYMALNEGO ciśnienia podanego na bocznej ściance opony. NIE używaj opon różnych marek w tej samej ładowarce. I Montaż Opony mogą być naprawiane tylko przez upoważniony personel, przy zastosowaniu właściwych procedur i bezpiecznego wyposażenia. Przed montażem należy zawsze sprawdzić poprawność wymiarów opon i obręczy kół. Sprawdź, czy obręcz i stopka opony nie są uszkodzone. Kołnierz obręczy musi być czysty i wolny od rdzy. Przed montażem opony, stopkę opony i kołnierz obręczy należy posmarować smarem do gumy. Unikaj nadmiernego ciśnienia, które może rozerwać oponę, powodując poważne obrażenia albo śmierć. Sprawdzaj często ciśnienie podczas pompowania opon aby uniknąć nadmiernego napompowania. PM-53 B-9976 PM-28

99 PRZEKŁADNIA NAPĘDU JAZDY (SKRZYNIA ŁAŃCUCHOWA) Sprawdzanie i uzupełnianie oleju Skrzynia łańcuchowa mieści koła łańcuchowe napędów i łańcuchy, a stosuje się w niej ten sam typ oleju co w układzie hydraulicznym/hydrostatycznym (Patrz dane techniczne Ładowarki (S250) na stronie SPEC-3). Spust oleju ze skrzyni łańcuchowej Fig. PM-55 Zatrzymaj ładowarkę na poziomej powierzchni i wyłącz silnik. PM-54 P-66 Zdejmij pokrywę () [Fig. PM-55], która jest zamontowana nad korkiem spustowym w dnie z tyłu skrzyni łańcuchowej. PM-56 P-3287 Wymontuj korek spustowy () [Fig. PM-54] z przodu obudowy skrzyni łańcuchowej. Jeżeli możesz dotknąć oleju wkładając koniec palca do otworu, poziom oleju jest prawidłowy. Jeżeli poziom jest niski, dolewaj oleju przez otwór kontrolny dopóki olej nie zacznie wypływać z otworu. Zamontuj i dokręć korek. P-69 Odkręć korek spustowy () [Fig. PM-56] i spuść olej do pojemnika. Zlikwiduj/zagospodaruj zużyty olej w sposób bezpieczny dla środowiska. Sprawdź stan korka spustowego i w razie potrzeby wymień. PM-29

100 PRZEKŁADNIA WENTYLATORA Odnośnie do prawidłowych okresów międzyobsługowych (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). Kontrola i konserwacja Unieś kabinę operatora. PM-57 PASEK NAPĘDOWY Regulacja paska napędowego Pasek napędowy nie wymaga regulacji. Pasek posiada rolkę prowadzącą dociskaną sprężyną, która jest stale regulowana. Wymiana paska napędowego Skonsultuj się z miejscowym dystrybutorem Bobcat w sprawie wymiany paska napędowego. N-9582 Odkręć i wyjmij korek () [Fig. PM-57]. Jeżeli poziom jest niski, dolewaj oleju przekładniowego SAE 90W przez otwór kontrolny dopóki olej nie zacznie wypływać z otworu. (Patrz Opuszczanie kabiny operatora na stronie PM-9. ) PM-30

101 REGULACJA PASKÓW Regulacja paska napędu alternatora Wyłącz silnik. Regulacja paska napędu klimatyzatora Wyłącz silnik. PM-60 Fig. PM-58 P P Zluzuj śruby mocujące i regulacyjne alternatora () [Fig. PM-58]. Zdejmij prawą pokrywę () [Fig. PM-60]. PM-6 Fig. PM-59 2 P P Przesuń alternator aby naprężyć pasek. Naprężenie jest prawidłowe, jeżeli ugięcie wynosi 8, 0 mm w połowie rozpiętości paska () [Fig. PM-59], pod naciskiem siły 66 N. Zluzuj śruby mocujące i regulacyjne () [Fig. Przesuń pompę klimatyzatora w kierunku przodu maszyny aby naprężyć pasek. Naprężenie jest prawidłowe, jeżeli ugięcie wynosi 8, 0 mm w połowie rozpiętości paska (2) [Fig. PM-6], pod naciskiem siły 66 N. Dokręć śruby mocujące i regulacyjne () [Fig. PM-3

102 SMAROWANIE ŁADOWARKI BOBCAT Fig. PM-64 Punkty smarowania Smaruj ładowarkę zgodnie z instrukcjami tak, aby uzyskać optymalne osiągi. (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5). 3 Notuj godziny pracy za każdym razem kiedy wykonujesz smarowanie ładowarki Bobcat. Zawsze używaj dobrej jakości litowego smaru uniwersalnego do smarowania ładowarki. Smaruj dopóki nadmiar smaru nie zacznie wypływać. Nasmaruj następujące elementy: Fig. PM-62 P Sworzeń przegubu ramienia ładowarki (obie strony) [Fig. PM-64]. PM-65 4 P Siłownik podnoszenia - koniec tłoczyska (obie strony) [Fig. PM-62]. PM-63 P Sworzeń łącznika przegubu ramienia ładowarki (obie strony) [Fig. PM-65]. PM P Siłownik podnoszenia - strona podstawy [Fig. PM-63]. P Siłownik przechyłu - strona podstawy (obie strony) [Fig. PM-66]. PM-32

103 SMAROWANIE ŁADOWARKI BOBCAT (C. PM-69 Punkty smarowania (c. PM P-3304 P-3306 P Łącznik sterowniczy (obie strony) [Fig. PM-69]. PM Siłownik przechyłu - koniec tłoczyska (obie strony) [Fig. PM-67]. Sworzeń przegubu Bob-Tach (obie strony) [Fig. 0 Fig. PM-68 8 P Łącznik sterowniczy (obie strony) [Fig. PM-70]. PM-7 P Klin Bob-Tach (obie strony) [Fig. PM-68]. P godzin: Wałek dźwigni sterowniczej (2) [Fig. PM-33

104 SWORZNIE PRZEGUBÓW Kontrola i konserwacja Fig. PM-72 P-3309 Wszystkie przeguby ramion ładowarki i siłowników mają duży sworzeń utrzymywany we właściwym położeniu śrubą ustalającą i przeciwnakrętką () [Fig. PM-72]. Sprawdź czy przeciwnakrętki są dokręcone momentem Nm. PM-34

105 BOB-TACH (DŹWIGNIA RĘCZNA) Kontrola i konserwacja Fig. PM-73 Klin dociskany sprężyną () [Fig. PM-74] musi stykać się z dolną krawędzią otworu w osprzęcie (2) [Fig. PM-74]. Jeżeli klin nie styka się z dolną krawędzią otworu [Fig. PM-74], osprzęt będzie luźny i może zsunąć się z klinów Bob-Tach. PM-75 P-3693 Przestaw dźwignie w dół Bob-Tach aby wprowadzić kliny [Fig. PM-73]. Dźwignie i kliny muszą poruszać się swobodnie. Niewłaściwe zamocowanie klinów może pozwolić na odłączenie się osprzętu, powodując obrażenia albo śmierć. PM-74 B-7460 Sprawdź czy rama montażowa w osprzęcie i Bob-Tach, łączniki i kliny nie są nadmiernie zużyte albo uszkodzone [Fig. PM-75]. Wymień wszystkie części uszkodzone, wygięte albo brakujące. Wszystkie elementy złączne muszą być mocno dokręcone. Sprawdź czy nie ma pękniętych spoin. Skontaktuj się z dystrybutorem Bobcat odnośnie do napraw albo części zamiennych. Nasmaruj kliny (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie PM-5) i (Patrz SMAROWANIE ŁADOWARKI BOBCAT na stronie PM-32). B-577 Klin musi stykać się z dolną krawędzią otworu w osprzęcie. P-3233 Kliny muszą przechodzić przez otwory w ramie montażowej osprzętu () [Fig. PM-35

106 BOB-TACH (POWER) (OPCJA) Kontrola i konserwacja Fig. PM-76 Kliny muszą przechodzić przez otwory w ramie montażowej osprzętu () [Fig. PM-77]. Klin dociskany sprężyną () [Fig. PM-77] musi stykać się z dolną krawędzią otworu w osprzęcie (2) [Fig. PM-77], osprzęt będzie luźny i może zsunąć się z klinów Bob-Tach. PM-78 B-589 ZAKTUALIZOWANE Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH WEDGES UP [Fig. PM-76] dopóki kliny nie będą całkowicie uniesione. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH WEDGES DOWN [Fig. PM-76] dopóki kliny nie będą całkowicie opuszczone. PM-77 B-7460 Sprawdź czy rama montażowa w osprzęcie i Bob-Tach, łączniki i kliny nie są nadmiernie zużyte albo uszkodzone [Fig. PM-78]. 2 Klin musi stykać się z dolną krawędzią otworu w osprzęcie. P-3233 B-577 PM-36

107 USTAWIENIE SYSTEMU I ANALIZA KODY SERWISOWE DIAGNOSTYKI SA-4 Lista numerów kodów SA-5 Wyświetlacz SA-4 PRZYGOTOWANIE TABLICY PRZYRZĄDÓW DELUXE SA-9 Hasła (Deluxe) SA-0 Przygotowanie tablicy przyrządów Deluxe SA-0 Wyższa wersja tablicy Deluxe SA-9 SYSTEM BICS SA-3 Wykrywanie usterek SA-3 USTAWIENIE SYSTEMU I ANALIZA SA-

108 SA-2

109 SYSTEM BICS Wykrywanie usterek Poniższa lista przedstawia zjawiska, jakie mogą wystąpić w ładowarce, oraz prawdopodobne przyczyny, sygnalizowane zgaśnięciem albo miganiem kontrolek Systemu BICS i odpowiednim kodem serwisowym. (Patrz KODY SERWISOWE DIAGNOSTYKI na stronie SA-4. ) Lampka kontrolna ŚWIECI SIĘ NIE ŚWIECI SIĘ Wpływ na działanie ładowarki gdy kontrolka NIE ŚWIECI SIĘ KODY SERWISOWE oznaczają błąd systemu (Skontaktuj się z dystrybutorem Bobcat w sprawie serwisu) Liczba mignięć Kod serwisowy Przyczyny Przycisk NACIŚNIJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY został naciśnięty. Pałąk ochronny jest opuszczony. Zawór sterujący może być używany. Ładowarka może się poruszać do przodu i wstecz. Przycisk NACIŚNIJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY nie został naciśnięty. Pałąk ochronny jest uniesiony. Nie można używać zaworu sterującego. Ładowarka nie może się poruszać do przodu ani wstecz Funkcje podnoszenia, przechylania i napędu nie będą działać. Funkcje podnoszenia, przechylania i napędu nie będą działać. Ładowarka nie może się poruszać do przodu ani wstecz Czujnik pałąka ochronnego zwarty z akumulatorem* Czujnik pałąka ochronnego zwarty z masą. Świecenie ciągłe Miganie Napięcie w systemie niskie. Napięcie w systemie wysokie Obwód wyjściowy zaworu jest przerwany Obwód wyjściowy zaworu jest zwarty z akumulatorem* Obwód wyjściowy zaworu jest zwarty z masą Sterownik nie połączony z masą albo połączenie przerywane. Napięcie w systemie wysokie Cewka blokady jazdy - przerwany obwód Cewka blokady jazdy jest zwarta z akumulatorem* Cewka blokady jazdy jest zwarta z masą Cewka blokady jazdy pierwotna zwarta z akumulatorem* - BŁĄD WŁ (powinno być WYŁ) Cewka blokady jazdy pierwotna - BŁĄD WYŁ (powinno być WŁ). Napięcie w systemie wysokie. * Normalne napięcie robocze BICS jest niższe niż napięcie instalacji elektrycznej. SA-3

110 KODY SERWISOWE DIAGNOSTYKI Wyświetlacz Fig. SA- 2 3 KODY SERWISOWE mogą mieć postać słowną (3) [Fig. SA-] lub liczbową (4). (Patrz opisy kodów na następnych stronach. ) Następujące słowne komunikaty mogą być wyświetlane: REPLY Jedna albo obydwie tablice przyrządów nie komunikują się ze sterownikiem. INPUT Sterownik nie ma łączności z lewą tablicą przyrządów. 4 CODE Sterownik prosi o hasło. (Tylko tablica przyrządów Deluxe. ) ERROR Wprowadzono złe hasło. ) B-555 Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHTS (światła, ) [Fig. SA-] przez dwie sekundy aby wyświetlić KODY SERWISOWE na wyświetlaczu licznika godzin pracy (2). Jeżeli pojawi się więcej KODÓW SERWISOWYCH niż jeden, kody będą przewijać się na wyświetlaczu licznika godzin PRACY / KODÓW. UWAGA: Skorodowane albo luźne połączenia z masą mogą powodować wyświetlanie wielu kodów serwisowych i/lub anormalne objawy. Miganie wszystkich kontrolek na tablicy przyrządów, alarm dźwiękowy, miganie reflektorów i tylnych świateł - wszystko to może wskazywać na złe połączenie z masą. Takie same objawy występują gdy napięcie jest niskie, np. w przypadku luźnych albo skorodowanych przewodów akumulatora. W razie stwierdzenia takich objawów, należy najpierw sprawdzić połączenia z masą i dodatnie przewody. SA-4

111 KODY SERWISOWE DIAGNOSTYKI (C. ) Lista numerów kodów KOD KOD 0-6 Filtr powietrza niepodłączony -05 Zwarcie czujnika pałąka ochronnego z akumulatorem 0-7 Filtr powietrza zatkany -06 Zwarcie czujnika pałąka ochronnego z masą 02-6 Filtr hydrauliczny niepodłączony 2-2 Przedni pomocniczy wyłącznik PWM poza zakresem górnym 02-7 Filtr hydrauliczny zatkany 2-22 Przedni pomocniczy wyłącznik PWM poza zakresem dolnym 2-23 Przedni pomocniczy wyłącznik PWM nie w położeniu neutralnym Niskie napięcie akumulatora 03-0 Wysokie napięcie akumulatora 3-05 Zwarcie wtórnej cewki odcinania dopływu paliwa z akumulatorem 03- Bardzo wysokie napięcie akumulatora 3-06 Zwarcie wtórnej cewki odcinania dopływu paliwa z masą 03-4 Bardzo niskie napięcie akumulatora 3-07 Cewka odcinania dopływu paliwa wtórna - przerwany obwód Napięcie akumulatora niskie poza zakresem 4-02 Cewka odcinania paliwa pierwotna - błąd WŁ Niskie ciśnienie oleju silnikowego 4-03 Cewka odcinania paliwa pierwotna - błąd WYŁ 04-4 Bardzo niskie ciśnienie oleju silnikowego 04-5 Ciśnienie oleju silnikowego na poziomie wyłączania 5-02 Cewka blokady jazdy pierwotna - błąd WŁ 04-2 Ciśnienie oleju silnikowego wysokie poza zakresem 5-03 Cewka blokady jazdy pierwotna - błąd WYŁ Ciśnienie oleju silnikowego niskie poza zakresem 6-05 Cewka blokady jazdy wtórna - zwarcie z akumulatorem Niskie ciśnienie w układzie hydraulicznym 6-06 Cewka blokady jazdy wtórna - zwarcie z masą 05-4 Bardzo niskie ciśnienie w układzie hydraulicznym 6-07 Cewka blokady jazdy wtórna - przerwany obwód 05-5 Ciśnienie w układzie hydraulicznym na poziomie wyłączania 05-2 Ciśnienie w układzie hydraulicznym wysokie poza zakresem 7-05 Cewka zaworu blokady hydrauliki - zwarcie z akumulatorem Ciśnienie w układzie hydraulicznym niskie poza zakresem 7-06 Cewka zaworu blokady hydrauliki - zwarcie z masą 7-07 Cewka zaworu blokady hydrauliki - przerwany obwód 06-0 Wysokie obroty silnika 06- Bardzo wysokie obroty silnika 8-05 Cewka blokady zaworu - zwarcie z akumulatorem 06-3 Brak sygnału obrotów silnika 8-06 Cewka blokady zaworu - zwarcie z masą 06-5 Obroty silnika na poziomie wyłączania 8-07 Przerwany obwód cewki blokady zaworu 06-8 Obroty silnika poza zakresem 9-02 Cewka położenia łyżki - błąd WŁ 07-0 Wysoka temperatura oleju hydraulicznego 9-03 Cewka położenia łyżki - błąd WYŁ 07- Bardzo wysoka temperatura oleju hydraulicznego 07-5 Temperatura oleju hydraulicznego na poziomie wyłączania Cewka dwubiegowa - błąd WŁ 07-2 Temperatura oleju hydraulicznego wysoka poza zakresem Cewka dwubiegowa - błąd WYŁ Temperatura oleju hydraulicznego niska poza zakresem 2-02 Świeca żarowa - błąd WŁ 08-0 Wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 2-03 Świeca żarowa - błąd WYŁ 08- Bardzo wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika 08-5 Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika na Rozrusznik - błąd WŁ poziomie wyłączania 08-2 Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika wysoka Rozrusznik - błąd WYŁ poza zakresem Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika niska poza zakresem Tylna cewka pierwotna - błąd WŁ Niski poziom paliwa Tylna cewka pierwotna - błąd WYŁ 09-2 Poziom paliwa wysoki poza zakresem Poziom paliwa niski poza zakresem Tylna cewka tłoczyska - błąd WŁ Tylna cewka tłoczyska - błąd WYŁ SA-5

112 KODY SERWISOWE DIAGNOSTYKI (C. ) Lista numerów kodów (c. ) KOD KOD Cewka odciążania tylnego układu dodatkowego Blokada dźwigni - zwarcie z masą błąd WŁ Cewka odciążania tylnego układu dodatkowego Blokada dźwigni - zwarcie z akumulatorem błąd WYŁ Blokada pedału - zwarcie z masą Przednia cewka pierwotna - błąd WŁ Blokada pedału - zwarcie z akumulatorem Przednia cewka podstawy - błąd WYŁ Napięcie zasilania czujnika poza zakresem Napięcie akumulatora poza zakresem Przednia cewka tłoczyska - błąd WŁ Przełącznik przełączony podczas pracy Przednia cewka tłoczyska - błąd WYŁ Błąd informacji z lewej dźwigni ręcznej Zmiana schematu sterowania podczas pracy Cewka zaworu rozdzielczego - błąd WŁ Prawa dźwignia sterownicza - zwarcie z masą Cewka zaworu rozdzielczego - błąd WYŁ 32-7 Prawa dźwignia sterownicza - zwarcie z akumulatorem Cewka wysokiego przepływu - błąd WŁ Główny sterownik (sterownik Bobcat) nie zaprogramowany Cewka wysokiego przepływu - błąd WYŁ Tablica Deluxe - brak łączności ze sterownikiem Bobcat Uszkodzenie pamięci sterownika Wentylator dwubiegowy - błąd WŁ 3-28 Awaria trybu odzysku (wewnętrzna) Wentylator dwubiegowy - błąd WYŁ ACS nie komunikuje się ze sterownikiem Bobcat Obecność wielu sterowników ACD ACS nie wykalibrowany 32-3 Błąd siłownika przechyłu Dwubiegowy dodatkowy - błąd WŁ Usterka przewodów siłownika przechyłu Dwubiegowa prędkość dodatkowa - błąd WYŁ Usterka przewodów dźwigni przechyłu Siłownik przechyłu nie w położeniu neutralnym Dźwignia/pedał przechyłu nie w położeniu neutralnym Błąd siłownika podnoszenia Usterka przewodów siłownika podnoszenia Usterka przewodów lewej dźwigni ręcznej Siłownik podnoszenia nie w położeniu neutralnym Dźwignia/pedał podnoszenia nie w położeniu neutralnym 32-4 Brak łączności Siłownik podnoszenia - zwarcie z masą Siłownik przechyłu - zwarcie z masą 32-5 Siłownik podnoszenia - zwarcie z akumulatorem Siłownik przechyłu - zwarcie z akumulatorem Dźwignia/pedał podnoszenia - zwarcie z masą Dźwignia/pedał przechyłu - zwarcie z masą Dźwignia/pedał podnoszenia - zwarcie z akumulatorem Dźwignia/pedał przechyłu - zwarcie z akumulatorem Obniżone parametry siłownika podnoszenia Obniżone parametry siłownika przechyłu Zły kierunek siłownika podnoszenia Zły kierunek siłownika przechyłu SA-6

113 KODY SERWISOWE DIAGNOSTYKI (C. ) KOD KOD Brak łączności ze sterownikiem joysticka AWS - cewka lewego napędu do przodu - błąd WYŁ AWS - oś X lewego joysticka nie w położeniu neutralnym AWS - cewka lewego napędu do tyłu - błąd WYŁ AWS - oś X prawego joysticka nie w położeniu neutralnym AWS - cewka prawego napędu do przodu - błąd WYŁ AWS - oś Y lewego joysticka nie w położeniu neutralnym AWS - cewka prawego napędu do tyłu - błąd WYŁ AWS - oś Y prawego joysticka nie w położeniu neutralnym AWS - cewka wysuwania prawego przedniego siłownika skrętu - błąd WYŁ Przełącznik schematu sterowania - zwarcie z akumulatorem lub z masą AWS - cewka cofania prawego przedniego siłownika skrętu - błąd WYŁ 38- Siłownik podnoszenia nie w położeniu neutralnym AWS - cewka wysuwania lewego przedniego siłownika skrętu - błąd WYŁ 38-2 Siłownik przechyłu nie w położeniu neutralnym AWS - cewka cofania lewego przedniego siłownika skrętu - błąd WYŁ 38-3 Błąd siłownika podnoszenia 38-6 AWS - cewka wysuwania prawego tylnego siłownika skrętu - błąd WYŁ 38-4 Błąd siłownika przechyłu AWS - cewka cofania prawego tylnego siłownika skrętu - błąd WYŁ 38-5 AWS - usterka przewodów prędkości prawego koła AWS - cewka wysuwania lewego tylnego siłownika skrętu - błąd WYŁ 38-6 AWS - usterka przewodów prędkości lewego koła AWS - cewka cofania lewego tylnego siłownika skrętu - błąd WYŁ 38-7 Obniżone parametry siłownika przechyłu AWS - cewka ciśnienia w układzie kierowniczym - błąd WYŁ 38-8 Obniżone parametry siłownika podnoszenia Alarm cofania - błąd WYŁ 38-9 AWS -oś X lewego joysticka poza górnym zakresem Brak łączności ze sterownikiem Bobcat AWS -oś X prawego joysticka poza dolnym zakresem AWS - kąty kół (ustawienie) nie wykalibrowane 38-2 AWS -oś Y lewego joysticka poza górnym zakresem Siłowniki podnoszenia i przechyłu nie wykalibrowane AWS -oś Y prawego joysticka poza górnym zakresem AWS - awaria zasilania AWS - czujnik skrętu w prawo w przód poza górnym zakresem 38-7 AWS - akumulator poza zakresem AWS - czujnik skrętu w lewo w przód poza górnym zakresem AWS - pompa napędu nie wykalibrowana AWS - czujnik skrętu w prawo w tył poza górnym zakresem Przerzucenie przełącznika trybu sterowania/trybu jazdy podczas pracy AWS - czujnik skrętu w lewo w tył poza górnym zakresem AWS - nie zadana prędkość prawego koła - błąd WŁ Siłownik podnoszenia poza górnym zakresem AWS - nie zadana prędkość lewego koła - błąd WŁ Siłownik przechyłu poza górnym zakresem AWS - za mały prąd - cewka ciśnienia w układzie kierowniczym AWS -oś X lewego joysticka poza dolnym zakresem AWS - zbyt mały prąd - cewka wysuwania prawego przedniego siłownika skrętu AWS -oś X prawego joysticka poza dolnym zakresem AWS - zbyt mały prąd - cewka cofania prawego przedniego siłownika skrętu 38-3 AWS -oś Y lewego joysticka poza dolnym zakresem AWS - zbyt mały prąd - cewka wysuwania lewego przedniego siłownika skrętu AWS -oś X lewego joysticka poza dolnym zakresem AWS - zbyt mały prąd - cewka cofania lewego przedniego siłownika skrętu AWS - czujnik skrętu w prawo w przód poza dolnym zakresem 38-8 AWS - zbyt mały prąd - cewka wysuwania prawego tylnego siłownika skrętu AWS - czujnik skrętu w lewo w przód poza dolnym zakresem AWS - zbyt mały prąd - cewka cofania prawego tylnego siłownika skrętu AWS - czujnik skrętu w prawo w tył poza dolnym zakresem AWS - zbyt mały prąd - cewka wysuwania lewego tylnego siłownika skrętu AWS - czujnik skrętu w lewo w tył poza dolnym zakresem AWS - zbyt mały prąd - cewka cofania lewego tylnego siłownika skrętu Zasilanie - 5 V czujnika AWS poza dolnym zakresem Zasilanie - 5 V czujnika AWS poza górnym zakresem Zasilanie 2-5 V czujnika AWS poza dolnym zakresem Zasilanie 2-5 V czujnika AWS poza górnym zakresem Siłownik podnoszenia zwarty z masą/poza dolnym zakresem Prawe przednie koło zablokowane (awaria mechaniczna układu kierowniczego) Siłownik przechyłu zwarty z masą/poza dolnym zakresem Lewe przednie koło zablokowane (awaria mechaniczna układu kierowniczego) 38-4 Zły kierunek siłownika przechyłu Prawe tylne koło zablokowane (awaria mechaniczna układu kierowniczego) Zły kierunek siłownika podnoszenia AWS - błąd układu skrętu w lewo do tyłu AWS - cewka lewego napędu do przodu - błąd WŁ 38-9 Brak impulsów prawego czujnika prędkości AWS - cewka lewego napędu do tyłu - błąd WŁ Brak impulsów lewego czujnika prędkości AWS - cewka prawego napędu do przodu - błąd WŁ AWS - prawy czujnik prędkości nie reaguje AWS - cewka prawego napędu do tyłu - błąd WŁ AWS - lewy czujnik prędkości nie reaguje AWS - cewka skrętu w prawo do przodu - błąd WŁ AWS - sterownik w trybie kalibracji napędu AWS - cewka skrętu w lewo do przodu - błąd WŁ AWS - sterownik w trybie kalibracji położenia kół AWS - cewka skrętu w prawo do tyłu - błąd WŁ AWS - cewka skrętu w lewo - błąd WŁ 38-5 AWS - cewka ciśnienia w układzie kierowniczym - błąd WŁ Alarm cofania - błąd WŁ SA-7

114 KODY SERWISOWE DIAGNOSTYKI (C. ) KOD KOD Lewy joystick nie komunikuje się ze sterownikiem ACD - wyjście 'F' - błąd WŁ Bobcat ACD - wyjście 'F' - błąd WYŁ Prawy joystick nie komunikuje się ze sterownikiem Bobcat ACD - wyjście 'G'- błąd WŁ Sygnał dźwiękowy - błąd WŁ ACD - wyjście 'G' - błąd WYŁ Sygnał dźwiękowy - błąd WYŁ ACD - wyjście 'H' - błąd WŁ Prawy migacz - błąd WŁ ACD - wyjście 'H' - błąd WYŁ Prawy migacz - błąd WYŁ Wyjście przyrządu serwisowego 'C' - błąd WŁ Lewy migacz - błąd WŁ Wyjście przyrządu serwisowego 'C' - błąd WYŁ Lewy migacz - błąd WYŁ 9-02 Wyjście przyrządu serwisowego 'D' - błąd WŁ 47-2 Zasilanie - 8 V czujnika AWS poza górnym zakresem 9-03 Wyjście przyrządu serwisowego 'D' - błąd WYŁ Zasilanie - 8 V czujnika AWS poza dolnym zakresem Wyjście przyrządu serwisowego 'E' - błąd WŁ Przekaźnik przedniego światła - błąd WŁ Wyjście przyrządu serwisowego 'E' - błąd WYŁ Przekaźnik przedniego światła - błąd WYŁ Wyjście przyrządu serwisowego 'F' - błąd WŁ Przekaźnik tylnego światła - błąd WŁ Wyjście przyrządu serwisowego 'F' - błąd WYŁ Przekaźnik tylnego światła - błąd WYŁ 60-2 Sterowanie tylnego układu pomocniczego poza górnym zakresem Sterowanie tylnego układu pomocniczego poza dolnym zakresem Sterowanie tylnego układu pomocniczego nie powraca do pozycji neutralnej Włączony przekaźnik mocy - błąd WŁ Włączony przekaźnik mocy - błąd WYŁ Sterownik Bobcat w trybie restartu Błąd RX systemu lewej tablicy przyrządów ACD - wyjście 'A' - błąd WŁ ACD - wyjście 'A' - błąd WYŁ 8-02 ACD - wyjście 'B' - błąd WŁ 8-03 ACD - wyjście 'B' - błąd WYŁ ACD - wyjście 'C' - błąd WŁ ACD - wyjście 'C' - błąd WYŁ ACD - wyjście 'D' - błąd WŁ ACD - wyjście 'D' - błąd WYŁ ACD - wyjście 'E' - błąd WŁ ACD - wyjście 'E' - błąd WYŁ SA-8

115 PRZYGOTOWANIE TABLICY PRZYRZĄDÓW DELUXE Wyższa wersja tablicy Deluxe Identyfikacja ikon Fig. SA-2 PRZYKŁAD PRZYCISK WYBORU B-662 Wybierz naciskając PRZYCISK WYBORU naprzeciwko ikony [Fig. SA-2]. IKONA OPIS BLOKADA / ODBLOKOWANIE: Umożliwia zablokowanie/odblokowanie maszyny. Musisz zablokować maszynę aby włączyć system ochrony. Kiedy system jest odblokowany, użytkownik może nacisnąć RUN / ENTER a następnie START aby rozpocząć pracę. W chwili uruchomienia konieczne będzie wprowadzenie ważnego hasła aby móc operować zablokowaną maszyną. NARZĘDZIE / USTAWIENIE: Dostęp do opcji systemu. Użyj do ustawiania zegara, sprawdź ostrzeżenia systemowe, wybierz język, ustaw hasła itp.? POMOC: Udostępnia pomoc do bieżącej pozycji menu. EXIT EXIT przenosi do poprzedniego poziomu menu. : ZEGAR / ZEGAR ROBOCZY: Naciśnij aby wyzerować albo zablokować licznik godzin; NARZĘDZIE / USTAWIENIE aby ustawić czas. STRZAŁKA W GÓRĘ: Przenosi do poprzedniego widoku. STRZAŁKA W DÓŁ: Przenosi do następnego widoku. STRZAŁKI PUSTE: Brak dostępnego widoku ekranu (wstecz / do przodu). NEXT STRZAŁKA WYBORU: Użyj aby wybrać pozycję menu. Przechodzi do następnego (NEXT) widoku w kolejności. PRZYKŁAD: Następny aktywny widok ostrzeżeń. INFO Udostępnia więcej informacji na temat danego osprzętu. YES / NO Odpowiedz tak/nie (yes/no) na bieżące pytanie procedury ustawień. CLEAR Usuwa zainstalowane wcześniej hasło. SET Akceptuje obecnie ustalone hasło. SA-9

116 PRZYGOTOWANIE TABLICY PRZYRZĄDÓW DELUXE (C. ) Przygotowanie tablicy przyrządów Deluxe Opcje wyświetlania Fig. SA-3 Naciśnij TOOL/SETUP (NARZĘDZIE / USTAWIENIE) Naciśnij LOADER FEATURES (ŁADOWARKA FUNKCJE) Wszystkie nowe maszyny z tablicą przyrządów Deluxe są dostarczane do punktu sprzedaży Bobcat z tablicą zablokowaną. Oznacza to, że konieczne jest hasło aby uruchomić silnik [Fig. SA-3]. Hasła (Deluxe) Ze względów bezpieczeństwa, dystrybutor może zmienić hasło i także zablokować maszynę. Hasło właściciela: Umożliwia swobodne użytkowanie ładowarki i ustawienie tablicy Deluxe. Właściciel może wybrać hasło aby umożliwić uruchomienie i pracę ładowarką oraz zmianę ustawień tablicy Deluxe. Właściciel powinien zmienić hasło jak najszybciej dla bezpieczeństwa ładowarki. Hasło użytkownika: Umożliwia uruchomienie i pracę ładowarką; nie można zmienić hasła ani żadnego z parametrów ustawień. Naciśnij DISPLAY OPTIONS (WYŚWIETLACZ OPCJE) Naciśnij ADJUST CONTRAST (REGULACJA KONTRAST) Naciśnij GÓRA ALBO DÓŁ Strzałkę aby zmienić kontrast. Naciśnij EXIT aby powrócić do poprzedniego poziomu menu. B-663/B664/B-66/B-666/B-667 SA-0

117 PRZYGOTOWANIE TABLICY PRZYRZĄDÓW DELUXE (C. ) Hasła (Deluxe) (c. SA-4 Zmiana hasła Prawa tablica przyrządów Ekran wyświetlacza Naciśnij TOOL/SETUP (NARZĘDZIE / USTAWIENIE) Naciśnij PASSWORD UTILITIES (HASŁO USŁUGI) Więcej PRZYKŁADÓW: Zegary NARZĘDZIE / USTAWIENIE [Fig. SA-4] FUNKCJE ŁADOWARKI OPCJE WYŚWIETLANIA ZEGARY USTAW ZEGAR Użyj klawiatury do ustawienia czasu. Naciśnij RUN / ENTER aby ustawić zegar. Naciśnij EXIT aby powrócić do menu poprzedniego poziomu. RESET JOB CLOCK (konieczne hasło) Naciśnij CLEAR aby wyzerować licznik godzin. Naciśnij LOCK / UNLOCK aby odblokować. Wprowadź hasło i naciśnij RUN / ENTER. Naciśnij MODIFY OWNER (ZMIEŃ WŁAŚCICIELA) albo MODIFY USER (ZMIEŃ UŻYTKOWNIKA) Języki NARZĘDZIE / USTAWIENIE FUNKCJE ŁADOWARKI OPCJE WYŚWIETLANIA JĘZYKI Wybierz język, naciśnij RUN / ENTER. Ważne (Monitorowanie silnika, układu hydraulicznego /hydrostatycznego, funkcji elektrycznych kiedy silnik pracuje. ) Wprowadź hasło z klawiatury Klawiatura Naciśnij Enter aby kontynuować Wprowadź ponownie nowe hasło (Cyfry od jednego do dziesięciu. ) Naciśnij Enter aby kontynuować (Patrz po lewej. ) NARZĘDZIE / USTAWIENIE FUNKCJE ŁADOWARKI WAŻNE Naciśnij STRZAŁKĘ WYBORU aby wybrać wyświetlanie w układzie metrycznym (METRIC) albo calowym (ENGLISH) (M/E) Możesz śledzić wskazania w czasie rzeczywistym: Ciśnienie oleju silnikowego Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym Temperatura oleju w układzie hydraulicznym Napięcie w układzie Obroty silnika Wyświetlacz jest prosty w obsłudze i użytkowaniu. Kontynuuj wprowadzanie swoich preferowanych ustawień aby pracować/monitorować twoją ładowarkę Bobcat. B-663/B664/B-67/B-672/B-673/B-674 SA-

118 SA-2

119 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI (S250) SPEC-3 Czas funkcji SPEC-4 Dane dotyczące płynów SPEC-7 Instalacja elektryczna SPEC-5 Masy SPEC-4 Objętości płynów SPEC-6 Ochrona środowiska SPEC-7 Parametry znamionowe maszyny SPEC-4 Przyrządy SPEC-6 Silnik SPEC-5 Siłowniki hydrauliczne SPEC-5 Sterowanie SPEC-4 Układ hydrauliczny SPEC-5 Układ jezdny SPEC-6 Układ napędowy SPEC-6 Wymiary maszyny SPEC-3 DANE TECHNICZNE SPEC-

120 SPEC-2

121 DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI (S250) Wymiary maszyny Wymiary podano dla ładowarki wyposażonej w standardowe opony i łyżkę do materiałów sypkich i mogą one być inne w przypadku innych typów łyżek. Wszystkie wymiary podano w milimetrach. Tam gdzie to możliwe, dane techniczne odpowiadają normom SAE albo ISO i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 880 mm 239 mm 4077 mm 864 mm 32 mm 2055 mm 2525 mm 26 mm 240 mm 2908 mm 3630 mm 504 mm 829 mm B-6396 Zmiany konstrukcji albo rozkładu masy ładowarki mogą spowodować zmiany w sterowaniu i reakcjach układu kierowniczego, a także mogą spowodować awarie części ładowarki. SPEC-3

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Frigidaire Cpes3085kf2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Frigidaire Cpes3085kf2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Frigidaire Cpes3085kf2