Opcja Podręcznik Ge Gld2850vcs

The GE GLD2850VCS is a powerful and reliable dishwasher, designed to make cleaning dishes easier and more efficient. This dishwasher comes with a range of features that help to make your life easier, such as a built-in manual option, which allows you to choose the cycle and temperature settings to suit your needs. It also has a stainless steel interior, which is designed to be durable and long-lasting. Additionally, the GLD2850VCS comes with a number of advanced features, such as an automatic water-level adjustment, as well as a delay start option, which allows you to set the dishwasher to start when it is convenient for you. With all of these features, the GE GLD2850VCS is an ideal choice for anyone looking for a reliable and efficient dishwasher.

Ostatnia aktualizacja: Opcja Podręcznik Ge Gld2850vcs

Opcja "Podręczniki" dotyczy szkół podstawowych oraz gimnazjów dla dzieci i młodzieży. Umożliwia ona zarządzanie wprowadzonymi do systemu przez placówki:

wnioskami/korektami do wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

rozliczeniami dotacji celowej na podręczniki.

W związku ze zmianami załączników opcja została podzielona na "Wnioski 20XX", "Rozliczenia 20XX" oraz "Poprzednie lata". Ma to na celu przede wszystkim zachowanie danych historycznych wprowadzonych przez placówki jak i również ułatwienie posługiwania się opcją poprzez pogrupowane ze względu na rok, w którym wnioski/rozliczenia zostały złożone.

Wnioski 2017

Opcja "Wnioski 2017" umożliwia zarządzanie wprowadzonymi przez placówki wnioskami.

Po wybraniu placówki z listy w prawej części ekranu wyświetlane są zakładki "Szczegóły wniosku", "Wydruki" pozwalające na podgląd wprowadzonych danych oraz generowanie załączników MEN.

Szczegółowe informację zostały opisane w rozdziale "Wnioski 20XX"

Poprzednie lata

Opcja "Poprzednie lata" umożliwia podgląd oraz generowanie wniosków, rozliczeń wprowadzonych przez placówki w poprzednich latach.

Aby podejrzeć wybrany rok wnioskowania, należy:

1. nacisnąć przycisk "Podręczniki"

2. na wyświetlonej liście najechać kursorem myszy na przycisk "Poprzednie lata"

3. wybrać z wyświetlonej listy wybrany rok wnioskowania

Konfiguracja okresów

Przed wprowadzaniem wniosków przez placówki konieczne jest skonfigurowanie okresów w jakich mogą tego dokonać.

Po upłynięciu terminu, podczas próby dodania nowego wniosku lub modyfikacji istniejącego, system uniemożliwi dokonanie jakichkolwiek zmian.

Aby umożliwić placówkom wnioskowanie, należy:

1. png" width="32" height="21" alt="nr1_do_tekstu"/>

2. z listy wybrać "Konfiguracja okresów"

3. w wyświetlonym oknie nacisnąć przycisk "Dodaj nowy okres" lub kliknąć ikonę w przypadku zmiany daty rozpoczęcia/zakończenia wprowadzania wniosków/korekty

4. w oknie uzupełnić pola:

Data od kiedy/Data do kiedy - należy wprowadzić datę w formacie RRRR-MM-DD lub przy pomocy kalendarza poprzez naciśnięcie przycisku

Typ dokumentu - należy wybrać z listy "Wniosek" w przypadku gdy w wybranym okresie placówki powinny mieć możliwość wnioskowania lub "Rozliczenie" w przypadku składania załączników dotyczących rozliczenia wcześniej otrzymanej dotacji celowej

5. zatwierdzić przyciskiem "Zapisz"

Instrukcja obsługi

Dla użytkowników z Europy

html

ModelWydanieWidokPobieranie pliku (Rozmiar pliku)
KDC-BT73DAB
KDC-BT53U
KDC-5057SD
02Otwórz instrukcjęPolish(pl). zip (1, 2 MB)

PDF

OpisNazwa plikuPobieranie plikuRozmiar pliku (KB)

Sposób zapisywania

Zapisywanie na komputerze

 1. Kliknij na hyperlink "Polish(pl). zip" wymieniony powyżej.
 2. Rozpakuj pobrany plik.
 3. Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do folderu Moje dokumenty itp.
 4. Otwórz skopiowany folder.
 5. Otwarcie pliku "index. html" spowoduje wyświetlenie instrukcji.
 6. Otwieranie instrukcji stanie się wygodne po utworzeniu skrótu dla pliku "index. html" w dostępnym miejscu.

 • W zależności od przeglądarki, której używasz, może zostać wyświetlony komunikat informujący o zablokowaniu skryptu. W takim przypadku, zezwól na wykonanie skryptu.


Zapisywanie w smartphonie Android

 • Podłącz swój smartphon do komputera.
 • Uruchom zapisywanie na swoim smartphonie.
 • Utwórz folder [MójDokument].
 • Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do nowo utworzonego folderu. com/edition/im362/common/images/copy_android. png"/>

 • Otwórz przeglądarkę w swoim smartphonie i wprowadź następujący adres.
 • file://sdcard/MójDokument/Polish(pl)/index. html
  Wprowadź nazwę folderu utworzonego w Kroku 5 dla MójDokument.
  Wprowadź nazwę języka skopiowanego folderu Polish(pl).

  Jeśli masz aktywny plan komórkowy, hotspot osobisty umożliwia udostępnianie komórkowego połączenia iPada (Wi‑Fi + Cellular) z Internetem innym urządzeniom. Hotspot osobisty jest przydatny, gdy inne urządzenia nie mają dostępu do Internetu przez sieć Wi‑Fi.

  Uwaga: Dostępność hotspotu osobistego zależy od operatora. Naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Liczba urządzeń, które mogą jednocześnie łączyć się z hotspotem osobistym, zależy od operatora oraz od modelu iPada. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od operatora komórkowego.

  Konfigurowanie hotspotu osobistego na iPadzie

  Przejdź do Ustawień , stuknij w Sieć komórkowa, stuknij w Skonfiguruj Hotspot osobisty, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji Hotspot osobisty, ale masz aktywny plan komórkowy, a na ekranie Ustawienia > Sieć komórkowa włączona jest opcja Dane sieci kom., skontaktuj się z operatorem, aby dodać hotspot osobisty do swojego planu komórkowego.

  Możesz zmienić następujące ustawienia:

  • Zmienianie hasła Wi‑Fi hotspotu osobistego: Przejdź do Ustawień i stuknij w Hotspot osobisty > Hasło Wi‑Fi.

  • Wyłączanie hotspotu osobistego i odłączanie urządzeń: Przejdź do Ustawień, stuknij w Hotspot osobisty, a następnie wyłącz Dopuszczaj innych.

  Przyłączanie komputera Mac lub PC do hotspotu osobistego

  Maca lub PC możesz łączyć ze swoim hotspotem osobistym, używając Wi‑Fi, przewodu USB lub Bluetooth. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Łączenie Maca przy użyciu Wi‑Fi: Na Macu kliknij w menu statusu Wi‑Fi  na pasku menu, a następnie wybierz iPada z listy dostępnych sieci.

   Jeśli pojawi się prośba o podanie hasła, wprowadź hasło wyświetlane na iPadzie po stuknięciu w Ustawienia > Hotspot osobisty.

   Gdy Mac połączony jest z hotspotem osobistym, ikona statusu Wi‑Fi  na pasku menu zmienia się w ikonę hotspotu osobistego .

  • Łączenie PC przy użyciu Wi‑Fi: Wybierz swojego iPada w ustawieniach Wi‑Fi na PC, a następnie wprowadź hasło, które iPad wyświetla na ekranie Hotspot osobisty w Ustawieniach.

  • USB: Łączenie iPada z komputerem przy użyciu przewodu. Jeśli pojawi się alert z pytaniem, czy zaufać temu komputerowi, stuknij w Zaufaj. W preferencjach sieci komputera wybierz iPada, a następnie skonfiguruj ustawienia sieciowe.

  • Bluetooth: Aby upewnić się, że iPad jest wykrywalny, otwórz Ustawienia , stuknij w Bluetooth i nie opuszczaj tego ekranu. Na Macu użyj Bluetooth, aby połączyć Maca i iPada. Na iPadzie stuknij w nazwę swojego Maca, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Maca.

   Skonfiguruj na PC połączenie sieciowe przez Bluetooth, postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

  Przyłączanie iPhone’a, iPoda touch lub innego iPada do hotspotu osobistego

  Otwórz Ustawienia  na drugim urządzeniu, stuknij w Wi‑Fi, a następnie wybierz swojego iPada z listy dostępnych sieci.

  Po nawiązaniu połączenia u góry ekranu iPada pojawi się niebieski pasek. Na pasku statusu połączonego urządzenia wyświetlana jest ikona hotspotu osobistego 

  Dzięki funkcji Chmura rodzinna możesz udostępniać swój hotspot osobisty dowolnym członkom rodziny (automatycznie lub po otrzymaniu prośby o zgodę). Zobacz: Konfigurowanie chmury rodzinnej na iPadzie.

  Gdy udostępniasz hotspot osobisty ze swojego iPada, funkcja ta zapewnia dostęp do Internetu, przesyłając dane przez sieć komórkową. Aby monitorować użycie transmisji danych przez sieć komórkową, przejdź do Ustawień i stuknij w Sieć komórkowa. com/pl-pl/guide/ipad/ipadbfe780eb/16. 0">Wyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowej na iPadzie (modele Wi‑Fi + Cellular).

  Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą hotspotu osobistego, zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Jeśli funkcja Hotspot osobisty nie działa.

  Opcja Podręcznik Ge Gld2850vcs

  Bezpośredni link do pobrania Opcja Podręcznik Ge Gld2850vcs

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Opcja Podręcznik Ge Gld2850vcs