Podręcznik informacyjny dla instalatorów Ge Dde7106r

Instalatorzy Ge Dde7106r mają do dyspozycji podręcznik informacyjny, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji i użytkowania tego sprzętu. Podręcznik zawiera szczegółowe opisy, jak rozpocząć instalację i jak odpowiednio sprawdzić urządzenie. Zawiera również szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące konserwacji i usuwania usterek. Podręcznik zawiera również listę części zamiennych i zawiera wyczerpujące informacje dotyczące ich działania i instalacji. Instalatorzy Ge Dde7106r mogą skorzystać z tego podręcznika, by upewnić się, że ich instalacja jest bezpieczna i wydajna.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik informacyjny dla instalatorów Ge Dde7106r

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1235
 • Dostępność:jest na stanie

 • Historia ceny

  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem

   szt. 78, 00 zł / szt.

   Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii. Podręcznik dla techników i instalatorów

   "Publikacja zawiera zadania testowe wielokrotnego wyboru i zadania praktyczne opracowane przez Autora zgodnie z wymaganiami stawianymi przez podstawy programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

   Zadania przedstawione w podręczniku odpowiadają również zakresowi programowemu szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień dla instalatorów:

   1) kotłów i pieców na biomasę, lub

   2) systemów fotowoltaicznych, lub

   3) słonecznych systemów grzewczych, lub

   4) pomp ciepła, lub

   5) płytkich systemów geotermalnych.

   Wymagania w formie grup tematycznych i zagadnień dla szkolenia instalatorów, przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r.

   Standaryzację testów przeprowadzili nauczyciele w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty kompetencyjne w tym zakresie, nadane im przez prof. dr hab. Bolesław Niemierko po odbyciu stosownych szkoleń.

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku, w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole podręczników, w paragrafie 27 stwierdza się, że w szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach albo wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

   W opracowaniu tym Autor skoncentrowałm się na przedstawieniu w formie pytań, zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplną.

   Informacje zamieszczone w książce służą jedynie do celów edukacyjnych i nie mogą być podstawą do zastosowania w konkretnych instalacjach OZE. Wykorzystanie tych informacji do celów komercyjnych, wiąże się z uzyskaniem pisemnej zgody od autorów cytowanych w tekście. Wszelkie znaki i schematy, cytowane w tekście, są zastrzeżonymi znakami firmowymi ich właścicieli. "

   Spis treści w załączniku poniżej

   autor: Ryszard Tytko
   rok wydania: 2020
   ilość stron: 372
   format: B5
   ISBN: 879-83-8111-165-2.
   oprawa miękka

    Polecamy produktyZałączniki

    Ryszard Tytko, Wydanie VI 2022

    • rok wydania: 2022
    • ilość stron: 504
    • format: B5

    Podręcznik skierowany jest do uczniów, studentów, słuchaczy, instalatorów, Inwestorów, pragnących pogłębić swą wiedzę z zakresu instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych.

    Niezastąpiony dla osób, którzy chcą zajmować się urządzeniami i systemami energii odnawialnej.

    Książka będzie również przydatna inwestorom (prosumentom) zamierzającym montować instalacje fotowoltaiczną. Informacje zawarte w podręczniku oparte są na bogatym doświadczeniu naukowym, technicznym autorów tej pracy. Treść książki pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących budowy, montażu, eksploatacji fotowoltaicznych. Szeroki przekrój zagadnień podany przejrzyście i w nowoczesnym układzie, powinien ułatwić korzystanie z podręcznika. W poszczególnych rozdziałach książki usystematyzowano aktualną wiedzę dotyczącą fotowoltaiki i instalacji elektrycznych, popartą własnymi badaniami.

    "Fotowoltaika" powinna znaleźć się na półce każdego, kogo zadaniem jest nauczanie w zakresie systemów energetyki odnawialnej. Stanowi również dodatkowe wsparcie dla kursantów na szkoleniach, uczniów i studentów, związanych z szeroko pojętą energetyką i instalacjami.

    W opracowaniu tym skoncentrowano się na praktycznym wykorzystaniu energii słonecznej w urządzeniach do produkcji energii elektrycznej, racjonalnej gospodarki energią elektryczną.

    Podręcznik został opracowany zgodnie z zapisami zawartymi w podstawach programowych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

    Książka zawiera przykładowe projekty budowlano-wykonawcze oraz przykładowe zestawy zadań.

    Nowe wydanie zawiera dodatkowo przykładowe tematy zadań praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych oraz koncepcję budynku niskoenergetycznego zasilanego OZE dla domu z Programu "Mieszkanie Plus"

    Dynamiczne zmiany, jakie dokonuje się na naszych oczach w zakresie zagadnień technicznych, aktami prawnymi w tej dziedzinie techniki, wymusiły na nas napisanie książki uwzględniającej w/w zagadnienia. Podręcznik kierujemy do uczniów, studentów, słuchaczy, instalatorów, Inwestorów, pragnących pogłębić swą wiedzę z zakresu instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych.

    Dedykujemy ją również Inwestorom ( prosumentom) zamierzającym montować instalacje fotowoltaiczna. Informacje

    zawarte w podręczniku oparte są na bogatym doświadczeniu naukowym, technicznym autorów tej pracy. Treść książki pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących budowy, montażu, eksploatacji fotowoltaicznych. Szeroki przekrój zagadnień podany przejrzyście i w nowoczesnym układzie, powinien ułatwić korzystanie z podręcznika. W poszczególnych rozdziałach książki usystematyzowaliśmy aktualną wiedzę dotyczącą fotowoltaiki i instalacji elektrycznych, popartą własnymi badaniami.

    Mamy nadzieję, że nasza i Państwa praca przyczyni się do większego niż dotychczas wykorzystania "darmowej energii ze słońca " w naszym kraju, powstania nowych miejsc pracy. Życzymy sukcesów firmom, osobom prywatnym, zajmującym się produkcją, dystrybucją, montażem instalacji fotowoltaicznych.

    Stowarzyszenie e-Szkoła, którego jestem prezesem, prowadzi w Krakowie szkolenie z zakresu instalacji fotowoltaicznych, wystawiając zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zapisami ustawowymi.

    Dynamiczne zmiany, jakie dokonuje się na naszych oczach w zakresie zagadnień technicznych, aktami prawnymi w tej dziedzinie techniki, wymusiły na nas napisanie książki uwzględniającej w/w zagadnienia.

Podręcznik informacyjny dla instalatorów Ge Dde7106r

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik informacyjny dla instalatorów Ge Dde7106r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik informacyjny dla instalatorów Ge Dde7106r