Podręcznik funkcji sterowania Epson Eb U04

Podręcznik funkcji sterowania Epson Eb U04 jest kompendiumem informacji dotyczącym sterowania urządzeniami marki EPSON. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące wszystkich funkcji sterowania urządzeniami marki EPSON i umożliwia szybkie i łatwe zarządzanie nimi. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące tworzenia i przesyłania danych przy użyciu protokołu komunikacyjnego Epson. Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników, którzy chcą zarządzać urządzeniami marki EPSON za pomocą sterowników Epson. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia i przesyłania danych przy użyciu protokołu komunikacyjnego Epson, a także instrukcje dotyczące konfiguracji i używania sterowników i aplikacji Epson.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji sterowania Epson Eb U04

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

W tej sekcji opisano sposób ustawienia nazwy drukarki, ustawień TCP/IP, serwera DNS i serwera proxy wymaganego dla połączenia sieciowego.

Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, wprowadź ustawienia za pomocą przycisków na panelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej.

Zatwierdź lub zmień nazwę drukarki i adres IP

Włącz drukarkę.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania.

Ustawianie sieci, gdy trwa dostęp do karty pamięci, może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_3. gif"/>

Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe). com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_4. gif"/>

Wybierz General Network Setup (Podstawowe ustawienia sieci). com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_5. gif"/>

Potwierdź nazwę drukarki.

Nazwa drukarki jest używana w celu uzyskania dostępu lub identyfikacji drukarki w sieci.

Domyślne ustawienie to "EPSONXXXXXX" (X: 6 ostatnich cyfr adresu MAC). Aby zmienić nazwę drukarkę, wpisz tekst ponownie. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_6. gif"/>

Określ ustawienia adresu TCP/IP.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela adres IP do drukarki. Aby użyć tej opcji, wybierz Auto.

Aby przydzielić unikatowy adres IP drukarce, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_7. gif"/>

Ustaw serwer DNS.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela serwer DNS do drukarki.

Aby określić adres serwera DNS, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres podstawowego i pomocniczego serwera DNS. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_8. gif"/>

Ustaw adres serwera proxy.

Wybierz Do Not Use (Nie używaj).

Aby użyć serwera proxy, wybierz opcję Use (Użyj) i wprowadź adres i port serwera proxy.

Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Ręczna konfiguracja za pomocą panelu sterowania

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Windows Connect Now (WCN) za pomocą pamięci USB
Funkcja WCN (Windows Connect Now) umożliwia automatyczne ustawienie ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą napędu flash USB w systemie Windows Vista lub Windows XP z Service Pack 2 (SP2).

W przypadku używania sieci WLAN należy ustawić ustawienia zabezpieczeń takie jak WEP lub WPA. W niezabezpieczonej sieci dane użytkownika mogą być podatne na podsłuch itp.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Nie zmieniaj ustawień sieciowych, gdy trwa dostęp do karty pamięci.

Gdy sieć WLAN jest ustawiona na Enable (Włącz), drukarka nie może być używana w przewodowej sieci LAN.

Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania

Aby zatwierdzić lub zmienić ustawienia zabezpieczeń, należy wykonać poniższe czynności.

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Wybierz opcję Wireless LAN Setup (Konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Enable (Włącz).

Wybierz opcję Manual Wireless LAN Setup (Ręczna konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia, sprawdź go i wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Infrastructure Mode (Tryb infrastruktury). com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_9. gif"/>

Wybierz opcję Search SSID (Szukaj SSID).

Aby ręcznie wprowadzić identyfikator SSID, wybierz opcję Enter SSID (Wprowadź SSID) i wprowadź identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_10. gif"/>

Wybierz identyfikator SSID (nazwa sieci), z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Jeśli identyfikator SSID nie zostanie wyświetlony, sprawdź, czy punkt dostępowy jest dostępny.

Jeśli identyfikator SSID jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa, naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego kroku i wprowadź ręcznie identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_11. gif"/>

Wybierz odpowiednią metodę zabezpieczeń: WEP lub WPA. com/onlineguides/pl/px700800series/html_z/files/step_12. gif"/>

Wpisz klucz WEP lub hasło WPA.

Jeśli wybrano opcję WEP-64bit (40bit) (64-bitowy WEP (40 bitów)) lub WEP-128bit (104bit) (128-bitowy WEP (104 bity)):
Wybierz Alphanumeric (Alfanumeryczny), gdy klucz WEP ma 5 lub 13 znaków.
Wybierz: Hexadecimal (Szesnastkowy), gdy klucz WEP ma 10 lub 26 znaków.
Wpisz klucz WEP i naciśnij przycisk OK.

Jeśli wybrano opcję WPA-PSK (TKIP) lub WPA-PSK (AES):
Wpisz hasło WPA i naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję WPS Wireless LAN Setup (Konf. bezprzew. WPS LAN).

Drukarka obsługuje metodę poprzez naciśnięcie przycisku i metodę przy użyciu kodu PIN. Procedura różni się w zależności od metody.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez WPS może potrwać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat zakończenia ustawiania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego lub rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Konfiguracja trybu Przycisk

Wybierz Push Button Mode (Tryb przycisk), a następnie naciśnij OK.

Naciśnij przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS, a następnie naciśnij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Wybierz opcję PIN Code Mode (Tryb kodu PIN).

Zarejestruj wyświetlany kod PIN w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut, a następnie naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję SES Wireless LAN Setup (SES: konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż lampka SES zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk OK.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez SES może potrwać.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji SES i rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Potwierdzanie połączenia sieciowego

Gdy ustawienia są zakończone, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci.

Wybierz Confirm Network Settings (Potwierdzanie ustawień sieciowych)

Potwierdź stan połączenia. Aby wydrukować arkusz stanu, naciśnij przycisk Start.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON EB-W16. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON EB-W16 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON EB-W16


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON EB-W16QUICK REFERENCE GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Więcej informacji znajduje się w punkcie „Dowiedz się więcej”.System nanoe-GNeutralizuje szkodliwe mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie itp. Likwiduje także wirusy i bakterie osadzające się na filtrach służąc utrzymaniu czystości wnętrza urządzenia.Wielojednostkowy system klimatyzacjiWielojednostkowy system klimatyzacji pozwala zaoszczędzić miejsce umożliwiając podłączenie kilku jednostek wewnętrznych do pojedynczej jednostki zewnętrznej. • Informacje na temat kompletu funkcji oferowanych przez urządzenie można znaleźć w katalogu naszych produktów.Jednostki wewnętrzneJednostki wewnętrzne • Jednostkami wewnętrznymi można sterować niezależnie lub wspólnie. Priorytet obsługi ma urządzenie, które zostało uruchomione jako pierwsze. [... ] Aby uniknąć zranienia czyszcząc urządzenie należy stawać wyłącznie na stabilnych przedmiotach. Na urządzeniu nie należy stawiać wazonu lub innego pojemnika z wodą. Woda po dostaniu się do jego wnętrza może spowodować uszkodzenie izolacji i ryzyko porażenia prądem. Podczas pracy w trybie COOL/DRY nie należy na dłużej pozostawiać otwartego okna lub drzwi. Należy zapobiegać wyciekom wody upewniając się, że rura odprowadzenia skroplin: - Jest właściwie podłączona, - Połączona z drożną rynną lub zbiornikiem, - Nie jest zanurzona w wodzie. Pod dłuższym okresie użytkowania lub po użyciu jakiejkolwiek łatwopalnej substancji należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Po dłuższym okresie eksploatacji urządzenia upewnij się, że jego wspornik montażowy nie jest uszkodzony, gdyż może to doprowadzić do upadku urządzenia.Zdalne sterowanieNie należy korzystać z akumulatorów (Ni-Cd). W celu uniknięcia uszkodzenia pilota zdalnego sterowania należy: • Wyjąć baterie jeżeli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas. • Instalowane nowe baterie muszą być tego samego typu i należy zachować właściwą polaryzację.OSTROŻNIE Jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzneNie czyść jednostki wewnętrznej wodą, benzenem, rozpuszczalnikami ani proszkiem do szorowania.ZasilanieW celu uniknięcia porażenia elektrycznego, odłączając wtyczkę zasilającą nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.PolskiZasady bezpieczeństwa5Obsługa(Zielona) (Pomarańczowa) (Zielona) (Niebieska) (Pomarańczowa) (Pomarańczowa)Single MultiSystem single split System multi split(Zielona)Optymalizacja energooszczędnej pracy urządzeniaWskaźnikiWybór trybu pracyAUTO - Służy zapewnieniu wygody użytkowania HEAT - Ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu COOL - Schładzanie powietrza w pomieszczeniu DRY - Zmniejszanie wilgotności w otoczeniuWyświetlacz pilotaCzujnik obecności osóbPoprawa poziomu wilgotności w pomieszczeniuSingleCzujnik oświetlenia słonecznego oraz odbiornik zdalnego sterowaniaMulti• Funkcja ta ogranicza wysuszenie powietrza podczas pracy w trybie COOL, zapewniając komfortowe warunki w otoczeniu. • Jeżeli regulacja strumienia powietrza w pionie ustawiona jest na AUTO są one ustawiane w dolnym położeniu w celu uniknięcia podmuchu zimnego powietrza. • Funkcja nie jest obsługiwana.Aby przełączyć wyświetlanie ustawionej temperatury w °C lub °F, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 10 s. ** Podczas nieobecności osób w trybie COOL/DRY ustawiana jest maksymalnie średnia prędkość wentylatora.Czujnik obecności osób skanuje również otoczenie w poszukiwaniu źródeł ciepła i ruchu. Obszar detekcji • W oparciu o wykryty obszar aktywności poziome żaluzje sterujące kierunkiem strumienia powietrza zostaną ustawione w określonej pozycji lub będą automatycznie odchylały się w lewo/w prawo.120º 7mDziałanie czujnika oświetlenia słonecznegoECONAVI; Wykrywa intensywność nasłonecznienia dostosowując pracę urządzenia w celu uzyskania oszczędności energii. Tryb COOL/DRY HEAT Warunki otoczenia+1 °CUstawiona temperatura-1 °C -1 °CPo włączeniu funkcji ECONAVI urządzenie utrzymuje zaprogramowaną temperaturę w czasie, gdy wykrywane jest intensywne nasłonecznienie. Czujnik wykrywa intensywność nasłonecznienia podczas zmian pogody lub zmian pory dnia i odpowiednio zmienia ustawienie temperatury.• W pomieszczeniu bez okna lub z grubymi zasłonami czujnik działa jak w przypadku zachmurzenia/nocy.Z klimatyzatora należy korzystać w następującym zakresie temperatur. TS: Temperatura wskazywana przez termometr suchy TM: Temperatura wskazywana przez termometr mokry Jednostki zewnętrzne systemu single splitCU-E7PKE, CU-E9PKE, Wewnętrzna Zewnętrzna CU-E12PKE, CU-E15PKE, TS TM TS TM CU-E18PKE, CU-E21PKE, CU-E24PKE Maks. 16 -15 -16 °C (temperatura)Warunki pracyJednostki zewnętrzne systemu multi splitCU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE, CU-5E34PBE Maks. TS 32 16 30 16Wewnętrzna Zewnętrzna TM TS TM 23 46 26 11 -10 24 18 -15 -16 °C (temperatura)Dowiedz się więcej• Na jakość działania czujnika obecności ma wpływ lokalizacja urządzenia, szybkość przemieszczania się obiektu, temperatura itp. • Czujnik obecności osób może: - błędnie rozpoznać jako osobę obiekt stanowiący źródło ciepła i ruchu zbliżone do człowieka, taki jak zwierzę itp. - błędnie nie rozpoznać obecności osoby jeśli pozostaje ona nieruchomo przez dłuższy okres czasu. • Do not place large objects near the sensor and keep away heating units or humidi from the sensor’s detection er area. They may cause sensor malfunction.9KonserwacjaW celu zapewnienia optymalnej jakości działania Jednostka wewnętrzna urządzenia należy czyścić je regularnie. ] Strumień powietrza wypływa z urządzenia • Funkcja służąca usunięciu pozostałego ciepła z wnętrza nadal po jego wyłączeniu. Kilkuminutowe opóźnienie w działaniu • Opóźnienie stanowiące zabezpieczenie sprężarki urządzenia. Kontrolka POWER miga w trybie HEAT i brak • Urządzenie działa w trybie odmrażania (oraz funkcja nadmuchu ciepłego powietrza (żaluzje zamknięte). Okresowe wyłączanie się wentylatora jednostki • Służy zapobieganiu występowaniu niepożądanego efektu chłodzenia. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON EB-W16

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON EB-W16.

Podręcznik funkcji sterowania Epson Eb U04

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji sterowania Epson Eb U04

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji sterowania Epson Eb U04