Podręcznik startowy Ge Built In All Refrigerator Free

Ge Built In All Refrigerator Free to podręcznik startowy, który oferuje użytkownikom najnowszą technologię dla lodówek wolnostojących. Jest wyposażony w wyświetlacz dotykowy, który umożliwia łatwe i intuicyjne sterowanie. Użytkownik może ustawić temperaturę, czas i inne ustawienia w zależności od potrzeb. Ponadto, podręcznik startowy zawiera opis funkcji i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać. Dla użytkowników, którzy chcą mieć pewność, że ich żywność jest bezpieczna, podręcznik startowy dostarcza wszystkie informacje, których potrzebują.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik startowy Ge Built In All Refrigerator Free

  2021
 • Co nowego 2021. 1. 1Data: 21-gru-2020Rozmiar: 1, 00 MBPobierzAlternatywny link
 • Co nowego 2021. 1Data: 09-lis-2020Rozmiar: 1, 50 MBValidation Guide 2021 Volume IData: 20-sie-2020Rozmiar: 9, 20 MBValidation Guide 2021 Volume IIRozmiar: 9, 80 MBValidation Guide 2021 Volume IIIRozmiar: 3, 60 MBValidation Guide 2021 Volume IVRozmiar: 22, 20 MBCo nowego 2021. 0. 2Data: 03-sie-2020Data: 07-lip-2020Rozmiar: 1, 30 MBPodręcznik startowyData: 25-maj-2020Rozmiar: 2, 60 MBPrzewodnik instalacjiRozmiar: 4, 40 MBCo nowego 2021Rozmiar: 5, 00 MB
Producent
Galakta
Dzia�

gry planszowe

Kategorie sklep

horror

Kod producenta
5902259206262
Numer katalogowy
6436
Wydanie
Pude�ko zawiera
podr�cznik startowy, 104 strony
scenariusz Rydwan bog�w, 48 stron
5 gotowych postaci graczy
dwustronna mapa
84 znaczniki
56 kart
10 ko�ci podstawowych
10 ko�ci stresu

Pude�ko wymiary
23 x 29 x 5. 5 cm
Waga oko�o
1. 5 kg
 • Informacje o grze w Encyklopedii Gier Planszowych

Robota by�a rutynowa, a p�aca uczciwa. Jednak ta cholerna firma zmusi�a Was, by�cie odpowiedzieli na sygna� ze statku, który zagin�� prawie 80 lat temu... Wraku przewo��cego co� dziwacznego, ohydnego i obcego. Jakby nie do�� by�o tego, co zahibernowana za�oga statku mia�a na pok�adzie, jej cz�onkowie sami zacz�li zmienia� si� w chodz�ce koszmary. Je�li doda� denerwuj�ce, znikaj�ce sygna�y czujników, prze�laduj�ce Was w kosmicznej pró�ni, nie mo�na si� dziwi�, �e poziom stresu szybko si�gn�� zenitu. Trudno sobie z tym wszystkim poradzi�. W ko�cu nie p�ac� wam za walk� z potworami. Ale we�cie g��boki oddech, policzcie do trzech i dobrze to rozegrajcie, a mo�e wyjdziecie z tego z kieszeniami pe�nymi forsy. Cholera... kogo ja próbuj� oszukiwa�? Wszyscy zginiecie.

Oto Obcy: Zestaw startowy - uniwersum wszechobecnej grozy i korporacyjnych gierek, gdzie syntetyczni ludzie bawi� si� w Boga, a za�oganci statków kosmicznych i kolonialni marines s�u�� jako nosiciele dla przera�aj�cych stworów. To brutalny i bezlitosny wszech�wiat, w którym urodzi�e� si� spisany na straty.

W tym pude�ku znajduje si� wszystko, co jest potrzebne do rozpocz�cia rozgrywki:

 • 104-stronicowy podr�cznik startowy z zestawem intuicyjnych zasad, zaprojektowanych, by jak najlepiej odda� klimat uniwersum Obcego: horroru i akcji, osadzonych w zimnym mroku przestrzeni kosmicznej
 • 48-stronicowy scenariusz Rydwan bogów, stworzony przez pisarza S-F, Andrew E. C. Gask�. Zabierze on graczy na ekscytuj�c� i straszn� przeja�d�k� przez czelu�ci kosmosu, gdzie nikt nie us�yszy ich krzyku. Rydwan bogów stworzono dla 3-5 graczy i MG, czyli osoby prowadz�cej gr�
 • 5 gotowych Postaci Graczy
 • du��, kolorow�, dwustronn� map�, której jedna strona przedstawia obszary kosmosu znane w 2183 roku, a druga rozk�ad pomieszcze� statku ze scenariusza Rydwan bogów
 • 84 znaczniki do okre�lania po�o�enia postaci, sygna�ów z wykrywacza ruchu i innych rzeczy istotnych dla gry
 • 56 wysokiej jako�ci kart, zawieraj�cych opisy osobistych celów postaci, broni i inicjatywy, które s� wykorzystywane w walce
 • po jednym zestawie 10 ko�ci podstawowych i 10 ko�ci stresu, zaprojektowanych specjalnie dla gry fabularnej Obcy
 • Wszyscy zginiecie.

  Robota była rutynowa, a płaca uczciwa. Jednak ta cholerna firma zmusiła Was, byście odpowiedzieli na sygnał ze statku, który zaginął prawie 80 lat temu... Wraku przewożącego coś dziwacznego, ohydnego i obcego. Jakby nie dość było tego, co zahibernowana załoga statku miała na pokładzie, jej członkowie sami zaczęli zmieniać się w chodzące koszmary. Jeśli dodać denerwujące, znikające sygnały czujników, prześladujące Was w kosmicznej próżni, nie można się dziwić, że poziom stresu szybko sięgnął zenitu. Trudno sobie z tym wszystkim poradzić. W końcu nie płacą wam za walkę z potworami. Ale weźcie głęboki oddech, policzcie do trzech i dobrze to rozegrajcie, a może wyjdziecie z tego z kieszeniami pełnymi forsy. Cholera... kogo ja próbuję oszukiwać? Wszyscy zginiecie.

  Oto Obcy: Zestaw startowy - uniwersum wszechobecnej grozy i korporacyjnych gierek, gdzie syntetyczni ludzie bawią się w Boga, a załoganci statków kosmicznych i kolonialni marines służą jako nosiciele dla przerażających stworów. To brutalny i bezlitosny wszechświat, w którym urodziłeś się spisany na straty.

  W tym pudełku znajduje się wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia rozgrywki:

  • 104-stronicowy podręcznik startowy z zestawem intuicyjnych zasad, zaprojektowanych, by jak najlepiej oddać klimat uniwersum Obcego: horroru i akcji, osadzonych w zimnym mroku przestrzeni kosmicznej
  • 48-stronicowy scenariusz Rydwan bogów, stworzony przez pisarza S-F, Andrew E. C. Gaskę. Zabierze on graczy na ekscytującą i straszną przejażdżkę przez czeluści kosmosu, gdzie nikt nie usłyszy ich krzyku. Rydwan bogów stworzono dla 3-5 graczy i MG, czyli osoby prowadzącej grę
  • 5 gotowych Postaci Graczy
  • dużą, kolorową, dwustronną mapę, której jedna strona przedstawia obszary kosmosu znane w 2183 roku, a druga rozkład pomieszczeń statku ze scenariusza Rydwan bogów
  • 84 znaczniki do określania położenia postaci, sygnałów z wykrywacza ruchu i innych rzeczy istotnych dla gry
  • 56 wysokiej jakości kart, zawierających opisy osobistych celów postaci, broni i inicjatywy, które są wykorzystywane w walce
  • po jednym zestawie 10 kości podstawowych i 10 kości stresu, zaprojektowanych specjalnie dla gry fabularnej Obcy

  Podręcznik startowy Ge Built In All Refrigerator Free

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik startowy Ge Built In All Refrigerator Free

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik startowy Ge Built In All Refrigerator Free