Ustawienie Epson Epl 3000

Ustawienie drukarki Epson EPL 3000 jest łatwe i szybkie. Przed rozpoczęciem drukowania należy sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do komputera i jest włączona. Następnie należy otworzyć panel sterowania, wybrać w nim drukarkę Epson EPL 3000 i wybrać odpowiednie ustawienia, w zależności od rodzaju drukowanego materiału. Ustawienia generowania strony mogą być dostosowane do wymagań projektu. Po wybraniu ustawień, można rozpocząć drukowanie. Epson EPL 3000 jest idealnym wyborem dla osób, które potrzebują wydruków wysokiej jakości przy minimalnym wysiłku.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie Epson Epl 3000

elektroda. pl - konserwacja strony

Pobieranie sterowników
Epson EPL-3000


Kroki, aby ręcznie zaktualizować sterowniki EPL-3000:

Ten wbudowany sterownik EPL-3000 powinien być dołączony do systemu operacyjnego Windows® lub jest dostępny za pośrednictwem aktualizacji systemu Windows®. Chociaż te dołączone sterowniki Printer włączają podstawowe funkcje, zazwyczaj nie obejmują one wszystkich funkcji sprzętowych.Nasze instrukcje dotyczące aktualizacji sterowników firmy Epson zapewniają wszystkie niezbędne kroki.

Firma: Epson
Typ sprzętu: Drukarka
Wersja: EPL-3000
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Automatyczne pobieranie i aktualizacja:

Sugestia: Jeśli jesteś początkujący, użytkownikiem i nie posiadasz doświadczenia w aktualizacji sterowników, zalecamy użycie narzędzia DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft] do aktualizacji sterownika Epson Drukarka. Ta narzędzie do aktualizacji sterowników zapewnia, że zawsze masz odpowiednie sterowniki dla EPL-3000 i wersji systemu operacyjnego, zapobiegając instalacji niewłaściwych sterowników.

Baza danych DriverDoc licząca ponad 2 150 000 sterowników (i więcej z każdym dniem) gwarantuje, że wszystkie sterowniki na twoim komputerze - nie tylko typu Drukarka - są zawsze aktualne!


Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji EPL-3000


Które systemy operacyjne współpracują ze sterownikami EPL-3000?

Windows.

Jaki jest cel aktualizacji sterowników EPL-3000?

Zaktualizowane sterowniki mogą odblokować funkcje Drukarka, zwiększyć wydajność komputera i zmaksymalizować potencjał posiadanego sprzętu. Zagrożenia związane z instalacją błędnych sterowników EPL-3000 to awarie systemu, spadek wydajności i ogólny brak stabilności. org/Question">

Jak aktualizowane są sterowniki EPL-3000?

Dwa główne sposoby aktualizacji sterowników EPL-3000 obejmują aktualizację ręczną za pomocą Menedżera urządzeń lub automatyczną, poprzez oprogramowanie do aktualizacji sterowników. org/Question">

Kiedy jest odpowiedni czas na aktualizację sterowników EPL-3000?

Powszechną rekomendacją jest aktualizacja sterowników EPL-3000 po dużych aktualizacjach systemu Windows.Problemy z aktualizowaniem sterowników

Błędy EPL-3000 mogą być związane z uszkodzonymi lub przestarzałymi sterownikami urządzeń. Gdy system operacyjny, od którego zależy urządzenie, otrzyma aktualizację, sterowniki mogą nagle przestać z nim pracować. Nie powinieneś się martwić, ponieważ możesz zaktualizować sterowniki Drukarka jako środek zapobiegawczy.

Często trudno jest znaleźć odpowiednie rozwiązanie błędu sprzętowego EPL-3000, odwiedzając stronę internetową firmy Epson. Jednak nawet jeśli jesteś dobry w lokalizowaniu, instalowaniu i uaktualnianiu sterowników dla EPL-3000, nadal można tracić dużo czasu i być bardzo sfrustrowanym tym przedsięwzięciem. Instalowanie nieprawidłowych sterowników może mieć niekorzystny wpływ na funkcjonalność sprzętu lub systemu operacyjnego.

Zmiana sterowników jest bardzo żmudnym i skomplikowanym procesem, więc dlaczego nie użyć oprogramowania do aktualizacji sterowników? Program aktualizacji nie tylko zapewnia odpowiednie sterowniki, które są kompatybilne ze sprzętem, ale także gwarantuje, że istnieje kopia zapasowa bieżących sterowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Pliki kopii zapasowych sterowników oferują bezpieczeństwo funkcji wycofywania i możliwość przywrócenia poprzedniej wersji (jeśli to konieczne).3 najpopularniejsze sterownika do Epson EPL-3000 (1836 Modele)


  • 1. 02235


  • 1000 ICS


  • 1000 ICS Version 2. 54A


(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki EPL-3000 jednym kliknięciem w DriverDoc:Automatyczny 2-sided printing (Druk dwustronny) wymaga użycia modułu automatycznego druku dwustronnego.

Moduł automatycznego druku dwustronnego jest przymocowany w tylnej części drukarki.

Informacje o ustawieniach Automatycznego urządzenia do druku dwustronnego zamieszczono w Konfigurowanie urządzenia do druku dwustronnego.

W systemie Windows:
Dostępne są cztery typy 2-sided printing (Druk dwustronny): automatyczny standardowy, automatyczny ze składaną broszurą, ręczny standardowy i ręczny ze składaną broszurą.

W systemie Mac OS X:
System Mac OS X obsługuje wyłącznie automatyczny standardowy 2-sided printing (Druk dwustronny).

2-sided printing (Druk dwustronny) jest dostępne jedynie dla następujących rodzajów i rozmiarów papieru:

Zwykły papier

Letter, A4, B5

Epson Premium Ink Jet Plain Paper (Wysokiej jakości papier do drukarek atramentowych)

Papier

Rozmiar

A4

Epson Bright White Ink Jet Paper (Jasnobiały papier do drukarek atramentowych)

Uwaga:

Funkcja ta nie jest dostępna w połączeniu z funkcją drukowania bez obramowania.

Nie można skorzystać z funkcji ręcznego 2-sided printing (Druk dwustronny), jeśli dostęp do drukarki jest uzyskiwany przez sieć lub jeśli drukarka używana jest jako drukarka udostępniona.

W zależności od rodzaju papieru, podczas ręcznego 2-sided printing (Druk dwustronny) do podajnika kasetowego można załadować do 30 arkuszy papieru. Poniżej znajdują się instrukcje wybierania odpowiedniej tacy.
Patrz sekcja Wybieranie tacy i jej ładowności

Należy używać tylko papieru przystosowanego do opcji 2-sided printing (Druk dwustronny). W przeciwnym przypadku jakość wydruku może się obniżyć.

W zależności od rodzaju papieru i ilości tuszu użytego do wydrukowania tekstu i obrazów tusz może przesiąknąć na drugą stronę papieru.

W przypadku zastosowania opcji 2-sided printing (Druk dwustronny), powierzchnia papieru może się pomarszczyć. gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

W przypadku automatycznego 2-sided printing (Druk dwustronny) drukowanie może przebiegać powoli, zależnie od opcji wybranych w ustawieniu Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu) w oknie Print Density Adjustment (Regulacja gęstości druku) oraz w ustawieniu Paper & Quality Options (Opcje papieru i jakości) w oknie Advanced (Zaawansowane). gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X:

W przypadku automatycznego 2-sided printing (Druk dwustronny) drukowanie może przebiegać powoli, zależnie od opcji wybranych w ustawieniu Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu) w oknie 2-sided Printing Settings (Ustawienia druku dwustronnego) oraz w ustawieniu Print Quality (Jakość druku) w oknie Print Settings.

Automatyczny standardowy Druk dwustronny

Automatyczny standardowy 2-sided printing (Druk dwustronny) umożliwia automatyczne zadrukowanie obu stron arkusza z użyciem modułu automatycznego druku dwustronnego. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/scom110h. gif"/>

Jeśli w trakcie automatycznego 2-sided printing (Druk dwustronny) zabraknie tuszu, drukarka przestaje drukować. Trzeba wtedy wymienić pojemnik z tuszem. Po dokonaniu wymiany pojemnika z tuszem, drukarka zaczyna znów drukować, ale w wydruku może brakować niektórych fragmentów. Jeśli do tego dojdzie, wydrukuj brakujące fragmenty od nowa.

Ustawienia drukarki w systemie Windows

Ustawienie Epson Epl 3000

Bezpośredni link do pobrania Ustawienie Epson Epl 3000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienie Epson Epl 3000

Przejdź do ustawień drukarki.

Kliknij kartę Maintenance (Konserwacja) i wybierz Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390231h. gif"/>

Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru Auto Duplexer Installed (Zainstalowano moduł automatycznego druku dwustronnego. ) i kliknij OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690309h. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_4. gif"/>

Kliknij kartę Main (Główne), a następnie wybierz jedno z następujących ustawień opcji Quality Option (Typ jakości):

Draft (Kopia robocza) — kopie robocze o niższej jakości wydruku

Text (Tekst) — strony zawierające tylko tekst

Text & Image (Tekst i obraz) — wyższej jakości druk stron zawierających tekst i obrazy

Photo (Fotografia) — wysoka jakość i duża szybkość

Best Photo (Najlepsza fotograficzna) — najlepsza jakość wydruku

Jako ustawienie opcji Source (Źródło) wybierz wartość Front Tray (Taca przednia). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_6. gif"/>

Wybierz plain papers (papiery zwykłe) w ustawieniu Type (Typ). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_7. gif"/>

Wybierz A4 210 x 297 mm, Letter 8 1/2 x 11 in lub B5 182 x 257 mm w ustawieniu Size (Rozmiar). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_8. gif"/>

Wybierz opcję Portrait (Pionowo) lub Landscape (Poziomo), aby zmienić orientację wydruku. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_9. gif"/>

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony), a następnie wybierz Auto z 2-sided printing (Druk dwustronny). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580008u. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_10. gif"/>

Kliknij przycisk Settings (Ustawienia), aby otworzyć okno Settings (Ustawienia). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580009u. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_11. gif"/>

Określ krawędź papieru, na której wykonana będzie oprawa. Dostępne ustawienia to Left (Lewa), Top (Górna) lub Right (Prawa). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_12. gif"/>

Jako ustawienie opcji Unit (Jednostka) wybierz cm lub inch (cal). Następnie określ szerokość marginesu oprawy. Można wprowadzić szerokość z zakresu od 0, 3 cm do 3, 0 cm lub od 0, 12 cala do 1, 18 cala.

W zależności od aplikacji rzeczywisty margines oprawy może się różnić od wybranego ustawienia. Należy poeksperymentować z kilkoma arkuszami, aby określić rzeczywiste wyniki przed wydrukowaniem całego zadania. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_13. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Page Layout (Układ strony). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_14. gif"/>

Kliknij przycisk Adjust Print Density (Ustaw gęstość druku), aby otworzyć okno Print Density Adjustment (Regulacja gęstości druku). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390403h. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_15. gif"/>

Wybierz jedno z ustawień Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu). Spowoduje to automatyczne ustawienie Print Density (Gęstość druku) i Increased Ink Drying Time (Zwiększony czas suszenia tuszu).

Jeśli drukujesz dane o wysokiej gęstości, takie jak zdjęcia lub wykresy, zalecamy wprowadzenie ustawień w oknie Print Density Adjustment (Regulacja gęstości druku). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_16. gif"/>

Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe i kliknij OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_18. gif"/>

Załaduj papier do podajnika arkuszy, a następnie wyślij zadanie drukowania z aplikacji.

Ustawienia drukarki w systemie Mac OS X 10. 5 lub 10. 6

Przejdź do okna dialogowego Epson Printer Utility 4.

Kliknij przycisk Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660003u. gif"/>

Sprawdź, czy wyświetlany jest element Duplexer Installed w części 2-sided Printing Information i kliknij OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660010u. gif"/>

Zamknij okno dialogowe Epson Printer Utility 4.

Przejdź do okna dialogowego Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690301h. gif"/>

Kliknij przycisk , aby poszerzyć okno dialogowe.

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Printer (Drukarka), a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3440040u. gif"/>

W zależności od programu wybór niektórych elementów z okna dialogowego może być niemożliwy. W takim przypadku kliknij Page Setup w menu File (Plik) aplikacji i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc1895120u. gif"/>

Wybierz plain papers (papiery zwykłe) jako ustawienie opcji Media Type (Rodzaj nośnika), a następnie wybierz odpowiednie ustawienia opcji Color (Kolor) i Mode (Tryb). Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego Print Settings zawiera pomoc online.

Z menu podręcznego wybierz pozycję 2-sided Printing Settings (Ustawienia druku dwustronnego). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660011u. gif"/>

Zaznacz pole wyboru 2-sided Printing (Druk dwustronny).

Wybierz ustawienie Binding edge (Krawędź na oprawę).

Wybierz jedno z ustawień Select Document Type (Wybierz rodzaj dokumentu). Spowoduje to automatyczne ustawienie opcji Print Density (Gęstość druku) i Increased Ink Drying Time (Zwiększony czas suszenia tuszu) w obszarze Adjustments (Regulacje).

W przypadku drukowania danych wymagających dużej gęstości druku, np. zdjęć czy wykresów, zalecamy dokonanie ręcznej regulacji ustawień.

Włóż papier do podajnika kasetowego i kliknij Print (Drukuj).

Ustawienia drukarki w systemie Mac OS X 10. 4

Przejdź do okna dialogowego Page Setup. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690312h. gif"/>

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Format for.

Wybierz pozycję A4, Letter lub B5 jako ustawienie opcji Paper Size (Rozmiar papieru).

Wybierz odpowiednie ustawienie Orientation (Orientacja) i kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Page Setup. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580011u. gif"/>

Automatyczny druk dwustronny ze składaną broszurą (tylko w systemie Windows)

Automatyczny 2-sided printing (Druk dwustronny) ze składaną broszurą umożliwia automatyczne tworzenie składanych broszur z użyciem modułu automatycznego druku dwustronnego.

Side Binding (Oprawa z boku)

Center Binding (Oprawa pośrodku)

: Krawędź na oprawę

Funkcja nie jest dostępna w systemie Mac OS X.

Ustawienia drukarki

Przejść do ustawień drukarki.

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony), a następnie wybierz Auto z 2-sided printing (Druk dwustronny). Następnie zaznacz pole wyboru Folded Booklet (Składana broszura). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580013u. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580030u. gif"/>

Jeśli w ustawieniu Orientation (Orientacja) wybrana zostanie opcja Portrait (Pionowo), dostępne są pozycje oprawy Left (Lewa) i Right (Prawa). Pozycja oprawy Top (Górna) jest dostępna, jeśli w ustawieniu Orientation (Orientacja) wybrano opcję Landscape (Poziomo).

Jako ustawienie opcji Unit (Jednostka) wybierz cm lub inch (cal). Określ szerokość marginesu oprawy.

Portrait (Pionowo)

Landscape (Poziomo)

*: Krawędź zagięcia

**: Margines

Można wprowadzić szerokość z zakresu od 0, 3 cm do 3, 0 cm lub od 0, 12 cala do 1, 18 cala. Określona szerokość marginesu będzie zastosowana po obu stronach zagięcia. Na przykład jeśli zostanie określony margines 1 cm, wstawiony zostanie margines 2 cm (po każdej stronie zostanie umieszczony margines 1 cm).

Jako ustawienie opcji Booklet Option (Opcja broszury) wybierz Center Binding (Oprawa po środku) lub Side Binding (Oprawa z boku). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_19. gif"/>

Standardowy ręczny Druk dwustronny (tylko w systemie Windows)

Standardowy ręczny 2-sided printing (Druk dwustronny) umożliwia wydrukowanie najpierw parzystych stron. Po wydrukowaniu strony te mogą zostać ponownie załadowane, aby można było wydrukować strony nieparzyste na drugiej stronie arkuszy papieru.

Ustawienia drukarki

Wykonaj poniższe kroki, aby wydrukować strony parzyste i nieparzyste po przeciwnych stronach arkusza. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690305h. gif"/>

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Type (Typ).

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Size (Rozmiar).

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony), a następnie wybierz Manual (Ręcznie) z 2-sided printing (Druk dwustronny). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580014u. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Page Layout (Układ strony). Następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Załaduj papier do podajnika kasetowego, a następnie wyślij zadanie drukowania z aplikacji. Instrukcje dotyczące generowania stron nieparzystych zostaną wyświetlone w trakcie drukowania stron parzystych.

Aby załadować ponownie papier, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Z powodu dużej ilości użytego tuszu papier podczas drukowania może się zwijać. W takim przypadku, delikatnie odwiń arkusze w przeciwnym kierunku przed ponownym ich załadowaniem.

Wyrównaj stos arkuszy przed ponownym załadowaniem, uderzając krawędzią stosu o twardą, płaską powierzchnię.

Podczas ponownego ładowania wydruków postępuj według otrzymanych instrukcji. W przeciwnym razie papier może się zakleszczyć lub marginesy mogą być nieprawidłowe.

Jeśli wystąpi zakleszczenie papieru, zapoznaj się z poniższą sekcją. com/onlineguides/pl/px820720series/html/trble_3. htm#S-01200-00510">Zacięcia papieru

Gdy papier zostanie ponownie załadowany, kliknij przycisk Resume (Wznów), aby wydrukować strony nieparzyste.

Ręczny druk dwustronny ze składaną broszurą (tylko w systemie Windows)

Ręczny 2-sided printing (Druk dwustronny) składanej broszury umożliwia tworzenie składanych broszur. Najpierw są drukowane strony, które stanowią strony wewnętrzne (po zgięciu broszury). Strony, które znajdą się zewnątrz broszury, można wydrukować po ponownym załadowaniu papieru do drukarki w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

Broszura składana

*: Krawędź na oprawę

Broszurę można utworzyć przez wydrukowanie strony 2 i 3 na pierwszym arkuszu, strony 6 i 7 na drugim arkuszu oraz strony 10 i 11 na trzecim arkuszu.

Po ponownym załadowaniu tych arkuszy do podajnika kasetowego można wydrukować strony 1 i 4 na tylnej stronie pierwszego arkusza, strony 5 i 8 na tylnej stronie drugiego arkusza, a strony 9 i 12 na tylnej stronie trzeciego arkusza.

Otrzymane strony można następnie zgiąć i spiąć razem, aby utworzyły broszurę.

Ustawienia drukarki

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć składaną broszurę. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690318h. gif"/>

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony) i wybierz Manual (Ręcznie) z 2-sided printing (Druk dwustronny). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc5580015u. gif"/>

Załaduj papier do podajnika arkuszy, a następnie wyślij zadanie drukowania z aplikacji. Instrukcje dotyczące drukowania stron wewnętrznych zostaną wyświetlone podczas drukowania stron zewnętrznych.

Wyrównaj stos arkuszy przed ponownym załadowaniem go do drukarki, uderzając krawędzią stosu o twardą, płaską powierzchnię.

Gdy papier zostanie ponownie załadowany, kliknij przycisk Resume (Wznów), aby wydrukować strony wewnętrzne.

Po zakończeniu drukowania zegnij arkusze, aby zszyć je razem za pomocą zszywacza lub w inny sposób.