Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Honeywell Belt Mount Sled

Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Honeywell Belt Mount Sled są istotnymi dokumentami, które oferują użytkownikom szczegółowe informacje na temat tego produktu. Instrukcja obsługi produktu zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące instalacji, konfiguracji, obsługi i naprawy produktu. Gwarancja Honeywell Belt Mount Sled obejmuje określone okresy gwarancji na produkt i może zapewnić dodatkową ochronę w przypadku wystąpienia problemów z produktem. Przestrzeganie instrukcji obsługi i dostępnych warunków gwarancji może zapewnić użytkownikom pomyślny zakup i używanie produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Honeywell Belt Mount Sled

Facebook

BOSS Global Official Fan Page. Stay up to date with Roland news, artists, promotions, events, and more.

Produkty Resideo zmienią twój dom w smart home​

Z firmą Resideo wybór inteligentnych, niezawodnych i przemyślanych rozwiązań jest łatwy. Oferując produkty, począwszy od termostatów grzejnikowych, poprzez systemy regulacji temperatury w pomieszczeniach, systemy alarmowe i monitoring wizyjny, aż po rozwiązania do uzdatniania wody, a nawet produkty z zakresu energii odnawialnej, firma Resideo wykracza poza samą gamę produktów i oferuje całościowe rozwiązania dla domu.

Warunki gwarancji obowiązujące w Polsce
MonGan sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie produktu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
Zlecenie naprawy należy zgłosić na stronie (proszę kliknąć w poniższy link SERWIS CUBOT)
„SERWIS CUBOT” 
Bezpłatną naprawą gwarancyjna objęte są produkty pochodzące z Polskiej Dystrybucji MonGan Sp. W innym przypadku będą naliczane koszty naprawy. Obsługujemy Media Expert/Avans/Electro/Margan sp. /Mongan Sp.
Warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji na produkt obejmuje 24 miesiące na urządzenia oraz 12 miesięcy na akcesoria oraz baterie (na baterie wbudowane 24 miesiące), liczone od daty sprzedaży produktu Użytkownikowi.
2. W ramach okresu gwarancji Autoryzowany Serwis Cubot dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika naprawy lub wymiany produktu lub jego części (zależnie od decyzji serwisanta). Naprawiony / wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Usterki produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie dla klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.
3. Produkty oddawane lub odsyłane do Autoryzowanego Serwisu CUBOT Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu przez CUBOT Polska, na nowy lub inny – wolny od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:
1) serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe,
2) wykonanie naprawy gwarancyjnej nie było możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu (w szególnych przypadkach może wydłużyć do 30 dni (
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
1) korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,
2) uszkodzeń mechanicznych oraz niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny,
3) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione,
4) wystąpienia usterek związanych z nieoryginalnym lub niewłaściwym oprogramowaniem niedołączonym do produktu, w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji),
5) eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, kontaktem z żywnością lub cieczą, korozji oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej, lub działania substancji chemicznych,
6) rys i uszkodzeń powierzchni z tworzyw sztucznych oraz innych elementów zewnętrznych narażonych na zużycie w ramach zwykłego użytkowania produktu.
6. Gwarancja na produkt nie obowiązuje w przypadku zerwania z produktu jakiejkolwiek plomby serwisowej, świadczącej o nieautoryzowanej ingerencji.
7. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnych produktów w tym ich podzespołów technicznych. Gwarancja nie obejmuje dostarczanego z produktem oprogramowania.
8. Oddając reklamowane urządzenie do naprawy gwarancyjnej, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wszelkich przedmiotów znajdujących się w urządzeniu (np. karty SIM, karty SD itp. ).
9. Oddając reklamowane urządzenie do naprawy gwarancyjnej, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia danych, zapisanych w pamięci urządzenia (o ile technicznie jest to możliwe). Serwis Cubot nie ponoszą odpowiedzialności za utratę oprogramowania i danych zapisanych przez Użytkownika w pamięci urządzenia.
10. Dane zapisane przez użytkownika w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi.
11. Gwarancja nie przyznaje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub odszkodowania za niemożność użytkowania produktu przez czas konieczny do wykonania naprawy gwarancyjnej.
12. Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Honeywell Belt Mount Sled

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Honeywell Belt Mount Sled

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Honeywell Belt Mount Sled