Podręcznik ogólny C Mark Da4422

Podręcznik ogólny C Mark Da4422 to jeden z najpopularniejszych podręczników do nauki języka C. Autorem jest Mark Da4422, który jest profesorem informatyki na Uniwersytecie w Teksasie. Książka została wydana w 2003 roku i cieszy się dużą popularnością wśród programistów. Podręcznik zawiera wszystkie podstawy języka C, w tym wyrażenia, składnia, konstrukcje i struktury danych. Zawiera także przykłady programów do wykorzystania w codziennej pracy programisty. Książka jest napisana w jasny i zrozumiały sposób, co sprawia, że jest łatwa w przyswajaniu. Podręcznik jest polecany dla osób początkujących i zaawansowanych, które chcą nauczyć się podstaw lub poszerzyć swoją wiedzę na temat języka C.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólny C Mark Da4422

Loading...

Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki

Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Spróbuj ponownie

Czy masz już hasło?

Przypomnij hasło

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia
Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

  1. rozumie pojęcie dialektu i gwary;

  2. potrafi wskazać na mapie Polski rozmieszczenie dialektów;

  3. analizuje cechy charakterystyczne dialektów w słuchanych tekstach;

  4. nazywa zjawiska językowe typowe dla dialektów;

  5. rozumie zjawisko stylizacji;

  6. analizuje dialektyzacje w wybranych tekstach.

mc08d52fee1638c29_1502093859156_0
  1. Przykłady gwar regionalnych

  2. Paweł i Gaweł w gwarze poznańskiej

  3. Stylizacja gwarowa

1

Notatka dla prowadzącego

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak włączyć materiały multimedialne w tok lekcji.

R7smbMQZhWiO91
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.

Źródło: Eduexpert Sp. z o. o. / Evaco Sp. o., licencja: CC BY 3. 0.

Wskazówka

Wysłuchaj nagrań i zwróć uwagę na różnice między językiem ogólnym a wypowiedziami w różnych gwarach.

Rtn0769ZHX8t9mc08d52fee1638c29_1536739935105_01
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.

Wersja tekstowa z wyróżnieniem pojęć

Czy mówimy po polsku, jeśli posługujemy się gwarą?

Rozdział 1 
Przykłady gwar regionalnych

Nagranie zawiera tekst Zofii Ziętary, O przesądach, będący przykładem gwary mazowieckiej oraz fragment książki Wandy Czubernatowej i Józefa Tischnera, Wieści ze słuchanicy, będący przykładem gwary podhalańskiej.

Mazowsze bliższe
Teras mniej ludzie już w te gusła wjerzo, a kedyś to jak tylko się co, jak był, jak zachorował człowiek, to nie wozili do doktora, tylko wsadzali go do pjeca po chlebie, żeby on się wygrzał, a wsadzili jednego dzieciaka takiego małego, pjec zamknęli, to on się ugotował w tym pjecu, bo tak było, ugotował się, nu zamknęli, za gorąco było, dzieciak nie krzyczał, otwierajo, a dzieciak ugotowany upieczony, to kedyś takie ludzie, ale jak znowuż, jak przyszedł kominiarz w poniedziałek, jak chodził kominiarz, bron Boże, aby nie w poniedziałek przyszedł, bo jka przyszedł w poniedziałek kominiarz, to cały tydzień było nieszceńście, jak, jak kot przeleciał czarny to żałoba była, a teraz to przeszli, przeszły te. A kieyd to wierzyli, nawet tam u moich rodziców, przyszła kobjeta, ji rano ji chciała pieniędzy pożyczyć, to mama jej tam pożyczyła, bo córka jechała na wycieczke, ji mama jej pożyczyła tych pjeniendzy, już nie oddała tych pjeniendzy, tylko przyszła po mleko, a ona jakieś czary odstawjała, jak ona posżła to krowy mleko przestały dawać, i ropuchy nam do szopy wchodziły.

Owczarek Podhalański
Chyba juz przysła najwyzso pora, cobyk napisoł pare słów o mowie góralskiej. No to pise. Jo byk pedzioł, ze z góralskom mowom jest jak z nasymi górami A jak jest z nasymi górami? Wiadomo, som pikne, ale rózne: inacej wyglądajom Tatry, inacej Pieniny, jesce inacej Gorce. No i góralsko mowa tyz jest pikno, ale rózno: inacej godajom górole z Chochołowa, inacej ci spod Krościenka, a jesce inacej ci spod Mszany. Inacej godajom w Łopusznej, a inacej w Ochotnicy, choć obie wsie lezom niedaleko od siebie pod tym samym Turbaczem. Nieftóryk słów syćka abo prawie syćka górole uzywajom, ale nieftóre usłysycie ino u nielicnyk.
I kie bedziecie uwaznie przysłuchiwać sie rozmowie dwók góroli, to mozecie casem zauwazyć, ze som takie słowa, ftóre jeden wymawio po swojemu, adrugi po swojemu. Tak na przykład było w rozmowie między najsłynniejsom góralskom poetkom, Wandom Czubernatowom z Raby Wyżnej a najsłynniejsym góralskim filozofem, jegomościem Józefem Tischnerem z Łopusznej. Czubernatowa godała: mom, a Tischner: móm. Czubernatowa godała: bedzie, a Tischner: bee. Czubernatowa godała: kcieć, a Tischner: chcieć abo fcieć.

No a jaki jest język, we ftórym jo tutok pise swojego bloga? To jest język owcarkowy. A język owcarkowy to taki język, ftóry przeciętnemu ceprowi jawi sie jako język góralski, ale kapecke podobny do ceprowskiego, zaś przeciętnemu górolowi – jako język ceprowski, ale kapecke podobny do góralskiego. Bo w języku owcarkowym góralskik słów nie brakuje, ale som to głównie takie słowa, ftóre brzmiom podobnie jak ik ceprowskie odpowiedniki, a te, ftóre brzmiom niepodobnie, wielu ceprom i tak som dobrze znane. No bo co na przykład znacy góralskie słowo gazda – to przecie cepry wiedzom. Co znacy słowo wierch – to tyz chyba wiedzom. Co znacy słowo rzyć – ooo! – to na pewno barzo dobrze cepry wiedzom! Co z kolei znacy słowo grule … no … tego akurat nie jestem pewien, cy syćkim ceprom jest to słowo znane. A zatem jeśli nie wiecie, to lepiej wartko dowiedzcie sie, co to som grule. Bo nie znocie dnia ani godziny, kie słowa tego w swoim blogu uzyje Hau!

Rozdział 2 
Paweł i Gaweł w gwarze poznańskiej

Nagranie zawiera utwór Paweł i Gaweł w gwarze poznańskiej, Marka Szymańskiego.

Paweł i Gaweł na fyrtlu miyszkali,
nikt nie wiy skyndy sie przytośtali.
Paweł mioł rułe i wyży sie chowoł,
Gaweł zaś niży i ciyngiym rojbrowoł.
Szczyloł, polowoł i świgoł klunkrami,
lotoł po chacie i czaskoł ryczkami.
Trómbił z cały epy od samygó rana,
gorzy niż staro poznańsko bana.
Takie szplinowanie Paweł długo znosił,
oż zlecioł do ejbra i grzecznie gó prosi:
Panie! Bóńdź pan ździebko ciszy!
Bo mi od hałasu ućkły wszyskie myszy!
Tej waćpan, nie skichej sie w gacie!
To jo jezdem panem u siebie wew chacie!
Paweł ni słowa ze sznupy nie pisnoł,
podyrdoł do chaty i bobe nacisnoł.
Zaś Gaweł rano we wyrze se chrapie,
a tu mu na kluke zimnygo cóś kapie!
Hycnoł zes wyra i leci na góre,
dźwi zakluczóne, szpycuje bez dziure.
Ślypiom nie wierzy – pokój we wodzie,
Paweł zes kneblem dycht na komodzie:
Co waćpan tetrosz? – Jo? Ryby se łowie!
Tej, a mi zimno ślumpa leci po głowie!
Tej waćpan, nie skichej sie w gacie!
To jo jezdem panem u siebie wew chacie!
A teroz na kuńcu morał se zrobie:
Jak ty stetrosz kumuś, tak ón stetro tobie!

Rozdział 3 
Stylizacja gwarowa

Nagranie zawiera tekst Edwarda Redlińskiego pt. Konopielka.

Handzia pierwsza na przedzie z różańcem w palcach, dzieci za nio, tato przy piecy, ja koło okna, uczycielka trochę z boku, koło popielnika, dzie ja przedtem siedział: na stołku łokciami sie podperła, popatruje w węgli.
Handzia zaczyna: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech.
Dołączamy się. Ojczenasz konczym, wchodzim w Zdrowaś i ze Zdrowaś w Wierze w Boga Ojca, z Wierze w Dziesięcioro Przykazań. A potem już zdrowaś idzie za zdrowaś, Handzia każde słowo wyraźnie księdzuje, my za nio poburkujem […].
W chacie niedzielnie, ale i na dworze inaczej niż co dnia: niedzielne powietrze zawsze jaśniejsze, łyskliwsze. Gumna cichsze, bo żywinie lepiej dano, nie ryczy, stodoły odpoczywajo od cepa. Wrony śpio sobie na sokorach, a obudziwszy sie leco pomalej, ciężej. Zający śmielej chodzo w oziminie, kicajo bezpieczniej, parami sie zmawiajo, albo i całemi familijami, kuropatwy suno broźnami pod same chaty i stodoły, mało sie bojo, musi wiedzo, że w chatach różaniec sie odprawia. Niedziela, świento.

Polecenie 1

Wyjaśnij, czy regionalizmy/wyrażenia gwarowe są dla wszystkich zrozumiałe? O jakich różnicach mówi Józef Tischner?

Polecenie 2

Czy tekst Paweł i Gaweł jest zrozumiały? Jakie różnice dostrzegasz między przekształconym tekstem Fredry a oryginałem.

Polecenie 3

Na czym polega i jaką funkcję w tekście pełni stylizacja językowa?

mc08d52fee1638c29_1536739935105_0
mc08d52fee1638c29_1502093867461_0

Dialekt – język właściwy ludności wiejskiej danego regionu kraju, różniący się od języka narodowego i innych dialektów swoistymi cechami, głównie fonetycznymi, gramatycznymi i leksykalnymi

Gwara to mowa ludności wiejskiej, różniąca się od języka ogólnonarodowego i mowy sąsiednich okolic słownictwem, pewnymi cechami fonetycznymi, morfologicznymi i składniowymi, np. : kartofle lub ziemniaki w języku narodowym – to podhalańskie grule, pomorskie bulwy, śląskie knule. Gwara to też mowa środowiska miejskiego lub zawodowego.

Gwara jest pojęciem podrzędnym w stosunku do dialektu, choć dość często pojęcia te stosuje się zamiennie.

RdSkP9ZtJfM8h1

Źródło: Eduexpert Sp.

Praca domowa

Polecenie 4. 1

Przeczytaj opowiadanie w gwarze śląskiej, a następnie przetłumacz je na język ogólny. W razie problemów ze zrozumieniem zajrzyj do słownika gwary śląskiej.
http://www. slownikslaski. pl

RHfJAr57TaqsB1
RkQidXTabGrVy1
RJdh37rt1gDfa1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”.

mc08d52fee1638c29_1503905579466_0

Wskazówka

W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności z odczytem przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania.

classicmobile

Ćwiczenie 1

RvY7632JFEz2G1
Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 1. zatytułowane: „Cechy gwar”. Poniżej znajduje się polecenie o treści: „W poniższej tabeli znajduje się grupa wyrazów charakterystycznych dla obu tekstów. Pogrupuj słownictwo zgodnie z podanym podziałem na gwary”. Poniżej znajdują się dwa duże białe pola i dziesięć mniejszych kafelków, które należy przyporządkować do odpowiednich pól. W prawym dolnym rogu znajdują się klawisze „Zapisz odpowiedź” i „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania odpowiedzi.

W poniższej tabeli znajduje się grupa wyrazów charakterystycznych dla obu tekstów.

nieszceńście, dwók, znocie, syćka, kobjeta, ftórym, otwierajo, wjerzo, kapecke, pjec

gwara podhalańska 
gwara mazowiecka

Źródło: Eduexpert Sp.

static

Inna wersja zadania

R1ZHr99eqpEnD1

Ćwiczenie 2

Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania pierwszego. Ćwiczenie ma tytuł: „Cechy gwar”. Polecenie brzmi: „Podane słowa przyporządkuj do gwary podhalańskiej lub gwary mazowieckiej”. Poniżej wymienionych jest dziesięć wyrazów. Obok każdego wyrazu znajduje się rozwijana lista. Na rozwijanej liście należy zaznaczyć, czy dane słowo pochodzi z gwary podhalańskiej lub gwary mazowieckiej.

Podane słowa przyporządkuj do gwary podhalańskiej lub gwary mazowieckiej.

gwara mazowiecka, gwara podhalańska, gwara podhalańska, gwara podhalańska, gwara mazowiecka, gwara podhalańska, gwara podhalańska, gwara mazowiecka, gwara mazowiecka, gwara podhalańska, gwara mazowiecka, gwara mazowiecka, gwara mazowiecka, gwara mazowiecka, gwara mazowiecka, gwara podhalańska, gwara mazowiecka, gwara podhalańska, gwara podhalańska, gwara podhalańskaotwierajo
....................................
kobjeta
....................................
dwók
....................................
kapecke
....................................
wjerzo
....................................
znocie
....................................
ftórym
....................................
syćka
....................................
nieszceńście
....................................
pjec
....................................

Źródło: Eduexpert Sp.

classicmobile

Ćwiczenie 3

RBuBJ4Bh1CH1y1
się polecenie o treści: „Z tekstu Paweł i Gaweł zostało wybranych po kilka przykładów dialektyzmów leksykalnych, fonetycznych i składniowych (znajdują się pod poleceniem). Wpisz je właściwe pola. W razie problemów ze znaczeniem wyrazów i zwrotów zajrzyj do słownika gwary poznańskiej”. Pod poleceniem znajdują się trzy części. W każdej z nich umieszczono białe pola, które należy uzupełnić odpowiednimi przykładami.

Z tekstu Paweł i Gaweł zostało wybranych po kilka przykładów dialektyzmów leksykalnych, fonetycznych i składniowych (znajdują się pod poleceniem).
W razie problemów ze znaczeniem wyrazów i zwrotów, zajrzyj do słownika gwary poznańskiej (http://www.

Przykłady: lotoł, fyrtlu, we wodzie, ryczkami, bońdź, chowoł, ejbra, wyra, wew chacie, kuńcu.

I. Przykłady dialektyzmów leksykalnych:
............,............,............,.............
II. Przykłady dialektyzmów fonetycznych:
..............,..............,..............,...............
III. Przykłady dialektyzmów składniowych:
..................,...................

Źródło: Eduexpert Sp.

static

Inna wersja zadania

R11do3uNPvSBk1

Ćwiczenie 4

Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania drugiego. Ćwiczenie ma tytuł: „Gwara a język ogólny”. Polecenie brzmi: „Z tekstu Paweł i Gaweł zostało wybranych po kilka przykładów dialektyzmów leksykalnych, fonetycznych i składniowych (znajdują się pod poleceniem). Dopasuj je do odpowiedniego typu dialektyzmów. W razie problemów ze znaczeniem wyrazów i zwrotów, zajrzyj do słownika gwary poznańskiej”. Poniżej wymienionych jest dziesięć przykładów. Obok każdego zdania znajduje się rozwijana lista. Na liście należy zaznaczyć prawidłową kategorię. W razie problemów ze znaczeniem wyrazów i zwrotów, zajrzyj do słownika gwary poznańskiej (http://www. " data-editor-no-parse="">

Z tekstu Paweł i Gaweł zostało wybranych po kilka przykładów dialektyzmów leksykalnych, fonetycznych i składniowych (znajdują się pod poleceniem).

przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu leksykalnego, przykład dialektyzmu składniowego, przykład dialektyzmu fonetycznego, przykład dialektyzmu leksykalnegowew chacie......................................................................
fyrtlu......................................................................
bońdź......................................................................
ryczkami......................................................................
we wodzie......................................................................
ejbra......................................................................
lotoł......................................................................
kuńcu......................................................................
wyra......................................................................
chowoł......................................................................

Źródło: Eduexpert Sp.

classicmobile

Ćwiczenie 5

Req9cfYERAzXk1
Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 3. zatytułowane „Stylizacja – gwara Białostocczyny”. Poniżej znajduje się polecenie o treści: „Wypisz z tekstu powieści przykłady cech gwary”. Pod poleceniem znajduje się siedem części.

Wypisz z tekstu powieści przykłady cech gwary.

I. Redukcja nieakcentowanego - e..................,..................,................... Odnosowienie wygłosowego - ą............,............,............,............,............. Różnice w zakresie występowania o – ó...................
IV. Przejście – ar w środku wyrazu w – er...................
V. Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec.....................
VI. Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby.........................
VII. Charakterystyczne słownictwo............,...............

Źródło: Eduexpert Sp.

static

Inna wersja zadania

R1KX9gE4Uy1Ah1

Ćwiczenie 6

Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania trzeciego. Ćwiczenie ma tytuł: „Stylizacja – gwara Białostocczyzny”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „Do podanych przykładów wyrazów z „Konopielki” dopasuj odpowiadające im cechy gwary”. Poniżej wymienionych jest czternaście wyrazów pochodzących z gwary Białostocczyzny. Pod każdym słowem zamieszczona jest rozwijana lista. Na liście należy zaznaczyć odpowiednią cechę.

Do podanych przykładów wyrazów z „Konopielki” dopasuj odpowiadające im cechy gwary.

Odnosowienie wygłosowego – ą, Odnosowienie wygłosowego – ą, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Redukcja nieakcentowanego – e, Charakterystyczne słownictwo, Odnosowienie wygłosowego – ą, Różnice w zakresie występowania o – ó, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Odnosowienie wygłosowego – ą, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Redukcja nieakcentowanego – e, Różnice w zakresie występowania o – ó, Charakterystyczne słownictwo, Charakterystyczne słownictwo, Odnosowienie wygłosowego – ą, Charakterystyczne słownictwo, Redukcja nieakcentowanego – e, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Charakterystyczne słownictwo, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Redukcja nieakcentowanego – e, Redukcja nieakcentowanego – e, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Charakterystyczne słownictwo, Odnosowienie wygłosowego – ą, Odnosowienie wygłosowego – ą, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Różnice w zakresie występowania o – ó, Różnice w zakresie występowania o – ó, Różnice w zakresie występowania o – ó, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Charakterystyczne słownictwo, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Redukcja nieakcentowanego – e, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Różnice w zakresie występowania o – ó, Różnice w zakresie występowania o – ó, Redukcja nieakcentowanego – e, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Charakterystyczne słownictwo, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Odnosowienie wygłosowego – ą, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Odnosowienie wygłosowego – ą, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Charakterystyczne słownictwo, Różnice w zakresie występowania o – ó, Różnice w zakresie występowania o – ó, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Redukcja nieakcentowanego – e, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Charakterystyczne słownictwo, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Różnice w zakresie występowania o – ó, Odnosowienie wygłosowego – ą, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Charakterystyczne słownictwo, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Redukcja nieakcentowanego – e, Redukcja nieakcentowanego – e, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Redukcja nieakcentowanego – e, Charakterystyczne słownictwo, Różnice w zakresie występowania o – ó, Redukcja nieakcentowanego – e, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Różnice w zakresie występowania o – ó, Odnosowienie wygłosowego – ą, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Różnice w zakresie występowania o – ó, Odnosowienie wygłosowego – ą, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Odnosowienie wygłosowego – ą, Odnosowienie wygłosowego – ą, Różnice w zakresie występowania o – ó, Redukcja nieakcentowanego – e, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Charakterystyczne słownictwo, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Redukcja nieakcentowanego – e, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Przejście – ar w środku wyrazu w – er, Inny rodzaj gramatyczny rzeczownika piec, Czas przeszły z zaimkiem jako wykładnikiem osoby, Charakterystyczne słownictwomusi
......................................................................................................
popatruji
......................................................................................................
przy piecy
......................................................................................................
zający
......................................................................................................
za nio
......................................................................................................
ja siedział
......................................................................................................
śpio
......................................................................................................
bojo
......................................................................................................
broźna
......................................................................................................
leco
......................................................................................................
wiedzo
......................................................................................................
rożaniec
......................................................................................................
nidziela
......................................................................................................
podperła
......................................................................................................

Źródło: Eduexpert Sp.

mc08d52fee1638c29_1502358147126_0
Dialekt

Dialekt

(gr. dialektos – sposób mówienia) odmiana języka ogólnego (narodowego) charakterystyczna dla jakiegoś terytorium, np. dialekt śląski, mazowiecki.

Gwara

Gwara

terytorialna odmiana języka, mowa ludności (zwłaszcza wiejskiej), wyodrębniona z języka ogólnego i gwar sąsiadujących poprzez odrębności fonetyczne i leksykalne. Podrzędna w stosunku do dialektu.

Język narodowy

Język narodowy

system językowy będący podstawowym sposobem porozumiewania się członków określonego narodu. Kształtuje się stopniowo, towarzysząc danej zbiorowości w rozwoju społecznym i kulturalnym. Jest zróżnicowany terytorialnie (dialekty) i środowiskowo (żargony). W jego obrębie kształtuje się język literacki i potoczny. W rozwoju języka narodowego znaczną rolę odgrywa literatura. 

Język ogólny

Język ogólny

dialekt kulturalny, język literacki, język standardowy. Ogólna odmiana języka narodowego. W przeciwieństwie do dialektów i gwar ludowych ma szeroki zasięg (ogólnopaństwowy, ogólnonarodowy). Jest upowszechniany przez szkołę, administrację państwową, środki społecznej komunikacji, literaturę. Jest znany ogółowi wykształconych przedstawicieli narodu i służy im do komunikacji we wszystkich dziedzinach. Posiada skodyfikowane normy dotyczące poprawności językowej. Podstawowe odmiany języka ogólnego to odmiana ustna i pisana. Te z kolei mogą występować w stylach funkcjonalnych, np. ustna w potocznym i oficjalnym, a pisana w literackim, naukowym, urzędowym.

Leksykalny

Leksykalny

odnoszący się do słownictwa.

Stylizacja

Stylizacja

zamierzone wprowadzenie do tekstu realizującego określony styl cech innego stylu, wyraźnie rozpoznawalnego jako cudzy. Zabieg stylizacyjny może polegać na naśladowaniu języka dawnych epok – archaizacja (Trylogia H. Sienkiewicza), gwary, dialektu – dialektyzacja (Chłopi W. S. Reymonta), stylu innych kultur – orientalizm (Sonety krymskie A. Mickiewicza), stylu jakiegoś pisarza, utworu (pastisz). Stylizacja może obejmować różne poziomy języka (brzmienie, leksykę, składnię) i realizować się w całym utworze lub w jego części (np. w wypowiedziach postaci). Funkcje stylizacji mogą być różne, np. : charakteryzowanie postaci, środowiska, podmiotu literackiego, wprowadzenie kolorytu lokalnego itp. Stylizacja może też służyć ośmieszeniu jakiegoś stylu (parodia), np. Monachomachia I. Krasickiego.

mc08d52fee1638c29_1522759004116_0

E‑podręcznik „Kultura i życie”

http://www. pl/reader/c/132535/v/latest/t/student-canon

3. 1. Dialekty i regionalizmy

http://www. pl/reader/c/132535/v/latest/t/student-canon/m/j0000007YLB3v20#j0000007YLB3v20_0000000W

- znaleziono 2139 produktów w 33 sklepach

39, 90 zł

Psychology Vocabulary in Use. Podręcznik do nauki angielskiej terminologii psychologicznej [Anna Treger, Bronisław Treger] POLTEXT

Język angielski

Podręcznik do nauki terminologii psychologicznej w języku angielskim. Podręcznik został napisany z myślą o tych wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość słownictwa, stylistyki i czytania różnych odmian angielskich publikacji psychologicznych (artykułów, monografii i podręczników, ale też pozycji popularnonaukowych). Podręcznik skierowany zwłaszcza studentów kierunków, na których psychologia jest liczącym się przedmiotem. To nie tylko psychologia jako taka, lecz także pedagogika, socjologia i dyscypliny medyczne. Uwzględnili także miłośników wiedzy psychologicznej, którzy z czystej ciekawości i pasji chcą pogłębiać swoją wiedzę sięgając do anglojęzycznych źródeł. Podręcznik został opracowany w taki sposób, aby mógł być wykorzystany zarówno do nauki w grupie pod opieką lektora, jak i dla preferujących samokształcenie. Książka zawiera trzynaście rozdziałów koncentrujących się na wybranych obszarach psychologii. Oprócz tekstu wprowadzającego, każdy z nich zawiera zestaw ćwiczeń pozwalających na opanowanie i utrwalenie kompetencji językowej w danym obszarze. Ćwiczenia są zróżnicowane. Jedne z nich testują rozumienie tekstu czytanego (pytania typu prawda/fałsz, quizy), inne to zadania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk własnymi odpowiedziami, ćwiczenia ze słowotwórstwa, dopasowywanie słów do definicji/opisów i zastępowanie wyrażeń z języka potocznego terminami naukowymi. Z podręcznika największe korzyści odniosą osoby, które opanowały kursy General English na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym. Anna Treger jest anglistką, wykładowcą w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych APS. Prowadzi m. in. kurs English for Psychology dla studentów Instytutu Psychologii Stosowanej APS. Napisała kilkanaście podręczników do nauki angielskiego. Bronisław Treger jest profesorem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS. Wspólnie wydali English for Psychology, Warszawa 2014, Wydawnictwo Uczelniane APS. Oboje są pracownikami Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, uczelni publicznej w Warszawie.

Sklep: Polishbookstore. pl

43, 10 zł

Kwalifikacja A. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista ebookpoint

Biznes, EkonomiaSzkoły zawodoweLiceum i technikumEkonomia

Ta wiedza się opłaca! Ekonomista to zawód powszechny w gospodarce rynkowej. Zatrudnienie wykwalifikowanego ekonomisty gwarantuje sukces finansowy przedsiębiorstwa. Taki pracownik przygotowuje informacje będące podstawą decyzji podejmowanych przez kadrę kierowniczą. Uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty po ukończeniu edukacji staje się specjalistą w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach. Jedną z kilku pewnych w życiu spraw są podatki, dlatego też rzetelna i przejrzyście podana wiedza na temat ich rodzajów, form i sposobów rozliczania wydaje się nie do przecenienia. Szczególnie dla osób chcących zdobyć zawód technika ekonomisty. Materiały dydaktyczne, które zawiera Kwalifikacja A. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, zostały w autorski sposób opracowane przez teoretyków i praktyków posiadających bogate doświadczenie, co gwarantuje doskonałe przygotowanie uczniów zarówno do egzaminu z kwalifikacji A. 35, jak i do przyszłej pracy zawodowej. Podręcznik, opracowany tak, by uniknąć szumu informacyjnego, przekazuje wiadomości z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, dotyczące zwłaszcza ewidencji zdarzeń gospodarczych, zagadnień statystyki i analizy finansowej, a także kadr i płac oraz spraw fiskalnych. Adepci ekonomii zostają wyposażeni w niezbędne informacje, pozwalające na bezproblemowe rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS-em. Uczniowie rozważają kwestie związane z tworzeniem biznesplanu, rozliczaniem umów cywilnoprawnych, prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Ponadto część druga podręcznika zawiera zadania przygotowujące do egzaminu praktycznego z kwalifikacji A. Istotną wartością edukacyjną podręcznika jest uwzględnienie aktualnych przepisów prawnych. Każdemu omówionemu tematowi towarzyszą przykłady i ćwiczenia dotyczące ewidencji w rejestrach i uproszczonych form księgowości

Sklep: Booknet. net. pl

44, 00 zł

Upstream. Upper-intermediate ( B2+) Express Publishing EGIS

Język angielskiNauka języków obcych

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na siedmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Podręczniki przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów szkół wyższych oraz dla dorosłych. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Kurs doskonale przygotowuje nie tylko do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE i CPE), ale również do egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązującej od 2005 r. Nauczyciele i uczniowie znajdą zadania zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego w części ustnej i pisemnej. Zadania z zakresu pisania oraz wiele zadań z zakresu mówienia uczący się może wykonać i umieścić w zalecanym przez Radę Europy, a przygotowywanym przez niego samodzielnie Portfolio językowym pozwalającym na rejestrowanie kolejnych etapów nauki języka oraz gromadzenie doświadczeń interkulturowych. Materiał zawarty w podręcznikach Upstream Beginner - Pre-Intermediate oraz zeszytach ćwiczeń przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 60-80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń Upstream Intermediate - Proficiency - w trakcie około 100-120 godzin. Nowe wydanie podręczników Upstream Intermediate (B2) i Upstream Upper Intermediate (B2+) uwzględniające zmiany w egzaminach Cambridge ESOL.

5, 75 zł

Nauka pisania Zabawy i ćwiczenia Tukan Literat

Książki > Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki do edukacji przedszkolnej. Książeczki edukacyjne > Elementarze, nauka czytania, pisania, licz...

"Zestaw zabaw i ćwiczeń do nauki pisania dla dzieci (krzyżówki, rebusy, szyfrogramy, pisanie po śladzie) oraz wskazówki dla rodziców, jak pomóc w trudnej nauce pisania. Wykonując zadania zawarte w tym zeszycie, dziecko będzie ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, koncentrację i pamięć, a całość korzystnie wpłynie na ogólny rozwój umysłowy. "

Sklep: ksiazki-naukowe. pl/sklep/ksiazki-naukowe_pl/produkt/nauka-pisania-zabawy-i-cwiczenia-zebra/71766" title="Nauka pisania Zabawy i ćwiczenia Zebra">

5, 75 zł

Nauka pisania Zabawy i ćwiczenia Zebra Literat

34, 30 zł

Programowanie strukturalne i obiektowe Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z płytą CD Helion / One Press / Sensus

Liceum i technikumProgramowanie. Języki programowaniaInformatyka. Cybernetyka. Komputery

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01\. Znajomość podstaw programowania - zarówno strukturalnego, jak i obiektowego - jest integralną częścią wykształcenia technika informatyka. Dzięki temu podręcznikowi uczeń zapozna się z metodologią programowania, opanuje zasady pisania i modyfikowania istniejących programów, a także utrwali wiadomości. Materiał zamieszczony w książce obejmuje tematykę związaną z programowaniem strukturalnym w językach Pascal i C oraz programowaniem obiektowym w języku C++, wraz z omówieniem reguł, typów danych, funkcji i możliwości każdego z tych języków. Uczeń znajdzie tu także około setki praktycznych przykładów oraz propozycje ćwiczeń i zadań do samodzielnego wykonania. Podręcznik ten jest także zgodny z wytycznymi OKE i CKE do egzaminu zawodowego. "Technik Informatyk" to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion. W skład zestawu "Technik Informatyk" wchodzą także: Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki. pl/sklep/libristo_pl/produkt/razem-po-polsku-podrecznik-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego-poziom-a2/38391495" title="Razem po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2">

98, 48 zł

Razem po polsku. Poziom A2 Avalon

Książki / Literatura obcojęzyczna

Seria RAZEM po polsku powstała w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Koncepcja serii wpisuje się w najnowsze tendencje współczesnej dydaktyki języków obcych. To pierwsze w Polsce podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego, opracowane zgodnie z zasadami podejścia ukierunkowanego na działanie. Ich celem jest przygotowanie językowe, komunikacyjne i społeczne do wykonywania różnego rodzaju zadań

Sklep: Libristo. pl/sklep/booknet_net_pl/produkt/ukrainski-nie-gryzie-innowacyjny-kurs-od-podstaw-aktywna-nauka-slownictwa-i-gramatyki-cwiczenia/120591" title="Ukraiński nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki. Ćwiczenia">

22, 20 zł

Ukraiński nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Ćwiczenia Edgard

Podręczniki do nauki językówPozostałe języki

Ukraiński nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń. Kurs przeznaczony jest zarówno dla uczniów, jak i dorosłych samouków dopiero zaczynających naukę, którzy chcą łatwo i przyjemnie opanować podstawy języka ukraińskiego na poziomie komunikacyjnym. Książka opiera się na niezwykle atrakcyjnej metodzie aktywnej nauki języka poprzez rozwiązywanie różnorodnych ćwiczeń. W rozdziałach tematycznych znajdziesz: około 90 najpopularniejszych zagadnień, krótkie dialogi lub teksty z polskim tłumaczeniem, gramatykę w pigułce, porcję niezbędnego słownictwa, ćwiczenia, ciekawostki o kulturze oraz specjalną sekcję Sprawdź się z zadaniami podsumowującymi. W każdej chwili masz dostęp do umieszczonych na marginesach praktycznych minisłowniczków, a dodatkowo na końcu książki znajdziesz podręczny zbiorczy słownik. pl/sklep/booknet_net_pl/produkt/portugalski-nie-gryzie-aktywna-nauka-slownictwa-i-gramatyki-cwiczenia/124286" title="Portugalski nie gryzie! Aktywna nauka słownictwa i gramatyki. pl/93665322/124286/medium/portugalski-nie-gryzie-aktywna-nauka-slownictwa-i-gramatyki-cwiczenia. jpg" title="Portugalski nie gryzie! Aktywna nauka słownictwa i gramatyki. Ćwiczenia - 2825724329" alt="Portugalski nie gryzie! Aktywna nauka słownictwa i gramatyki. Ćwiczenia - 2825724329"/>

22, 20 zł

Portugalski nie gryzie! Aktywna nauka słownictwa i gramatyki. Ćwiczenia Edgard

Podręczniki do nauki języków

Portugalski nie gryzie! to kurs, z którym:- aktywnie uczysz się języka od podstaw, - przyjemnie poznajesz użyteczne słownictwo, - praktycznie trenujesz znajomość gramatyki, - uczysz się gotowych zwrotów konwersacyjnych, - poznajesz współczesny, codzienny język portugalski. Kurs przeznaczony jest zarówno dla uczniów, jak i dorosłych samouków dopiero zaczynających naukę, którzy chcą łatwo i przyjemnie opanować podstawy języka portugalskiego na poziomie komunikacyjnym. W rozdziałach tematycznych znajdziesz: blisko 90 najpopularniejszych zagadnień, krótkie dialogi lub teksty z polskim tłumaczeniem, gramatykę w pigułce, porcję niezbędnego słownictwa, ćwiczenia, ciekawostki o kulturze oraz specjalną sekcję Sprawdź się z zadaniami podsumowującymi. pl/sklep/helion_pl/produkt/programowanie-strukturalne-i-obiektowe-podrecznik-do-nauki-zawodu-technik-informatyk/prstko" title="Programowanie strukturalne i obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk">

37, 95 zł

Programowanie strukturalne i obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Helion

multimedia > książki

Znajomość podstaw programowania - zarówno strukturalnego, jak i obiektowego - jest integralną częścią wykształcenia technika informatyka.

Sklep: Helion. pl/sklep/ksiazki-naukowe_pl/produkt/kompass-2-neu-ksiazka-cwiczen-do-jezyka-niemieckiego-dla-gimnazjum-z-plyta-cd/64786" title="Kompass 2 neu Książka ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD">

31, 38 zł

Kompass 2 neu Książka ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD Wydawnictwo Szkolne PWN

Książki > Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki dla gimnazjum > Podręczniki do nauki języków - dla gimnazjum

"Kompass neu to nowa wersja czteroczęściowej serii podręczników do nauki języka niemieckiego dla gimnazjalistów, zarówno ją rozpoczynających (tomy 1-3), jak i kontynuujących (tomy 2-4). Kompass neu został wzbogacony o dodatkowe materiały, ułatwiające przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Strony Prufungskompass są zamieszczone po każdym rozdziale. Kompass 2 neu - Książka ćwiczeń z płytą CD-ROM zawiera różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny. Uczniowie znajdą tu ćwiczenia automatyzujące struktury gramatyczne, utrwalające i rozszerzające słownictwo oraz rozwijające sprawności rozumienia tekstu czytanego i pisania. W ćwiczeniach zastosowano różnorodne techniki np. : zadania z lukami, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, wypowiedzi sterowane obrazkiem. Uczący się znajdą tu również wskazówki dotyczące strategii uczenia się. Książka ćwiczeń zawiera rozdziały powtórzeniowe po każdym rozdziale:

31, 38 zł

Kompass 1 neu Książka ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD Wydawnictwo Szkolne PWN

"Kompass neu to nowa wersja czteroczęściowej serii podręczników do nauki języka niemieckiego dla gimnazjalistów, zarówno ją rozpoczynających (tomy 1-3), jak i kontynuujących (tomy 2-4). Kompass 1 neu - Książka ćwiczeń z płytą CD-ROM zawiera różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny. pl/sklep/planetaksiazki_pl/produkt/programowanie-strukturalne-i-obiektowe-podrecznik-do-nauki-zawodu-technik-informatyk/48020" title="Programowanie strukturalne i obiektowe. pl/68243418/48020/medium/programowanie-strukturalne-i-obiektowe-podrecznik-do-nauki-zawodu-technik-informatyk. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - 1168564962" alt="Programowanie strukturalne i obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - 1168564962"/>

33, 40 zł

Adam Majczak

Informatyka i Internet

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01\.Znajomość podstaw programowania - zarówno strukturalnego, jak i obiektowego - jest integralną częścią wykształcenia technika informatyka. Podręcznik ten jest także zgodny z wytycznymi OKE i CKE do egzaminu zawodowego."Technik Informatyk" to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.W skład zestawu "Technik Informatyk" wchodzą także:Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki.

Sklep: Planetaksiazki. pl

szukaj w Kangoo pzwl książki dział ogólny podręczniki ćwiczenia zadania nauki języków

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

1. Sklepy z pzwl książki dział ogólny podręczniki ćwiczenia zadania nauki języków

2. pl/szukaj/pzwl+książki+dział+ogólny+podręczniki+ćwiczenia+zadania+nauki+języków/serwis">Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0. 119, t2=0, t3=0, t4=0. 026, t=0. 119

Podręcznik ogólny C Mark Da4422

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólny C Mark Da4422

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólny C Mark Da4422